Jste zde


Robert Urgela


user avatar

Robert Urgela sa od svojej skorej mladosti, dnes už 30 rokov, venoval rôznym bojovým umeniam japonského, čínskeho a filipínského pôvodu. Popri vonkajšej podobe boja so súperom, sa vždy zaujímal o vnútornú stránku orientálnych umení.

Trénoval napr. pod vedením Dr.Yang Jwing Minga, sifu Leung Yan Lona, Daj Čchaa, Željka Popoviča, alebo napr. u  žiakov Dana Inosanta, Williama Cheunga, Leung Tinga. Popri bojových umeniach študoval a praktikoval aj masážne a terapeutické systémy východného typu.

V polovici 90. rokov sa začal venovať systémom kláštorov Altaja a Ťan šanu, v ich pôvodnej podobe, nezmenenej filtrom západného nazerania. Uvedené postupy , ktoré sú pre európanov nedostupné, si osvojoval štúdiom systému profesora Lenského. Podstatou tejto unikátnej syntézy umení klanov a kláštorov Východu je zapínanie osobných funkčných fázových stavov s odozvou v Mikro, Makro a Sociánom Kozme človeka. Nástrojom formovania vnútorných procesov je stimulácia 7 opôr, človeka, pričom vznikajú nové, doplnkové vlastnosti ako QI, Prána, Meridiány, Čakry. Takýto typ sebaformovania umožňuje regulovať svoju psychiku, emocionálne nastavenie, fyziologické funkcie, zlepšiť schopnosť prijímania informácií, odstraňuje patológiu a zvyšuje schopnosti adapatácie na vonkajšie zmeny.

Robert Urgela sa v posledných 10 rokov zaoberá vedením tréningov, osobnou výukou, štúdiom a publikovaním v oblasti sebaformovania a ozdravovania človeka. Vyučuje ako odstraňovať dysbalancie na úrovni tela, psychiky a fyziológie, rozvíjaním "vnútornej astrológie".

Vedie školenia pre  záujemcov o osobný rozvij aj pre profesionálov v oblasti masáží, regeneračných postupov,  rehabilitácie, zvládnutia agresívneho správania, 

V roku 2012 pripravuje semináre a lekcie aj pre záujemcov v ČR. Budú syntézou meridiánového Qikung, mnohopolárnej jógy, reflexoastrológie Ťan šanu, práce s mantrami, osobným pulzom a rozvíjania alternatívneho myslenia.

Spolupracuje so zahraničnými školami a lektormi a organizuje tréningové tábory s medzinárodnou účasťou

 


Hodnocení autora:

user_rating: 
0
Zatím nehodnoceno

Sdílet autora na facebooku

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777


Články autora


 • Hlubinná energetická gymnastika a sebamasáž


  Každý z nás dobře pozná pocit sladkého protahování se když se ráno probouzíme a když se nikam nemusíme náhlit a máme dostatek času na sebe. Na princípu tohto ranního protáhnutí vlastních svalovo šľachových receptorů národy Orientu vytvořili specifický systém sebamasáže a vnitřní gymnastiky. Tahle forma... více


 • Riadenie srdcovým pulzom


  Človek má signály z Druhého kozmu. Keď dosiahne mieru svojich životných podnetov aktivít objavuje sa u neho zvýšenie srdečného pulzu. Zrýchlenie frekvencie srdca je symptómom postúpenie srdečného pulzu do vedomia je ešte väčším symptómom. Je to predzvesť signál o tom že sme dosiahli hranicu moment keď už... více


 • Zbav sa podvojnosti


  Na Oriente Vám v prvom rade povedia: "nuž zbav sa predovšetkým podvojnosti a lineárnosti. Je to jednoduché." Bude to Šankačárja Bhagavad-Gita Vedanta Brahma Sútra budú to Upanišády ktoré išli týmto smerom. Sú to staré východné smery. Nie dva nedvojnosť - vám budú pripomínať mnohokrát. A teraz porozmýšľajte čo... více


 • Tradície orientu v novom chápaní


  V roku 1977 Slovensko navštívil profesor Vasilij Lenský. Prišiel na základe pozvania svojho žiaka a úzkej skupiny trénujúcich zo Slovenska aby viedol výuku pre záujemcov o metódy starých východných kláštorov. Lekcie prebiehali v Banskej Bystrici. Kto je tento človek ktorého dielo je unikátnym nielen v oblasti východných... více


 • Hĺbková tlaková masáž


  Táto forma manuálnej terapie nepôsobí na izolované telesné časti ale zaoberá sa komplexným pôsobením na celkovú telesnú štruktúru. Hĺbková masáž uvoľňuje okrem povrchových vrstiev svalstva aj hlboko ležiace tkanivá membránové štruktúry väzivového aparátu. Masáž zmäkčuje obaly v ktorých sú uložené... více


 • Reflexo-astrologie orientu


  " Kto uvízl v pasti stresú nemocí konfliktú no pochopil že si muže pomoci jenom sám pro toho je Astrologie Ťan Šanu nástrojem." Klub Talgar Kazachstan V naší západní civilizaci sa rozšírila astrologie která opisuje a vychází z předpokladu neměnosti stálosti vnitřního světa človeka. Na základě makrokozmických... více


 • Umenia kláštorov orientu a my


  Informácie o umeniach a technológiách východného typu sa už niekoľko desiatok rokov rozširujú aj na západe. Tieto informácie sa prijímajú sprostredkovane orgánom nepriameho poznávania - intelektom. Tento orgán sa vyznačuje schopnosťou filtrácie selektovania. Informácie ktoré sú v súlade s jeho spôsobom myslenia a... více


 • Hraničné stavy II.


  Vnútorné sebahodnotenie človeka funguje podvedome. Pokiaľ inštinkty človeka sklamú a nadhodnotí seba samého rýchlo dosiahne svoje hranice a stáva sa konfliktným. Chcel by niečo dosiahnuť získať stať sa niekým presadiť sa v niektorej oblasti ale vnútornými podmienkami tomu nezodpovedá. Keď niet vo vnútri funkčného... více


 • Hraničné stavy I.


  Podmienkou dokonalého zdravia pocitov šťastia bez vonkajšej príčiny schopnosti cítiť nadšenie a úžas sú tzv. mladé procesy procesy kontaktnosti otvárania sa človeka smerom do vonkajšieho sveta. Vo fáze plnej kontaktnosti človek dôveruje bez potreby dokazovania s chuťou prijíma informácie a neselektuje ich... více


 • Srdce - vnútorné slnko


  V jednej z kníh V.Lenského je napísané: "Keď Slnko zapadá na nebi sa rozžiaria tisícky hviezd" a každá z nich je Slnkom". L: Kedysi hovorili že človek je Mikrokozmom. Aký veľký a úchvatný je vonkajší Kozmos natoľko grandióznym je aj vnútorný Kozmos. Jednako vnútorného Kozmu ako viditeľného pre ľudí niet. Tento... více


Zobrazit všechny