Jste zde


Malá veľká hra pre dlhé zimné večery I. : Akí sme v sexe? (a čo nám škodí...)
Judita Peschlová


     Naše vlastné predstavy o tom akí sme v sexe, ako sa pred ním, pri ňom a často i po ňom chováme, aký máme k nemu vzťah, a dokonca ako k nemu získavame prístup, sa často príkro rozchádzajú so skutočnosťou. Sme neodškriepiteľne bytosti, ktoré si o mnohých veciach života vytvárajú rôzne formy a stupne ilúzií. Partnerské vzťahy a sex patria medzi nimi na popredné miesto...

     Ako preniknúť do tajomstva svojho fungovania v sexuálnej oblasti nášho každodenného bytia?

     Môžete:
- si prečítať množstvo odborných publikácií
- začítať sa do bulvárnej tlače
- zasurfovať si na internete
- vyhľadať príslušného odborníka
- poradiť sa s priateľmi či priateľkami, príbuznými či (v tom lepšom prípade) s vlastným partnerom
- skontaktovať všetkých svojich bývalých sexuálnych partnerov a urobiť malý prieskum
- hlboko a bez falošných ilúzií sa nad sebou zamyslieť a urobiť patričné závery
- zahrať si so sebou a snáď i so svojím partnerom túto malú hru, ktorá môže o vás i o tom druhom veľa prezradiť.


    Hra začína...

    I. Spočítajte v dátume svojho narodenia všetky čísla. Musí vám vyjsť číslo do deväť. Ak je súčet vyšší, zrátate ešte aj výsledné dve číslice. Napríklad:

    9. 9. 1956 = 9 + 9 + 1 + 9 + 5 + 6 = 12 = 1 + 2 = 3

    Takže ste v tomto prípade získali číslo tri. Dôležitý je však aj deň narodenia, ktorý približuje psychicky ovplyvnené sexuálne danosti a chovanie.

   II. Ak budete chcieť dosiahnuť detailnejšie rozpracovanie vášho sexuálneho typu, rozpíšte si dátum narodenia nasledujúcim spôsobom:

   
5. 5. 1975 =      
5 5 1975  
    1 + 9 + 7 + 5 (2 + 2)
5 5 4  


    Výsledok:

   1. Nosnou číslicou pre váš sexuálny typ je súčet všetkých čísel z dátumu narodenia (v našom príklade 3). Niekedy ale môže označovať iba vonkajšie prejavy vašej sexuality.

   2. Vnútorné motivácie a skutočný psychický základ vášho sexuálneho chovania približuje číslo, ktoré vychádza zo dňa vášho narodenia (tu 9).

   3. O tom, aké boli vaše sklony, vzťah, pohnútky, základ a vývojové tendencie súvisiace so sexom v detstve a v mladosti, dokáže niečo napovedať prvé číslo v "trojriadku" čísel, ako ich vidíte v druhom príklade (čiže u nás 5).

   4. Správanie v sexuálnej oblasti spojené so stredným vekom je určené druhým číslom v "trojriadku" (opäť 5).

   5. Predpokladaný prístup k sexu a váš sexuálny typ v tretej etape života by mal byť rozoznateľný podľa tretieho čísla v "trojriadku" (teda v uvedenom príklade 4).


   III. Ak sa vám bridí počítanie, alebo ste príliš netrpezliví, jednoducho si nastrihajte deväť rovnakých kusov papiera, napíšte na každý číslicu od jedna do deväť, položte na podložku dolu číslom a jeden z nich si po krátkej koncentrácii vytiahnite.

   IV. Iným spôsobom odhalenia svojho momentálneho dominantného typu sexuálneho správania je hodiť tromi hracími kockami a spočítať výsledok (alebo jednou kockou tri razy za sebou). Ak súčet presahuje číslo deväť, postupujeme ako pri dátume narodenia: spočítame oboje číslice dohromady.

   V. Túto hru nemusíte použiť iba na odhalenie seba samého v zrkadle vlastnej sexuality, ale môžete cez ňu skúsiť nájsť najtajnejšie zákutia erotiky svojho už jestvujúceho či ešte iba potencionálneho partnera...

   V. Ďalšou možnosťou je prečítať si charakteristické črty jednotlivých "sexuálnych typov", vybrať si podľa nich ten svoj a porovnať jeho zlučiteľnosť s typom svojho stávajúceho alebo želaného partnera (u ktorého je dobré zistiť nenápadne dátum narodenia...).


   Hra pokračuje...

