Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie II.
Stanislav Brázda

Moje teorie o vzniku života

 

Pokud existenci bývalých a budoucích životů připustíme, jsem přesvědčen, že bývalými životy náš současný život výrazně ovlivněn není. Přesvědčil jsem se ale o tom, že nás výrazně ovlivňuje rodinný systém a to až tři generace zpět a všichni výrazně ovlivňujeme svým konáním a chováním až tři generace dál. Co se bývalých životů týká nás podle mého názoru ovlivňuje spíše prostředí, ve kterém jsme žili, př. styl života, což by mohlo vysvětlovat, proč jsme schopni se jeden cizí jazyk naučit lépe, další třeba vůbec ne, proč se nám někde líbí, jinde ne, atd. Pokud někdo žil více posledních životů v určité zemi, lépe se v té zemi může cítit než v té, ve které se nyní narodil. Podle mé teorie o bývalých životech můžeme v lidské podobě žít maximálně 30 životů. Cca od osmnáctého života začínají být lidé na vysoké duchovní úrovni, na maximální duchovní úrovni jsme v těch posledních životech. Podle některých teoretiků (numerologů, astrologů) existuje stupnice, podle které se dá duchovní úroveň měřit.


Myslím, že se dá měřit a poměřovat vše a na všechno stačí úroveň procent od nuly do sto. Pokud nám postačí tato stupnice, je možné využít níže popsaných vysvětlení. Toto vysvětlení platí i pro dále popsané procenta ovlivnění při různých druzích smrti.


Já sám se snažím všechny odpovědi vyjadřovat procenty, protože jsem přesvědčen, že nic není černo-bílé. Proto mám odpovědi vyjádřené tak, že odpověď ANO je od 51% do 100%, jak hodně ano, tak hodně procent, NE je vyjádřeno O% až 49%. Když vyjde 50%, znamená to, že to není jasné, není to vyřešené, ještě se něco pro to, co se ptáme dá, může, nebo musí udělat. Další karta znamená, že nyní nejsem odpověď na danou otázku zjistit, nebo pro mne není dobré odpověď nyní znát. Jako příklad: Když mne má někdo rád, může to být ANO na 51%, ale také na 100% a v obou odpovědích je jasná odpověď jak hodně. Vyjde-li odpověď 51 až 75%, znamená to spíše ANO, odpověď 76% až 100% je jednoznačně ANO.


Jsem přesvědčen, že člověk prošel vývojem od nejprimitivnějších organismů a jsem přesvědčen, že v genetické informaci (DNA) by se mohl někdy najít důkaz.Také jsem přesvědčen, že jsme prožili své minulé životy(pokud připustíme existenci bývalých životů) ve všech podobách živých organismů, včetně stromů, zvířat. Proto se dá vysvětlit, že když si někdo koupí např. psa, je majiteli podobný, protože si koupí takového psa, jakým byl v jednom ze svých bývalých životů. Na teorii bývalých životů jsem dříve nevěřil, ale když jsem začal virgulí nacházet energii nepřirozeně zemřelých (sebevrahů) i zavražděných lidí, zaujala mne energie, která na těchto místech je a přesvědčil jsem se, že ji umím najít. Např. mi jedna kamarádka požádala o nalezení geopatogenní zóny v jejím bytě.


Naučil jsem se kyvadlem "nakreslit" tvar veškerých zón, jak pozitivních, tak negativních. Proto jsem identifikoval v bytě kamarádky zónu, která byly ve tvaru "šestikvětu". Intuitivně jsem si začal myslet, že to není geopatogenní zóna, ale psychosomatická a vznikla nepřirozenou smrtí člověka a určil jsem i dobu, kdy k tragické události došlo. Moje kamarádka se vypravila za majitelem bytu a žádala vysvětlení. Byla překvapena informací, které se jí dostalo. Prý vědí o tom, že v bytě se opil tulák, který se do tehdy prázdného bytu vloupal, byl opilý, ohříval se u otevřeného ohně, který si sám rozdělal. Bohužel usnul, jeho oděv od otevřeného ohně vzplál a on ohořel. Tuto informaci jí tehdy neřekli, protože se báli, že byt nebude chtít. Moje kamarádka je citlivá a v tomto bytě se nikdy necítila dobře a až já přinesl vysvětlení. Další případ byl stejně zajímavý. V televizním vystoupení, kam jsem zván, jsem měl "věštit" pozvaným hostům Jeden známý herec ve vysílání mluvil o tom, že si chce postavit na zahradě své chalupy kapličku.


