Jste zde

Strom života - Obrázek pro dnešní den č.133

Strom života - Obrázek pro dnešní den č.133
Síla a energie, do všeho, co člověk dělá je vložna enegie, kterou nosíme v sobě. Někdy potřebujeme vědět, že náš úkol dokážeme sdárně dohončit, tento obraz ukazuje sílu, kterou nosíme v sobě. Je to pevnost našeho přesvědčení, co nás dovede k cíli. 

Srdce je krásné místo - Obrázek pro dnešní den č.132

Srdce je krásné místo  - Obrázek pro dnešní den č.132
Každý z nás vnímá svět jiným způsobem, ale to, co máme všichni společné je, že cítíme srdcem, co je správné. Můžeme se naučit lépe využít svých pocitů a být tím pádem i šťastnější.

Mandala duchovní síla - Obrázek pro dnešní den č.131

Mandala duchovní síla - Obrázek pro dnešní den č.131
Je to mandala na podporu přání. Každé se může splnit, jen mu musíme dát čas a investovat správnou energii. Ani moc, ale ani málo. Prostě tak akorát.

Delfíni - Obrázek pro dnešní den č.125

Delfíni - Obrázek pro dnešní den č.125
Vnímavé bytosti, pro které je důležitá náklonnost a láska. Cení si životů druhých, více, než toho svého, protože vědí, že bez druhých by stejně zemřeli osamělostí. Velmi moudré a lidmi nepochopené bytosti. Když budete mít příležitost, plavat s delfíny, podívejte se jim do očí. Lidé si myslí, že jsou pány tvorstva, ale nadhled, který spatříte v oku delfína, hovoří za vše. více

Vesmírný strážce - Obrázek pro dnešní den č.124

Vesmírný strážce - Obrázek pro dnešní den č.124
Každý z nás má okolo sebe ochranné bytosti. Nazýváme je různě, jsou to víly, andělé, někdo říká štěstí, ale je to stále stejné, když věříme v druhé a v sebe, každou situaci v životě zvládneme. Jsou však síly, které samy zvládáme těžko a pak můžeme o pomoc požádat třeba právě vesmírného strážce více

Běh času - Obrázek pro dnešní den č.123

Běh času - Obrázek pro dnešní den č.123
Běh času - Záleží na tom, jak vnímáte čas okolo sebe, někdy je pomalý anebo zase rychlý. Jde spíše o to, aby každý okamžik Vašeho života byl prožitý naplno. 

Květ života - Obrázek pro dnešní den č.122

Květ života - Obrázek pro dnešní den č.122
Květ života - je vzorec - který pro nás propojuje fyzický a duchovní svět. Můžeme cestovat mezi těmito dvěma světy v myšlenkách a pomocí energie, kterou centralizuje tento obraz. Tento obraz je velmi vhodný pro uvedení do meditačního stavu.

Spojené světy - Obrázek pro dnešní den č.121

Spojené světy - Obrázek pro dnešní den č.121
Lidé se vzájemně přitahují potkávají se ve chvílích kdy potřebují nějakou zkušenost. Pro naši duchovní cestu je nutné žít mezi ostatními. Svět je velmi proměnlivý a vše co v životě na své cestě potkáme můžeme v budoucnosti potřebovat. Naslouchejte druhým a dobře se dívejte okolo sebe.Lidé se vzájemně přitahují potkávají se ve chvílích kdy potřebují nějakou zkušenost. Pro naši duchovní cestu je nutné žít mezi ostatními. Svět je velmi... více

Mandala pro dnešní den č. 27 - Mandala komunikace a stability

Mandala komunikace a stability
Mandala komunikace a stabilityČlověk musí začít sám u sebe, aby mohl pochpit a cítit souvislosti při hledání své cesty. Je třeba nashromáždit dost energie, abychom mohli cítit energii druhých lidí a vnímat je svou myslí. Pak docela samozdřejmě víme, co máme říkat a jak to sdělit své pocity a myšlenky. 

Stránky