Jste zde

 

Jasnovidectví

O životě a smrti z pohledu parapsychologie III.

Když jsem se zamýšlel hlouběji nad "schematickým" znázorněním lidské duše došel jsem ještě k další informaci že duše všech živých organismů má tři samostatná pole a energie které do sebe zapadají. To poslední energetické pole má tvar "šesticípé" hvězdy a to považuji za jakési centrum vyšší inteligence. V tomto poli "se rozhoduje" kdy a za jakých okolností se narodíme. Podle mé teorie cca 30% dětí si vybírá své rodiče. Náš osud je podle mé teorie... více

O životě a smrti z pohledu parapsychologie II.

Moje teorie o vzniku života Pokud existenci bývalých a budoucích životů připustíme jsem přesvědčen že bývalými životy náš současný život výrazně ovlivněn není. Přesvědčil jsem se ale o tom že nás výrazně ovlivňuje rodinný systém a to až tři generace zpět a všichni výrazně ovlivňujeme svým konáním a chováním až tři generace dál. Co se bývalých životů týká nás podle mého názoru ovlivňuje spíše prostředí ve kterém jsme žili př. styl... více

O životě a smrti z pohledu parapsychologie I.

Podle mého názoru čím více se lidé smrti bojí tím více se k ní přibližují. Vzhledem k tomu že mnoho mých klientů zajímají otázky týkající se bývalých a budoucích životů inspirovaly mne odpovědi k napsání této knihy. Aby byla tato kniha zajímavá i pro ty které mé názory nezajímají snažil jsem se z dostupných pramenů napsat i poznatky vědy či jiných vizionářů a pohledy různých náboženství na vznik a zánik života. Asi mnoho knih o smrti napsáno... více

Jak se zbavit problému při rodinné konstelaci III.

Proti ranám osudu jsme bezmocní. Jsme-li vinni nebo nevinni následkem něčeho co jsme udělali úmyslně můžeme něco dělat. Avšak v situacích jež jsme nezavinili si uvědomujeme že jsme podrobeni neovladatelným silám které rozhodují o tom zda přežijeme nebo umřeme- nezávisle na tom co děláme. Tato bezmocnost proti náhodným shodám okolností je pro některé lidi tak děsivá že raději promarní nezaslouženou příležitost místo aby ji využili. Lidé kteří... více

Jak se zbavit problému při rodinné konstelaci II.

Cílem terapeuta je najít problém a najít řešení problému který se musí hledat v konstelaci ne jej vymyslet. Terapeut se musí postavit za všechny kteří byli z rodinného systému vyloučeni pokořeni nenáviděni atd. Je třeba najít ty kteří chtějí odejít a není jim to dovoleno. Terapeut musí věřit tomu co říkají představitelé v konstelaci ale přitom musí důvěřovat vlastním pocitům i když jsou v rozporu s pocity představitelů. Účelem rodinné... více

Jak se zbavit problému při rodinné konstelaci I.

Nemůžeme být opravdu šťastní pokud naši předkové uvnitř nás trpí. Učiníme-li krok vědomě svobodně a šťastně a přitom se dotýkáme země děláme to pro všechny generace; předchozí i budoucí. Ti všichni se pak navrátí domů ve stejný okamžik jako my. My všichni dosáhneme mír ve stejnou chvíli. Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Ovlivňují všechny oblasti života - vztah k našim dětem... více

Měsíční a Sluneční jasnovidnost V.

Rozštiepenie anjelov v starom Egypte Priblížením sa Krista do astrálnej sféry sa za starého Egypta opäť v inej forme odohral duchovný dej analogický tej udalosti ktorá sa kedysi odohrala v starej lemurskej dobe kedy sa - podľa povesti - tretina anjelov postavila proti zámeru dobrých bohov pod vedením Lucifera. Podobne v starom Egypte nastalo rozštiepenie anjelov na tých čo sa rozhodli prijať prichádzajúceho Krista a pôsobiť v novom zmysle pod jeho vedením - a na tých čo... více

Měsíční a Sluneční jasnovidnost IV.

Ušľachtilé médiá Mesačná jasnovidnosť sa teda dá využiť ale len vtedy ak ju dokážeme správne zaradiť aby sme nepodľahli dojmu že informácie takto získané k nám prichádzajú rovno z nejakých božských sfér len preto že k nám prichádzajú telepatickou cestou cez médium. Astrálna jasnovidnosť iba zrkadlí činy iných bytostí v astrálnej sfére odráža ich ako Mesiac. Mesačná jasnovidnosť spočíva čisto v pasívnom vnímaní; slnečná v aktívnom poznávaní... více

Měsíční a Sluneční jasnovidnost III.

Zmyslové orgány duše Slnečná jasnovidnosť vzniká tým že človek pracuje na sebe; tzn. že jeho ja pracuje na jeho nižších schránkach preniká ich sebauvedomením preduchovňuje a pretvára. Astrálne telo predtým kalné a nediferencované sa začína spriezračňovať a organizovať. Z cností a z čistého pocitového sveta duše sa vytvoria vnútorné orgány ako duchovné oko ucho duchovný hmat. Prečistené sily astrálneho tela sa menia na poznávacie nástroje Ducha... více

Měsíční a Sluneční jasnovidnost II.

Astrálna médiumita Takýto stav podobný námesačnosti možno vyvolať aj umelo: sugesciou a autosugesciou. Vlastné ja subjektu sa čiastočne alebo úplne odpojí a astrálne telo a nižšie články sa uvoľnia na použitie inými duchovnými bytosťami. Tento stav vedomia sa volá astrálna médiumita. Médium sa pohybuje a vníma ale ten kto z neho hovorí kto v ňom rozmýšľa kto cez neho koná je niekto druhý. Pocity predstavy myšlienky sa objavujú priamo v astrálnom tele... více

Stránky