Jste zde


Co předvídal Merlin
VesteniOnline.cz

Co předvídal Merlin

Čaroděj Merlin je znám především z legend o králi Artušovi jako jeho učitel, ale málo se ví o tom, že středověkými texty byl považován za keltského mága a ve své době za jednoho z největších jasnovidců.

 

Jeho pravé jméno znělo Myrddin Wyllt a dodnes se vedou spory, zda vůbec existoval a zda Merlin bylo jméno nebo titul. Ať už je pravda jakákoliv, ani jeho věštby neunikly pozornosti v souvislosti s rokem 2012 a stejně jako ostatní předpovědi, byly i jeho vize přeloženy jako předpověď konce světa. Jeho věštby z 5. století, byly zveřejněny v roce 1135. Co v nich vlastně předvídal?

Už tisíc let před objevením Ameriky správně pojmenoval její první kolonii - Virginii, předvídal britské vítězství nad Napoleonem u Waterloo a nacistické holocausty. O mobilních telefonech mluvil takto: „V té době bude člověk stojící na souši v Anglii hovořit okamžitě s člověkem stojícím na souši ve Francii přes mluvící kámen“. Dokázal celkem přesně popsat jaderné elektrárny, či spíše odpady z nich.

Ale věštbou, která ho přiřadila k jasnovidcům předvídajícím konec světa, je apokalypsa založená na astrologické předpovědi, která zní: „Hvězdy vyjdou ze svých ustanovených drah, planety vzhledem k událostem zdivočí“. Jediným způsobem, kterým to je možné, je změna rotace Země následkem „výměny pólů“.

V historii Země existují záznamy čtyř kataklyzmat, která způsobila překocení země a změnu její rotace tak, že „slunce vycházelo tam, kde dříve zapadalo“. Jen jedno je v souvislosti se srážkou Země s obrovským asteroidem roku 1495 př.n.l. Další tři z nich jsou způsobeny přiblížením se planety Nimiru k Zemi.

Oběžná dráha Nimiru je 6115 let a na své pouti jen těsně míjí Zemi. Při průletu její gravitační síla pozvedne mořské hladiny a spoustu zeminy a současně zastaví zemskou rotaci. Jak se Nimiru od Země vzdaluje, ohromná masa zmrzlé vody dopadne zpět na Zemi a velká síla, která vznikne uvolněním se Země z její gravitace, způsobí překocení a tedy změnu zemských pólů.

To je zřejmě i důvodem toho, proč se pod arktickým ledem nachází zmrzlí mamuti s tropickou stravou v žaludku. Merlin zřejmě věděl o Nimiru a jeho předpovědi se pravděpodobně i týkaly průletu této planety, ale počítejte se mnou: První zaznamenané kataklyzma je v roce 15 679 př.n.l., další v roce 9 564 př.n.l. a poslední v roce 3 449 př.n.l. Nimiru se k Zemi tedy přiblíží kolem roku 2666. Máme tedy ještě 657 let k tomu, abychom podnikli takové kroky ve svém vývoji, aby nás tato „vesmírná čistička“ nesmetla ze zemského povrchu.

Merlin ve svých předpovědích neuváděl datum, to že byla astrologická předpověď spojena s rokem 2012 je jen spekulací a snad i touhou po senzaci. Merlin nikdy nepředvídal konec světa a všimněte si, že i přes všechna kataklyzmata v historii Země, člověk žije dál.

Alena Horáková
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

VesteniOnline.cz

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.vestenionline.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více