Jste zde


Kam jdeme? III.
Petr Trnka

To by tedy mohly být obrysy a základní charakteristiky příštích delších dějinných úseků. Jak to však vypadá z podrobnějšího hlediska? Existují zde nějaké astrologické náznaky, které by nám mohly pomoci odhalit charakter dějů v nejbližších dejme tomu dvaceti letech? Ano, existují - jsou jimi planetární struktury typu "vědro". Jedná se (jak už jsem napsal na začátku) o takové rozmístění planet ve zvěrokruhu, kdy devět z nich je rozloženo v jedné jeho polovině a jedna jediná stojí osaměle naproti nim v polovině opačné.

 

Takové planetě se říká singleton, a v obecném slova smyslu určuje souhrnný charakter celé konfigurace. Tady si dovolím ocitovat slova RNDr. Milana Špůrka, který ve své Encyklopedii západní astrologie napsal: "Jelikož právě jedině u planetární struktury typu "vědro" se může projevit naplno čistý vliv oné od ostatních izolované planety, a protože jonesovskou interpretaci takových struktur lze provádět i mimo horoskop, pouze ve zvěrokruhu, usoudil jsem, že je to metoda jako stvořená pro experimentální využití v mundánní astrologii... Tyto struktury trvají relativně krátce (jeden až tři měsíce i méně), zato se však zpravidla opakují několik roků po sobě. Vytvářejí se tak období, která je nutno chápat a vyhodnocovat jako celek." Tuto svou myšlenku pak v Encyklopedii dr. Špůrek zpracoval graficky a doložil mnoha historickými příklady z období let 1780 až 2020. Pro čtenáře nezasvěcené do této problematiky jistě nebude od věci stručně uvést typické charakteristiky jednotlivých věder:  Lunární vědro - národní cítění, vlastenectví, nacionalismus;
  Martické vědro - akce, boj, násilí, agrese, válka;
  Jupiterské vědro - idealismus, nadšení, uvolnění, expanze, rozvoj;
  Saturnské vědro - stagnace, konzervace, petrifikace poměrů, totalita, hospodářská krize;
  Uranské vědro - revoluční vzmach, radikální odklon od tradic, objevy, reformy;
  Neptunské vědro - duchovní proudy, iracionalita, zmatky, iluze;
  Plutonské vědro - autokracie, kult jednotlivce, transformace;


Samostatné sluneční, merkurické nebo venušinské vědro nemůže existovat, protože všechny tři tyto astrologické planety se pohybují zvěrokruhem neustále pohromadě a nikdy se nemohou vzájemně dostat ani do kvadratury, natožpak do opozice. Zato však mohou existovat kombinovaná vědra dvou planet, jedné rychlé a druhé pomalé. Dostane-li se tak například Mars do pozice singletona, doplňuje ho v jeho osamělé pozici proti všem ostatním každých zhruba 30 dní Luna, a dostáváme tak kombinované marticko - lunární vědro. To je konstelace, která byla naprosto typická například pro celý průběh první i druhé světové války, celá padesátá léta a začátek šedesátých let, nebo (blíže k současnosti) také pro celou první polovinu devadesátých let 20. století (permanentní nacionálně zabarvené konflikty v řadě ohnisek - Blízký východ, Balkán, Arménie, Gruzie, Somálsko, Čečensko...).


Co se pak týká problému současné světové situace a jejího výhledu do nejbližší budoucnosti, tak už v roce 2004 se do pozice singletona proti všem ostatním planetám dostane Saturn, nastoupí tedy saturnské vědro, a to bude ve zvěrokruhu panovat až do roku 2011. Samozřejmě lze jenom těžko očekávat, že by ve východní Evropě znovu zvítězil komunismus, nebo že by Taliban či Saddám Husajn dobyli Spojené státy a nastolili tam totalitu. Nicméně velmi dobře si je možno představit, že boj proti terorizmu si v mnoha demokratických státech vyžádá velmi podstatné omezení nejrůznějších občanských svobod. Může se stát nutností odposlech telefonů, kontrola soukromé korespondence, omezení cestování a volného pohybu, přísné kontroly a prověrky na hranicích i v nejrůznějších institucích, cenzura sdělovacích prostředků a mnoho dalšího, co si obyvatelé západních zemí dnes jenom těžko dovedou představit, co však my z bývalého totalitního komunistického Československa známe velmi důvěrně.


Saturnské vědro

Saturnské vědro skončí v roce 2011, a v letech 2013 až 2015 bude vystřídáno jupiterským vědrem. Při krátkém pohledu do nedávné historie uvidíme, že tato konstelace doprovázela například polovinu šedesátých let (hnutí Hippies, pro nás památné uvolnění v totalitním Československu), polovinu sedmdesátých let (vzpomeňme například na určité sbližování USA a SSSR a na památný společný let kosmických lodí Apollo a Sojuz), touto konstelací byl také signován rozpad komunistického bloku a zánik SSSR v letech 1987 až 1992. Dá se tedy celkem oprávněně předpokládat, že analogicky i v letech 2013 až 2015 by mohlo dojít k podobnému uvolnění napětí, k rozvoji a k větší mezinárodní spolupráci.


Nicméně, pohříchu, nebude to trvat dlouho. Už v roce 2016 nastoupí lunární vědro, které se ve zvěrokruhu udrží až do poloviny dvacátých let, a protože se začátkem třetího desetiletí k němu přidruží i martické vědro, dá se bohužel znovu očekávat vzestup nejrůznějších nacionalisticky podmíněných konfliktů, zřejmě podbarvených i začátkem a tedy i charakterem věku Býka, jak jsem se o tom zmínil výše.


Jak saturnské, tak i lunárně - martické vědro spolu s přibližující se mikrovlnou a palcem Berana jsou tedy konstelace nepříliš příznivé a spíše ponuré; výjimku zde tvoří pouze jupiterské vědro, které však bude trvat pouhé dva roky. Má tedy lidstvo vůbec nějakou příjemnější a optimističtější perspektivu pro nadcházející období? Perspektivu, která by se dala ve zvěrokruhu vysledovat? Ano, má! Tady je však třeba vrátit se o dvacet let zpátky, na samý začátek osmdesátých let, kdy došlo bezprostředně po sobě ke dvěma velmi významným a také poměrně dosti vzácným seskupením planet.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Petr Trnka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Dlouhá 34
741 01 Nový Jičín
656 708 167

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více