Jste zde


Měsíční a Sluneční jasnovidnost V.
David Sulík

Rozštiepenie anjelov v starom Egypte

 

Priblížením sa Krista do astrálnej sféry sa za starého Egypta opäť v inej forme odohral duchovný dej analogický tej udalosti, ktorá sa kedysi odohrala v starej lemurskej dobe, kedy sa - podľa povesti - tretina anjelov postavila proti zámeru dobrých bohov pod vedením Lucifera. Podobne v starom Egypte nastalo rozštiepenie anjelov na tých, čo sa rozhodli prijať prichádzajúceho Krista a pôsobiť v novom zmysle pod jeho vedením - a na tých, čo Kristovu prítomnosť ignorovali. Títo anjeli sa stali luciferskými len tým činom, že naďalej, až dodnes pokračujú vo svojom pôsobení rovnakým spôsobom, ako pôsobili pred Kristovým príchodom, v starom Egypte. Títo staroegyptskí a strobabylonskí anjeli dodnes pôsobia tak, ako pred 3-4 tisíckami rokov; teda tak, že vkladajú obrazy a myšlienky rovno do astrálneho tela človeka bez pýtania, obchádzajúc jeho ja, jeho vlastnú vôľu.


Pred troma, štvormi alebo piatimi tisíckami rokov to však bolo ešte čosi oprávnené, lebo ľudia ešte nemali svoje vlastné ja tak vyvinuté, aby mohli byť v myslení odkázaní celkom sami na seba; ale vo veciach a v situáciách, v ktorých ešte neboli sami kompetentní sa rozhodnúť, bolo im oporou pôsobenie ich anjela, ktoré prežívali v podobe podnetov, myšlienok, hotových riešení objavujúcich sa v ich vnútri, a ktoré inštinktívne nasledovali, aj keď im nerozumeli. Staroegyptský anjel pôsobil teda tak, že do určitej miery ešte myslel v človeku zaňho. V súčasnosti sa však už také niečo stalo retardačným, aby "niekto myslel vo vašej hlave namiesto vás". Stalo sa to už brzdou vývoja vlastnej, slobodnej individuality človeka; asi tak, ako sa neustále rady a pripomienky rodičov stávajú brzdou, keď ich dieťa stojí už na prahu dospelosti. Tí anjeli, čo prijali Krista, už nepôsobia a nemôžu pôsobiť do ľudskej duše sami od seba, ako chcú, ale môžu a musia nadviazať a reagovať len na vlastnú aktivitu, ktorá výjde z človeka, inak by zmanipulovali a popreli slobodu toho Jezuliatka, Krista v nás, nášho vyššieho ja, ktoré sa v nás rodí.


Starolemurský človek teda vyzeral tak, že nemal ja, ale namiesto neho žil v jeho astrálnom tele anjel. Árijský človek vyzerá tak, že anjelský svet preň ustúpil do úzadia a rozštiepil sa vo dvoje: Do jeho porušenej, vášnivej astrality, ktorá sa medzitým stala jeho nižším ja, pôsobí luciferský anjel. Pravý anjel pôsobí do jeho vyššieho ja, resp. do tej časti astrálneho tela, ktorá je preniknutá, prečistená a premená silou jeho ducha.Návrat luciferských duchov


Ak si teraz uvedomíme, že Kristov príchod v štvrtej poatlantskej epoche (grécko-rímskej) tvorí stred, je osou celej árijskej epochy, a dnešné piate poatlantské kultúrne obdobie (anglosasko-germánske) je niečo ako symetrickým zrkadlením, odrazom egyptsko-babylonského obdobia na vedomej úrovni, môžeme porozumieť jednému závažnému a ďalekosiahlemu pohybu, ktorý sa na svetovej ezoterickej scéne, ale nie len na nej, v súčasnosti odohráva. Ľudstvo prekračuje opäť prah duchovného sveta smerom nahor a tie sily, ktoré boli činné dvetisíc rokov pred Kristom, stávajú sa teraz, dvetisíc rokov po Kristovi, opäť aktívne. Duchovné bytosti zo starého Egypta a Babylonu, ktoré medzitým zaostali, pôsobia opäť dnes! Časť anjelov vtedy "padla" vlastne len tým, že zaostali, zostali pôsobiť po starom, v dôsledku čoho sa vo vývoji stali retardačným činiteľom, brzdou, odporcami Krista. Títo zaostalí, luciferskí duchovia inšpirujú dnes jednu celú ezoterickú subkultúru plnú exotiky zašlých čias.


Prostredníctvom channelingu, automatického písania a pod. diktujú celé knihy, ktoré vychádzajú v miliónových nákladoch. Dokonca sa aj sami radi predstavujú menami zo staroegyptského obdobia: napríklad jeden z prvých a najznámejších kanálovaných materiálov v 60-tych rokoch prijala Jane Robertsová od nefyzickej entity, ktorá sa predstavila ako Set. V Austrálii najpopulárnejšia kanálovaná nefyzická entita v súčasnosti vystupuje pod menom ďalšieho staroegyptského božstva - Ptah.


Inšpirujú skupinové hnutia plné extatického idealizmu, v ktorých duchovná individualita človeka je vymazávaná. Všetci účastníci hnutia sa stávajú názorovo uniformní, podobní jeden druhému ako vajce vajcu, lebo sú napojení na jeden kolektívny mozog, ktorí "myslí v nich". Luciferské inteligencie teda poskytujú súčasnému duchovne vyhladovanému človeku určitý druh "duchovna" - ale za cenu straty slobody a vlastnej individuality. Je pravda, že taký život je veľmi príjemný, keď sa človek vzdá problému voľby, a tým aj zodpovednosti v prospech niekoho iného. Tomu, kto sa "odovzdá", a nevie čomu, skutočne iné inteligencie prevezmú organizáciu jeho života. Ako, to nie je viac jeho starosť.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce