Jste zde


Zjevení Janovo
VesteniOnline.cz

Zjevení Janovo

Dnes nahlédneme do předpovědí nejznámější knihy světa – Bible. Je nutno dodat, že Bible byla sestavena císařem Constantinem v 5.století tak, aby texty do ní vložené, vyhovovaly cílům a představám církve. Mnohé byly upraveny a mnohé uznány jako nevhodné a uzamčeny ve Vatikánské knihovně.

 

Nicméně všechna evangelia pocházejí z autentických zdrojů. Psali je ti, kteří putovali bok po boku s Ježíšem a zachytili tak jeho historii i učení. Samotné texty evangelií jsou psány tak, aby jim každý porozuměl přímo úměrně podle stupně svého vývoje. Jiné poselství ze stejného textu zachytí nevzdělaný člověk a úplně jiné zasvěcenec.

Proto se nelze divit, že v době duchovního úpadku proniklo do Bible mnoho textů, které mají dnes zcela jiný význam, než v době, kdy byla Bible sestavena. Napříč celou Biblí se táhne mnoho proroctví, z nichž se mnohá už vyplnila, např. podrobení Jeruzaléma Babylónem a poté jeho zničení Římany.

V této době je nejvíce diskutovaná kapitola Zjevení Sv.Jana, které obdržel a zachytil v době svého vyhnanství na ostrově Patmos. Při prvním čtení působí kniha jako předpověď válek, ničení a naprosté apokalypsy, konce světa. Popis škůdců z kapitoly Pátá trouba silně připomíná tanky, letadla a jiné válečné zbraně.

Posuďte sami: „A měly vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Měly těžké pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. A měly ocasy podobné štírům a žihadla v ocasích jejich byla a moc jejich byla škoditi lidem za pět měsíců“.

Ale ten, kdo si osvojil řeč symbolů, už nevidí v textu války a ničení světa, ale pád člověka (pěticípé hvězdy) do hmoty, ztrátu znalostí a vědění, zastření duše do mlhy a následné zápasy o znovunalezení své podstaty. Sbírání zkušeností, neustálý zápas s nástrahami, zjemňování fyzického těla, které je nejprve tak husté, že se podobá tvrdému kovu a povznesení se nad emoce, které svými jedovými zuby drží člověka v zajetí Ega.

Zjevení vůbec nemluví o konci světa jako takového, ale o putování a překonávání nástrah lidské rasy. Každý anděl, každá hlásná trouba a každé zvíře je jeden stupeň zasvěcení, kterými člověk musí projít, než dosáhne své dokonalosti.

I kdybychom Zjevení přisoudili předpověď válek, jen těžko lze určit dobu, ve které má přijít apokalypsa. Popis se hodí na všechna revoluční a válečná období a lze tedy říci, že Bible snad nejméně jednoznačně ze všech předpovědí o konci světa směřuje své proroctví právě do období počátku 21.století.

Alena Horáková
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

VesteniOnline.cz

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.vestenionline.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více