Jste zde


Riadenie srdcovým pulzom
Robert Urgela

Človek má signály z Druhého kozmu. Keď dosiahne mieru svojich životných podnetov, aktivít, objavuje sa u neho zvýšenie srdečného pulzu. Zrýchlenie frekvencie srdca je symptómom, postúpenie srdečného pulzu do vedomia je ešte väčším symptómom. Je to predzvesť, signál o tom, že sme dosiahli hranicu, moment, keď už nevieme udržať Vonkajší kozmos. Prvý, Vonkajší vesmír už stráca svoju dominanciu, došlo k polarizácii - obratu na stranu Druhého vesmíru.

V bežnom živote to vzbudzuje znepokojenie a starosti. Stojí za to bežať k lekárovi? Stojí za to vytvárať v sebe napätie a bojovať s touto prirodzenou a krásnou vlastnosťou. A ako pomôže lekár, keď sa vaša podstata obrátila na stranu Vnútorného kozmu, keď celá vaša podstata potrebuje pracovať na doplnkovom základe, vnútorného prostredia.

A čo tak predbehnúť udalosti. Čo ak by sme doplnkový základ - fundament, životného rozsahu, začali vytvárať skôr. Životný potenciál sa zväčšuje nie vtedy keď sa tento signál objavuje samovoľne, ale keď vedomie samé, prenikne do Vnútorného kozmu a začne sa venovať rozšíreniu životného potenciálu. Takéto používanie svojho pulzu sa stáva blahodárnym.

Predpokladaný srdečný pulz má každý. Človek ktorý neprijíma svoj pulz vo svojom vedomí, slúži Prvému kozmu, má z toho radosť, alebo v krajnom prípade nemá obavy o svoje srdce. Objavujú sa aj taký šťastlivci, ktorí svoje bytie obrátili k Druhému vesmíru. Áno, teraz sa cítia byť chorí, behajú po lekároch a pijú lieky. A takýmito prostriedkami sa snažia vrátiť všetko späť. Je to reálne? Je reálne uskutočniť polarizáciu - obrat, nazad na stranu Prvého vesmíru, pomocou liekov?

Samozrejme nie. Bojovať sám proti sebe je bezvýchodiskové, márne. Existuje len jeden smer, na stranu rozvitia Druhého Vesmíru, prerastania Druhého vedomia a zväčšenia životnej platformy, životného fundamentu, na základe toho, čo teraz mnohých desí a straší. Tento svet je tajomný a aj kým je nepostihnutý, zahŕňa v sebe obrovský priestor, ktorý zatiaľ slúži len Prvému Vesmíru. Tento Prvý - Vonkajší svet, nie je väčší od toho čakajúceho Vnútorného, s jeho obrovskými možnosťami, kde sa srdce stáva Slnkom, a jeho cievny systém predstavuje kozmické energetické priestranstvo, sféru v ktorom vedomie môže nájsť svoj fundament životného základu, rozšíriť mnohonásobne vlastnosti podporujúce život, v tom istom Prvom - Vonkajšom vedomí človeka. Existujú v tomto Vnútornom vesmíre vlastné zákony? Áno sú. Môže každý vojsť do tohto vesmíru?

Dozaista, každý. Aj mládež prekračujúc mieru pri svojich činnostiach, námahách, sa môže sústrediť a vrátiť sa do Druhého vesmíru, pohrúžiac sa do svojo vnútra a pocítiť svoj srdečný pulz vo vedomí. Priemerné myslenie teraz zaprotestuje, a takisto súčasné poznanie začne biť na poplach. Nuž dobre že mladí sú polarizovaní celou svojou podstatou v Prvom vedomí a Prvom kozme, a dočasné objavenie sa zvýšeného pulzu ich neznepokojuje. Ale objavujú sa aj šťastlivci, ktorí vnímajú zvýšenie pulzácie srdca, zvlášť s rastom, ktorých to ruší, a prekážajú sami sebe. Budú sa vedieť vrátiť do žiarivého sveta, ktorý teší mládež a deti? Budú, pokiaľ pulzácia srdca otvorí Druhý kozmos, dosiahne obrovské možnosti, nielen vnútorného videnia, ale aj prekrásnej vnútornej jednoty. Budú ešte v tomto prípade vo Vonkajšom svete nejaké problémy? Bude ich stále menej a menej, pretože základ sa zväčšuje a rozširuje vo vnútri, aj u detí, ktoré žijú v radostnom, ľahkom, bezprostrednom svete. Tie netrénujú pulzáciu, lebo im stačí vylúčiť Prvé vedomie a pohrúžiť sa do sna.

S vekom sa Druhý kozmos prijíma ľahšie a ľahšie. Taktiež športovci, ktorí dosahujú vo výkonoch svoj strop, hraničné normy, a objavuje sa v ich vedomí srdečný pulz, sa zbytočne znepokojujú. Objavuje sa predzvesť, krásny symptóm, kedy je možné zlepšiť svoje vonkajšie procesy. Tak nastupuje moment keď namiesto výčitiek sa objavuje radosť, namiesto smútku sa objavujú vyhliadky, namiesto behania po zdravotníckych zariadeniach sa získa čas potrebný pre prácu v Druhom Kozme a rozvíjanie seba samého.

Vedomie je potrebné obrátiť. Predošlé zmýšľanie, predošlé predstavy je potrebné odstrániť, rozhovory o starostiach, vnútorné znepokojenia je treba odstrániť a využiť svoju šancu. Len v tom prípade vedomie nebude prekážať obrodeniu života. Srdečný pulz dokáže vyviesť človeka von, do prekrásneho vonkajšieho sveta s doplnkovými vlastnosťami. Boj so sebou samým sa zmení na rozvíjanie, rozšírenie životných funkcií so získaním nových vlastností.

Vaše všedné, bežné poznanie, privyknuté kochať sa Vonkajším svetom, bude protestovať. Preto ľudia bijú na poplach keď cítia a počujú zosilnené bitie srdca. Zvyk behať, tvoriť, fungovať, zarábať a hovoriť, sú prejavom prvého stupňa uzavretia - čo je tiež dobré. Len z neho nastupuje pohrúženie sa dovnútra.

A čo ak nebude smútku a paniky? Ak nebude strachu a zhonu k rôznym lekárom, extzrasenzom a liečiteľom? Čo ak človek začne hľadať? Hľadať to, čo bolo darované múdrou prírodou, a začne to používať pre svoje blaho? Taká myseľ by skôr alebo neskôr sa mohla objaviť u každého človeka, a ona príde, pokiaľ sa nikto nezačne zachytávať minulého, ale sa obráti k svojim zaujímavým, neobyčajným, novým doplnkovým možnostiam. Prostriedkom bude pulz srdca, na ktorý existuje metodika technika. Kedysi objavili 6000 bodov do ktorých možno aplikovať ihly, a opäť je to zvonka , z Prvého vesmíru, Prvého vedomia. Áno kedysi objavili aj to že svoju radosť, svoje životné možnosti je možné prijať zo seba samého. To nie je krokom späť. Prvé vedomie sa prerodí a prepukne novou radosťou, novým šťastím, prepukne novými neobyčajnými možnosťami, ktoré sa zakladajú na Druhom kozme. Objavuje sa ohromujúci a prekrásny tajomný svet Druhého Vedomia.

Autor: Vasilij Lenský
Překlad: Robert UrgelaHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více