Jste zde


I-ťing a předpověď nového začátku
VesteniOnline.cz

I-ťing a předpověď nového začátku

Pokud si do internetového hledáčku zadáme heslo: I-ťing, vykoukne na nás velká spousta odkazů, které mají společnou větu: „konec světa předpověděla i kniha I-ťing“.

 

Pojďme se podívat, jak toto proroctví vzniklo. Kniha I-ťing neboli Kniha proměn vznikla asi před 4800 lety. Podle legendy vytvořil knihu čínský vládce Fu-Hsi asi 2800 let před naším letopočtem.

Tato kniha slouží převážně k odpovědím na osobní otázky. Klient položí otázku, hodí třemi mincemi a podle strany, která padne, se nakreslí čáry. Tento postup se 6x opakuje, čímž vznikne hexagram. Existuje 64 možností, odpovědí nebo prognostik do budoucnosti.

Badatel Terrence McKann se v 80. a 90. letech zabýval dešifrováním hexagramů a objevil pozoruhodné souvislosti. Jednotlivé hexagramy převedl na matematické tvary, čímž vytvořil jakési mapy času. Šest řad a 64 možných kombinací vyjadřují ukazatel změn v každém hexagramu.

Zobrazil je v grafu a časové linii, která odpovídala celé historii I-ťingu. Počátek umístil do vzniku I-ťingu v dynastii Chang před 4800 lety. 64 hexagramů zopakoval 64krát. Ve výšce a pravidlech jeho grafu se přesně odrazily historické mezníky, jako pád Římské říše, objevení Ameriky a světové války ve 20. století.

Tato časová linie podle tohoto grafu končí 21.12.2012 ve 12. hodin a 18 minut středoevropského času. V tomto bodě se všechny linie střetávají, je to tzv. nulová osa. Z této dedukce vzniklo tvrzení, že I-ťing předpovídá konec světa.

Pokud vezmeme v úvahu, že posledním hexagramem v časové linii je hexagram č. 64, najdeme tento text:
Znamení obětování.
Mladá liška se brodí mělčinou.
Namočí si ocas.
Nic se nedaří.

Na první pohled může text znít pesimisticky, ale výklad nám mnohé napoví. Hexagram vyzývá ke střízlivosti. Mladá liška zde symbolizuje přehnané sebevědomí a nadřazené chování, které končí ponížením a frustrací. Je důležité nic neuspěchat a počkat s cestou vpřed na správnou chvíli.

Po výkladu hexagramu je už jasnější, že nejde ani tolik o prognostiku jako o doporučení, jak se v tomto období zachovat. Každá nadřazenost a honba za úspěchem je odsouzena k zániku, dlouhodobé plánování nemusí přinést očekávaný výsledek.

Zdrženlivost, trpělivost a upřímnost hlavně k sobě samému, jsou klíčové vlastnosti, které člověka bezpečně provedou neklidnou dobou, protože období se bude díky všem chaotickým a katastrofickým předpovědím vyznačovat velkým stupněm neklidu.

Tento hexagram neukazuje na zánik, ale na proměnlivost a pomíjivost všeho kolem nás a také na to, že každá situace má svůj vývoj. Naznačuje tedy další postup v žebříčku lidské evoluce, nemluví o konci, ale o novém začátku.

Cyklus hexagramů vůbec nekončí, ale uvádí nás opět na začátek, k hexagramu č. 1, který je symbolikou duchovní cesty. Koloběh se opakuje, opět je zde cyklus 64 hexagramů, který se po 64 opakováních završí.

Kalendář končí a obracíme první stránku nového kalendáře, nové doby. V čínském I-ťingu se nehovoří o zániku a konci světa, ale naopak upozorňuje na nový začátek, novou éru a doporučení, jakým nejvhodnějším způsobem lze vplout do rozbouřených vod nové doby.

Alena Horáková
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

VesteniOnline.cz

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.vestenionline.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více