Jste zde

 

Esoterika

Svatý ďábel IV.

Další zkušenost s duchy prožili carští manželé za přítomnosti francouzského okultisty Philippe Landarda. Ten totiž tvrdil že vidí a ovládá bytosti které straší v Zimním paláci. Landard dokonce carovi nakreslil jednu z těchto děsivých bytostí neboli elementů jak jim říkal. Tento evidentní podvodník za své služby v potírání elementů vyinkasoval 200 000 rublů. K výzkumu duchů přistupovali carští manželé i za pomoci nejmodernějších prostředků. Jeden... více

Znovuobjevení andělů? - III.

Teologie jakožto hermeneutika mýtu se obvykle jeví jako nepraktická disciplina. Obnova partnerského vztahu s přírodou úcta k životu péče o stvoření to jsou témata navýsost praktická. Jde totiž o život. O životy lidí a o život jiných pozemských tvorů které svými aktivitami ohrožujeme. Sama exaktně biologická ekologie jak se zdá na praktické řešení potíží nestačí. Humanitní environmentalistice vykázaly různé komise místo na okraji akademického... více

Svatý ďábel III.

Zrodil se světec Po několikaletém podpolničení" začaly prosakovat o Rasputinovi zprávy že má řadu učednic a že provádí zázraky. Když se konečně vrátil do Pokrokovského všichni se mohli přesvědčit co je na oněch zprávách pravdy. Sotva přišel nechal si otevřít tajný sklep a po několik dní se postil a meditoval. Všichni seznali že z Rasputina se stal světec. Zpráva o světci se velmi rychle rozšířila a do Pokrokovského se začali hrnout poutníci z... více

Znovuobjevení andělů? - II.

Poslové ano ale co s duchovními bytostmi? Je-li v Bibli a tradici řeč o Andělu Hospodinově nebo o andělech v plurálu není obvykle řeč o libovolných poslech. Jsou nakonec přece jen ve hře nebeské či duchovní bytosti. Jde nám o to co možná poněkud přehnaně říká autor listu Židům: Což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm kdo mají dojít spasení? Co to ale znamená být duchem? V biblické hebrejštině i řečtině podobně jako v latině a ve... více

Svatý ďábel II.

Člen tajné sekty Když dospěl byl z něho selský chasník jako každý jiný. Opíjel se do němoty a užíval si s děvčaty. Na jeho bezuzdném životě se mnoho nezměnilo ani když se oženil s Praskovjou Feodorovnou Dubrovinou. Jenže právě tehdy zažívá druhou událost která razantně působí na jeho život: Jednou při orání právě dokončil brázdu a chtěl obrátit když za sebou zaslechl podivuhodný chorál jako kdyby zpíval sbor venkovských děvčat. Otočil se a... více

Znovuobjevení andělů? - I.

Status questionis Moderní teologie prakticky na anděly zapomněla. Přesněji řečeno nezapomněla ale je z nich rozpačitá. Biblicky orientovaná protestantská a tradičně orientovaná katolická teologie ví že si nemůže dovolit anděly výslovně popřít. Bibličtí exegeti bez hodnocení opakují a katalogizují výskyty příslušných výrazů v různých synchronně či diachronně pojatých vrstvách a částech biblického textu. Všímají si např. rozkošacení angelologické... více

Svatý ďábel I.

Několik let zcela ovládal carský dvůr. Přišel ze Sibiře jako nuzný mužik a dosáhl vlivu který mu záviděl každý státník. Jeho osoba je dodnes zahalena tajemstvím. Dokázal vyléčit následníka trůnu. Byl zasvěcen do mysterií tajné sekty chlystů. Pořádal orgie. Nepřál si aby Rusko vstoupilo do první světové války. Měl nepopiratelné léčitelské a psychické schopnosti. Světec nebo ďábel (?) který vstoupil do dějin pod jménem Grigorij Jefimovič... více

Hermetismus

V devadesátých letech jsem věnoval poměrně hodně času a úsilí teoretické a praktické magii i astrologii. V soukromém archívu mám případy desítek lidí kteří se stali terčem nebo dokonce obětí některého z řady magického útoku. V dokladech mám jména adresy i fakta o projevech a formách použitých praktik i o dosáhnutých výsledcích. Jako novinář Deníků Bohemia mohu cestovat po celé republice. Díky svému povolání jsem neměl problémy zajít na policii úřady... více

Keltská spiritualita II.

Keltské náboženstvo malo dve stránky: exoternú a ezoternú. Ezoterná bola vyhradená druidom. Získanie hodnosti druida vyžadovalo noviciát ktorý mohol trvať aj dvadsať rokov. Druid človek boží a človek vedy mohol byť aj bojovníkom. Druidizmum obsahoval prvky orfizmu a pythagoreizmu. Druidom bola zverená aj výchova mládeže. Išlo o čisto ústnu výuku tradícií a morálky. Učiteľ vykladal látku ako spievané rytmické básne a doprevádzal ich pohybmi ktoré žiaci pozorne... více

Keltská spiritualita I.

Kelti podobne ako Germáni boli silne mysticky založeným národom. Na rozdiel od Germánov však vo svojej spiritualite Kelti až tak výrazne neinklinovali k uctievaniu sily boja hrdinskej smrti či k pohŕdaniu všetkým ženským slabým a starým.   Druidizmus vyššia forma keltského náboženstva (viz keltský horoskop) sa objavil až pomerne neskoro - nanajvýš niekoľko storočí pred n. l.. Predtým sa vyskytovali iné podoby religiozity napr. Kult bohyne-matky kult... více

Stránky