   Ak už máte za sebou prácu s kalkulačkou (Ó, aké neprístojné vo veciach sexu, vášne a lásky!), perom a nožničkami či kockami, stačí si v nižšie uvedených charakteristikách prečítať základné a typické rysy každého z čísel. A navyše pouvažovať nad popísanými najjednoduchšími spôsobmi získania vhodného či vyhliadnutého a vysnívaného partnera pre dlhé noci, vášnivé rána, zmyselné dni a romantikou naplnené večery.

   Aby ste dosiahli čo najkomplexnejší obraz seba alebo žiadaného druha pre harmonické sexuálne súžitie prípadne viac či menej divoké dobrodružstvo, porovnajte vplyv jednotlivých čísel na úrovni psychiky (deň narodenia) s pevnejšie danými vlohami či predpokladmi v oblasti erotiky i vzťahu. Nakoniec, ak sa vám bude chcieť, môžete preskúmať jednotlivé vekové obdobia s ich dominantným pôsobením.


   JEDNIČKA
   Charakteristika:
   Jedničky sú na poli erotiky galantné, dôvtipné, odvážne, kreatívne a vynaliezavé, húževnaté, slobodné a veľmi sebavedomé. Občas v nej prejavia nielen svoju výdrž, vitalitu a silu, ale aj prehnanú autoritu a neuhasiteľnú túžbu po osobnej slobode a nespútanosti. Majú vlastné - celkom svojské - spôsoby v sexe a z partnerovej strany je ťažké nahovoriť ich na zmenu, pretože podľa nich by takáto iniciatíva mala vychádzať vždy z ich strany. Sami však novoty objavujú radi a sú schopní skúšať najmodernejšie a najobjavnejšie metódy. Dokonca sú občas autormi nových techník a postupov... Vyžadujú od partnera veľa pozornosti a rešpektu k svojim sexuálnym schopnostiam. Neznášajú kritiku. Milujú luxus a a snažia sa svoje sexuálne praktiky realizovať v prostredí, ktoré uspokojuje ich dobrý vkus. Zo strany opačného pohlavia bývajú obdivovaní a uznávaní. Občas však svojho intímneho druha prenasledujú, kontrolujú a ustavične pozorujú, lebo sa necítia istí sami sebou. Najaktívnejší sú medzi tridsiatkou a päťdesiatkou.

    Ženy: sú v erotike smelšie, ale paradoxne opatrnejšie. Vyznačujú sa citlivosťou a veľkorysou blahosklonnosťou k "zlyhaniam" muža. Väčšinou sú veľmi verné, lipnú na partnerovi a nie je možné ich zviesť ako "lásku na jedinú noc".

    Muži: sú ambicióznejší, túžia byť priekopníkmi sexu. Ich vlastné námety v tomto smere sú originálne a jasne formulované. Chcú viesť a riadiť samotný akt i celý sexuálny život. Často však hľadajú v posteli iba štýl a dokonalosť, preto môžu mať problémy so spontánnymi zmyslovými radovánkami a ich vášeň nie je v skutočnosti veľmi hlboká. U žien dosahujú veľkú popularitu. Ale niekedy sa stane, že pristupujú k ženám s veľkými zábranami, netrúfajú si vyjadriť svoje sexuálne pocity a pri voľbe partnerky sa ukážu pasívny. Možno z neho však "vychovať" ideálneho milenca...

    Zdravie: Ak chcú predĺžiť svoje "aktívne" roky, mali by sa zdržať ťažkých jedál, nevystavovať sa exponovaným sexuálnym výkonom, ktoré by ich mohli fyzicky vyčerpať. Podporujte svoj krvný obeh!

    Vhodní partneri: číslo 1 na dlhodobý, 4 krátkodobý, 7 povrchný a 8 na čisto erotický.


    Čomu sa ako číslo 1 vyhnúť:
- prílišnej ambicióznosti
- neviazanému chovaniu a excentrizmu
- prehnanej snahe o autoritu ešte i v posteli
- túžbe byť najdôležitejším sexuálnym partnerom každého svojho objektu
- absolútnemu vyžadovaniu neustálej pozornosti
- pýche na svoje úspechy a kondíciu
- precitlivenosti (hlavne u mužov)
- nereálnym predstavám o ideálnom partnerovi.

    Ako číslo 1 lapiť do siete:
- tváriť sa veselo a pozitívne
- namiesto jemných náznakov celkom očividne a jasne dať najavo svoje úmysly, prípadne po jeho/jej "zvedení" aj svoje sexuálne potreby
- nevydesiť ho však prílišným elánom
- naznačiť svoje monogamné sklony
- obklopiť ho jemným a nevtieravým luxusom
- nevšímať si jeho záchvaty "premúdrenosti" a chuti dávať každému dobré rady.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Judita Peschlová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: V Zeleném údolí 1302/11
148 00 Praha 4 - Kunratice
244 910 815
604 927 790

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více