Jste zde


Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou III.

    Souvztažnosti karty Císařovna s jinými tarotovými kartami :     Na rozdíl od ženské představitelky karty s číslem jedenáct Síly není Vládkyně ženou která by "běhala s vlky" (i když Síla běhá spíše se lvy). Císařovna je sice úzce spjata s přírodou a její plodností a má podobně jako Hvězda hluboký vztah k ekologii a ochraně přírody ale...     Z lidského hlediska je panovnice zastánkyní všeho... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou II.

    Za normu mezilidských vztahů byla vyhlášena dosud platná mužská nadvláda a převaha. A v téže chvíli přestal být praobraz mateřské Bohyně naplněním archetypu který v sobě prokazatelně zahrnuje materiál vědomé skutečnosti.     Se ztrátou svého rovnocenného místa po boku muže - které však v žádném případě neznamená touhu vyrovnat se mu ve všem a ještě navíc hrát i svou vlastní roli - se žena stala "neviditelnou". V... více

Malá veľká hra pre dlhé zimné večery V.

   DEVIATKA    Charakteristika:    Nehrajú so sexuálnymi partnermi žiadne psychologické hry ale obľubujú sexuálne dobrodružstvá a sentimentálnu sladkastú romantiku. Neoddýchnu si však kým nedosiahnu svoje. Vynikajú v erotike súťaživým a športovým duchom rýchlou reakciou a pohotovosťou lež i prehnaným temperamentom zmyselnosťou a vášnivosťou. Objekt svojich sexuálnych túžob sa snažia získať čo najrýchlejšie a na... více

Malá veľká hra pre dlhé zimné večery IV.

   SEDMIČKA    Charakteristika:    Pre 7-čky je v sexualite typická náladovosť nepokoj dráždivosť vyžadovanie sústredenej pozornosti od druhých sentimentalita cit pre romantiku originálne vyjadrovanie nezávislosť a nespútanosť citlivosť a vysoká emocionálnosť. Je to sexuálne najskúsenejší typ napriek tomu často potrebuje viesť. Erotické skúsenosti musia byť pre nich zábavné a zmyselné. Svoje sexuálne zážitky... více

Malá veľká hra pre dlhé zimné večery III.

   PÄŤKA    Charakteristika:    Intuitívne vycítia sexuálne naladenie a túžby partnera. Milujú nové alebo neznáme sexuálne praktiky. Často vo vzťahoch riskujú vystavujú sa hazardu obľubujú zmenu. Inak sú jemní krehkí nežní príťažliví šarmantní prispôsobiví ale žoviálni kritickí podozrievaví svojhlaví a občas manipulatívni. Radi sa vrhajú do erotických dobrodružstiev pričom nie sú schopní rozoznať... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou I.

    Rok 2001 by se měl obecně nést v znamení této karty jež je V Tarotu jednou z archetypálně nejsilnějších a nejvýznamnějších. Události v období pod jejím patronátem by se měli řídit principem který představuje. Anebo naopak principem který se ten její snaží potlačit vytěsnit nebo dokonce zničit a zvítězit nad ním. Na základe skutečností které se odehráli v posledních týdnech bychom mohli usoudit že došlo - žel - nejspíš k... více

Malá veľká hra pre dlhé zimné večery II.

   DVOJKA    Charakteristika:    V sexe i láske sú sentimentálni vnímaví k potrebám druhých menliví precízni romantickí nežní atraktívny príťažliví zvodní a očarujúci. A naviac šarmantní manipulátori. V erotike sú vyslovení majstri. Pritom im nerobí problémy priznať svoje nedostatky. Niekedy sa radi nechajú pri akte lásky viesť silnejším partnerom. Dokážu čítať jeho myšlienky a odhaliť bez slov jeho túžby... více

Malá veľká hra pre dlhé zimné večery I. : Akí sme v sexe? (a čo nám škodí...)

     Naše vlastné predstavy o tom akí sme v sexe ako sa pred ním pri ňom a často i po ňom chováme aký máme k nemu vzťah a dokonca ako k nemu získavame prístup sa často príkro rozchádzajú so skutočnosťou. Sme neodškriepiteľne bytosti ktoré si o mnohých veciach života vytvárajú rôzne formy a stupne ilúzií. Partnerské vzťahy a sex patria medzi nimi na popredné miesto...      Ako preniknúť do tajomstva svojho fungovania v... více