Jste zde


Kam jdeme ? IV.
Petr Trnka

První z nich byla trojitá, tzv. Velká konjunkce planet Jupiter a Saturn ve znamení Vah ve dnech 31.12.1980, 4.3.1981 a 24.7.1981. Ačkoliv k obyčejné konjunkci obou planet dochází zhruba každých 20 let, situace, kdy se obě planety setkají ve smyčkách svých drah, nastává poměrně vzácně, jednou za několik set let. O jejím významu svědčí například to, že právě ona v roce 7 před naším letopočtem ve znamení Ryb signalisovala narození Ježíše Krista (byla onou známou betlémskou hvězdou, která přivedla z Babylónie do Palestiny známé tři mudrce - "tři krále").

 

Bylo by jistě dost nerozumné očekávat od podobné Velké konjunkce v letech 1980 a 1981 narození nového spasitele, k jejímu významu se však můžeme snadno propracovat, uvědomíme-li si základní astrologické charakteristiky obou planet i znamení Vah, kde k této konjunkci došlo. Jupiter ve své obecné charakteristice symbolisuje rozvoj, expanzi, budování, ideály, vzdělání, moudrost a štěstí, Saturn je považován za symbol zákonů, tradic, zkušeností, řádu, vytrvalosti a houževnatosti, Váhy pak představují oblast harmonie, krásy, ekologie, rovnováhy a partnerství. Dáme-li si nyní všechny tři tyto významy dohromady, snadno dospějeme k tomuto výkladu: houževnatý a cílevědomý rozvoj vzdělanosti a duchovna v rámci nejlepších tradic a zákonů, směřovaný k všeobecnému přátelství a harmonické vzájemné spolupráci.


V této souvislosti jsou také velmi výmluvné Sabiánské symboly stupňů, na kterých se obě planety při svých třech konjunkcích setkávaly. Poprvé (31.12.1980) to bylo na 10. stupni Vah, se kterým se pojí tento symbolický obraz: "Kanoe překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě." Význam může být tento: Dosavadní cesta lidstva byla bouřlivá a nebezpečná, často hrozil karambol, zánik a smrt, ale všechna nebezpečí se podařilo překonat a konečně nastalo období klidné plavby. Druhá konjunkce 4.3.1981, kdy obě planety byly retrográdní, se odehrála na 9. stupni Vah, kde se nachází symbol: "Tři vzácné obrazy v muzeu." Význam? Úcta ke kulturnímu dědictví, pečlivé uchovávání nejlepších kulturních tradic, inspirace podnícená prací velkých duchů minulosti. A konečně třetí konjunkce, 24.7.1981 na 5. stupni Vah: "Mistr vyučuje své žáky." I tady je význam tohoto symbolického obrazu nabíledni - duchovní růst, čerpání vyššího vědění, lidstvo se bude učit od svých nejvyspělejších jedinců, kteří mu budou předávat bohatství své moudrosti.


Samozřejmě teď může čtenář těchto řádků namítnout - od této trojité konjunkce už uplynulo dvacet let, a ve světě se z těchto vizí uskutečnilo jenom pramálo, vše se obrací spíše k horšímu. To je bohužel pravda, mějme však na paměti, že se jedná o signál, zahajující celou velmi dlouhou epochu. Ani 20 let po narození Ježíše Krista nic nenasvědčovalo tomu, že se rodí nový věk...


Velká konjunkce Jupiter / Saturn však nebyla jediná, která na začátku 80. let signalisovala zrod nové epochy. Druhou velmi významnou konstelací bylo tzv. sevřené seskupení všech deseti astrologických planet, které se opakovalo v letech 1982 až 1984. Tady si opět musím vzpomenout na RNDr. Milana Špůrka, který už začátkem 80. let velmi podrobně zkoumal výskyt takovýchto sevřených seskupení více než 5500 let do minulosti a přišel na to, že kdykoliv v dějinách nastala ve zvěrokruhu tato konstelace (která se opakuje zhruba jednou za 500 let), vždycky to znamenalo v kulturní historii lidstva zásadní předěl epochálního významu, vždy to byly jakési uzlové body historie. Ani tady, stejně jako u trojité Velké konjunkce, pochopitelně nikdy nešlo o nějaký náhlý a okamžitý přelom, i zde se vždy jednalo o nastartování nové vývojové etapy. A tak tomu bezesporu bude i tentokrát. Stačí si uvědomit, že nositeli, uskutečňovateli všech změn, které lidstvo tolik potřebuje, budou lidé, kteří se právě za těchto významných konstelací narodili, kteří je tedy mají ve svých horoskopech zrození. Dneska je jim sedmnáct až dvacet let, na vrchol svých sil a schopností dospějí kolem roku 2010 - a teprve tehdy díky jim svět pocítí, že skutečně stojí na prahu nové doby. A nezapomeňme ani na další velevýznamnou koincidenci - právě v roce 2012 začíná věk Býka!...

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Petr Trnka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Dlouhá 34
741 01 Nový Jičín
656 708 167

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více