Jste zde

 

Esoterika

Záhadné tiene minulosti - II.

Podobná sieť podzemných tunelov existuje aj v Kalifornii v štáte Virgínia na ostrovoch Hawai v Oceánii v Ázii vo Švédsku na Malte v Španielsku v Maroku v niektorých republikách bývalého Sovietskeho zväzu a inde. Prekvapujúce sú sporadické správy o akomsi modrastom až zelenavom svetle v nich ktorého zdroj prieskumníci nemohli nájsť. Ruskí vedci napríklad skúmali podobný fenomenón v Azerbajdžane: zvláštne modrasté nazelenalé svetlo na ktoré narazili pri... více

Záhadné tiene minulosti - I.

Pani Anna Mitchel-Hedges z Kitchenera v kanadskom Ontáriu vlastní zvláštny predmet: veľký celistvý kryštáľ zbrúsený do tvaru ľudskej lebky (ženskej ako sa vyslovili odborníci) ktorú našiel pri archeologických vykopávkach v starom indiánskom osídlení jej otec. Odhaduje sa že je stará okolo 12 tisíc rokov a nik nevie kto mohol byť tým mimoriadne remeselne zdatným umelcom čo ju v dávnych časoch vybrúsil a aký bol jej účel. Lebka má veľmi dômyselne upevnenú... více

Božský dar

Písmo je jedním z největších lidských vynálezů. Dnes si bez něj nedovedeme vůbec představit svou existenci. Existovali však doby kdy písmo bylo výsadou jíž mohli využívat jen nemnozí. U nejstarších kultur a civilizací se předpokládá že prvotní funkce písma byla posvátná rituální a magická. Už samotné psaní bylo magickým úkonem. S posvátným charakterem písma souvisí i pověsti o jeho vzniku. Písmo je většinou darem bohů. Při studiu materiálů ke knize... více

Svatý ďábel V.

Smrt svatého ďábla Kdybychom chtěli zaznamenat cele působení Rasputinovo na carském dvoře zdaleka bychom nestačili s prostorem který je nám určen. Poznamenejme že si Rasputin podmanil šlechtu i úředníky a po několik let dovedně manipuloval. Stejně jako vzrůstal okruh jeho příznivců tak sílila i strana Grigorijových nepřátel. Na Rasputina bylo plánováno i několik atentátů. Část opozice pocházela ze strany pravoslavné církve jíž se tento divotvorce zcela vymkl... více

Svatý ďábel IV.

Další zkušenost s duchy prožili carští manželé za přítomnosti francouzského okultisty Philippe Landarda. Ten totiž tvrdil že vidí a ovládá bytosti které straší v Zimním paláci. Landard dokonce carovi nakreslil jednu z těchto děsivých bytostí neboli elementů jak jim říkal. Tento evidentní podvodník za své služby v potírání elementů vyinkasoval 200 000 rublů. K výzkumu duchů přistupovali carští manželé i za pomoci nejmodernějších prostředků. Jeden... více

Znovuobjevení andělů? - III.

Teologie jakožto hermeneutika mýtu se obvykle jeví jako nepraktická disciplina. Obnova partnerského vztahu s přírodou úcta k životu péče o stvoření to jsou témata navýsost praktická. Jde totiž o život. O životy lidí a o život jiných pozemských tvorů které svými aktivitami ohrožujeme. Sama exaktně biologická ekologie jak se zdá na praktické řešení potíží nestačí. Humanitní environmentalistice vykázaly různé komise místo na okraji akademického... více

Svatý ďábel III.

Zrodil se světec Po několikaletém podpolničení" začaly prosakovat o Rasputinovi zprávy že má řadu učednic a že provádí zázraky. Když se konečně vrátil do Pokrokovského všichni se mohli přesvědčit co je na oněch zprávách pravdy. Sotva přišel nechal si otevřít tajný sklep a po několik dní se postil a meditoval. Všichni seznali že z Rasputina se stal světec. Zpráva o světci se velmi rychle rozšířila a do Pokrokovského se začali hrnout poutníci z... více

Znovuobjevení andělů? - II.

Poslové ano ale co s duchovními bytostmi? Je-li v Bibli a tradici řeč o Andělu Hospodinově nebo o andělech v plurálu není obvykle řeč o libovolných poslech. Jsou nakonec přece jen ve hře nebeské či duchovní bytosti. Jde nám o to co možná poněkud přehnaně říká autor listu Židům: Což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm kdo mají dojít spasení? Co to ale znamená být duchem? V biblické hebrejštině i řečtině podobně jako v latině a ve... více

Svatý ďábel II.

Člen tajné sekty Když dospěl byl z něho selský chasník jako každý jiný. Opíjel se do němoty a užíval si s děvčaty. Na jeho bezuzdném životě se mnoho nezměnilo ani když se oženil s Praskovjou Feodorovnou Dubrovinou. Jenže právě tehdy zažívá druhou událost která razantně působí na jeho život: Jednou při orání právě dokončil brázdu a chtěl obrátit když za sebou zaslechl podivuhodný chorál jako kdyby zpíval sbor venkovských děvčat. Otočil se a... více

Znovuobjevení andělů? - I.

Status questionis Moderní teologie prakticky na anděly zapomněla. Přesněji řečeno nezapomněla ale je z nich rozpačitá. Biblicky orientovaná protestantská a tradičně orientovaná katolická teologie ví že si nemůže dovolit anděly výslovně popřít. Bibličtí exegeti bez hodnocení opakují a katalogizují výskyty příslušných výrazů v různých synchronně či diachronně pojatých vrstvách a částech biblického textu. Všímají si např. rozkošacení angelologické... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků