Jste zde


ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE

Roční kurs ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE Umění sestavit a vyložit všechny druhy horoskopů! Možnost presenčního i dálkového studia. Říjen 2002 až červen 2003 Informace a přihlášky: Petr Trnka Dlouhá 34 741 01 Nový Jičín tel.: 0656 / 708 167 e-mail: trnkapetr@cmail.cz více

ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE

Roční kurs ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE Umění sestavit a vyložit všechny druhy horoskopů! Možnost presenčního i dálkového studia. Říjen 2002 až červen 2003 Informace a přihlášky: Petr Trnka Dlouhá 34 741 01 Nový Jičín tel.: 0656 / 708 167 e-mail: trnkapetr@cmail.cz více

Kam jdeme ? V.

11. srpna 1999 v 11:10 světového času došlo k památnému úplnému zatmění Slunce které bylo poprvé po téměř 300 letech pozorovatelné také ze střední Evropy. Všichni si jistě pamatujeme kolik nejrůznějších šarlatánů a podvodníků tehdy strašilo koncem světa a nejrůznějšími katastrofami a aby svému strašení dodali na věrohodnosti vehementně se mnozí z nich oháněli Nostradamem a jeho slavným proroctvím X72 ve kterém prý tyto katastrofy předpovídal... více

Kam jdeme ? IV.

První z nich byla trojitá tzv. Velká konjunkce planet Jupiter a Saturn ve znamení Vah ve dnech 31.12.1980 4.3.1981 a 24.7.1981. Ačkoliv k obyčejné konjunkci obou planet dochází zhruba každých 20 let situace kdy se obě planety setkají ve smyčkách svých drah nastává poměrně vzácně jednou za několik set let. O jejím významu svědčí například to že právě ona v roce 7 před naším letopočtem ve znamení Ryb signalisovala narození Ježíše Krista (byla onou známou... více

Kam jdeme? III.

To by tedy mohly být obrysy a základní charakteristiky příštích delších dějinných úseků. Jak to však vypadá z podrobnějšího hlediska? Existují zde nějaké astrologické náznaky které by nám mohly pomoci odhalit charakter dějů v nejbližších dejme tomu dvaceti letech? Ano existují - jsou jimi planetární struktury typu "vědro". Jedná se (jak už jsem napsal na začátku) o takové rozmístění planet ve zvěrokruhu kdy devět z nich je rozloženo v jedné jeho... více

Kam jdeme? II.

Podívejme se na současnou situaci ve světě nejprve z toho nejširšího hlediska z hlediska nejdelšího časového úseku který má ještě v lidských dějinách smysluplný význam jednoho Platónského měsíce neboli věku. Mezi laickou veřejností zajímající se o duchovní vědy (a bohužel také mezi mnoha astrology) je velmi rozšířená představa že právě končí věk Ryb a vstupujeme do věku Vodnáře. Bohužel je to představa zcela falešná a ve skutečnosti je tomu... více

Kam jdeme? I.

Po 11. září a po bezprecedentním útoku islámských fanatiků na USA se všude vyrojilo nespočetné množství nejrůznějších úvah od zasvěcených a fundovaných až po naivní a někdy i dost hloupé o tom kdo za to může co všechno to způsobí a přinese jak se svět změní že už nikdy nebude takový jako býval a tak dále a tak podobně. Tohle vyhlášení války Spojeným státům potažmo celé euroatlantické civilizaci (a nic jiného to de facto není) se nepochybně... více

Na prahu nového věku II.

    Protože jak se zdá RNDr. Milan Špůrek ani svými neobyčejně fundovanými a zasvěcenými články v roce 1999 zřejmě nepřesvědčil některé zastánce a hlasatele příchodu "věku Vodnáře" o tom že se mýlí chtěl bych se pokusit doplnit jeho víceméně technický a historický pohled o více duchovní esoterní dimenzi které se ve svých článcích dotkl jenom velmi letmo. Nejprve se však ještě zastavím u posledního základního pojmu u jarního... více

Na prahu nového věku I.

    Je tomu už dva roky co jeden z našich největších astrologických odborníků RNDr. Milan Špůrek uveřejnil v Regeneraci tři speciální přílohy (v číslech 1 / 1999 5 / 1999 a 8 / 1999) ve kterých se zabýval střídáním astrologických věků a problematickým očekáváním "věku Vodnáře". Se svou pověstnou systematičností a velmi fundovaně v těchto článcích podrobně vysvětlil jaký je základní princip střídání astrologických věků v... více

Ptolemaios, Kopernik, Kepler a další V.

      Možná si leckterý čtenář mých článků řekne že moje vyprávění o starověkých hvězdářích o Kopernikovi Keplerovi Newtonovi a podobně je sice hezké leč s astrologickou tématikou to všechno souvisí jenom velmi okrajově. Jak se to vezme.     Je dobré uvědomit si že pouze zásluhou takových učenců a badatelů jakými byli Kopernik Kepler a Newton dnes víme po jakých drahách jakým způsobem a proč se planety... více

Stránky