Tato informace mne zaujala a místo věštby jsem známému herci sdělil, že má talent na zjišťování psychosomatických zón a má i talent na to, jak negativní vlivy těchto zón "odrušit. Zjistil jsem, že na jeho chalupě se oběsil její původní majitel a to herci vadilo. Proto jej podvědomě napadlo postavit kapličku, aniž tušil proč. Tato kaplička byla ideálním odrušením negativních účinků. Když jsem mu to v živém vysílání TV řekl, byl překvapen a po krátkém zamyšlení přiznal, že opravdu k výše popsané události došlo a dozvěděl se to od sousedů až po koupi chalupy. Podobných případů bylo mnoho a vždy jsem si ověřil, že umím najít psychosomatickou zónu a daří se mi najít i způsoby odrušení negativních účinků těchto zón.


Takové zóny jsou i v místech, kde se bojovalo a umírali lidé. Pokud se na bývalém bojišti postaví dálnice, dochází častěji k nehodám, které se někdy těžko vysvětlují. Tyto zóny jsem se naučil nacházet jako první. Jako další zajímavý příklad uvedu tento. Jedni lidé přišli s tím, že koupili dům, před kterým je strom, který stíní oknům. Jestli je dobré strom porazit, že je starý asi 50 let. Když jsem se uvedl do nižší hladiny vědomí, abych dostal odpověď, zjistil jsem neuvěřitelnou věc. Zjistil jsem, že strom byl zasazen na místě, kde zemřelo dítě původních majitelů a strom byl na místě intuitivně rodiči zemřelého dítěte zasazen jako amulet na odrušení psychosomatické zóny. Když jsem to těm lidem řekl, nebyli ano moc překvapeni a sdělili mi, že strom jim vadil již po koupi domu, ale nevěděli, proč se jim to nechce udělat a nebyli schopni strom porazit. I tuto informaci si později ověřili jako pravdivou.


Jako další zóny jsem nacházel zóny ve tvaru "šestihranu". Tyto zóny jsem nacházel např. i v automobilech a podle mé teorie jde o zóny po zemřelých, kteří "navštěvují" místa a lidi, které měli zemřelí rádi. Jsou to případy "dobrých duchů" (anděl strážný), ale i zlých duchů. Opět jsem v praxi zažil mnoho případů, které potvrdily moji domněnku. Jako příklad - jeden kamarád, novinář, přišel s tím, že má geopatogenní zónu v autě. Řekl jsem mu, že je to hloupost. Geopatogenní zóna je zem a nemůže mít záření ze země v pojízdném prostředku. Přijel za mnou, já vzal virguli a na zadních sedadlech jsem identifikoval dvě zóny. Namaloval jsem půdorys jeho automobilu a kyvadlem "nakreslil" tvar zóny. V ten okamžik jsem se "napojil" podvědomím na tyto zóny a "uviděl" jeho prarodiče - dědečka a babičku, jak sedí s ním v autě na zadních sedadlech.


Tuto informaci jsem mu sdělil a on přiznal, že skutečně nedávno zemřeli, že jej měli rádi, on je také a že je za sebou v autě vždy cítil, ale nechtěl si přiznat, že je něco takového možné. Prý již dvakrát kvůli této vizi havaroval. Namaloval jsem "amulet na odrušení" těchto zón a od té doby je už v autě "necítil". Mnoho takových zón jsem identifikoval v bytech, kde zemřelí dříve bydleli a dařilo se mi přesvědčit pozůstalé tím, že jsem určil pohlaví a věk zemřelých.


Problém s duchy je v tom, že citliví lidé energii duchů cítí, mnohdy jim tato energie vadí a škodí jim, necitliví nic necítí a ti se těm citlivým smějí.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více