Konec iluzí o Bohu I.

    Řecké slovo apokalypsis`` znamená odhalení`` nebo zjevení``. Mluvíme-li však dnes o apokalypse`` představujeme si zkázu. Tento zajímavý významový posun obyčejně přičítáme Apokalypse s velkým A tedy Zjevení Janovu poslední knize Bible která líčí hrozivé události posledních dnů postupnou a strastiplnou zkázu světa. Dlouhá staletí lidé četli Zjevení Janovo neboli Apokalypsu a vštěpovali si její obrazy; když pak viděli... více

Virtuální realita Života

     Je to jako pohádka ale není to pohádka. Svět je možno dosti přesně vyložit celkem známými pojmy. Myslíme si že život vznikl náhodou ale přitom jsme schopni matematicky a fyzikálně přijít na to že to není možné.     Přesto se mnoho lidem líbí dokonce i mnoha vědcům protože je to pohodlné. Předně je nutno se seznámit se s tvůrčí představivostí. Zavřete oči a zavolejte "pes". Většině lidem se objeví pěkný psík... více

Být vyznavačem Krista

    Označení křesťan`` je odvozeno od Krista. Je to počeštěná podoba latinského christianus`` tedy přívrženec Kristův`` kristovec``. Toto označení nevyšlo od křesťanů samotných --- ti si původně říkali prostě svatí`` --- ale od jejich odpůrců a posměvačů. Podobným způsobem byli o šest století později muslimové poprvé označeni za mohamedány``. Avšak narozdíl od muslimů kteří označení podle Mohameda rozhodně odmítli... více

Vrchol pyramidy

www.ruf.cz     V knihkupectvích s tzv. "duchovní" literaturou se zaplňují stoly neustále přibývajícím množstvím literatury až ke stropům tyčící se regály již nestačí pojímat příval knih. Nejrůznější novodobí "mistři" nabízí spolu se svým poctivým chtěním zaručeně spolehlivou a snadnou cestu ke spáse nebo alespoň výrazné zlepšení neutěšeného stavu jednotlivce. A duch člověka pobízen tlakem doby i naléhavostí vnitřního probuzení... více

Hledání Pravdy

www.ruf.cz     Chce-li člověk nalézti zlato musí nejprve vědět to nejzákladnější: jak zlato vypadá kde ho hledat a jak ho nalézti. Spolu s tím pak musí umět odlišit zlato od jiných jemu podobných kovů. Nebude-li toto základní znát může chodit po kotníky ve zlatonosném písku a přitom s plným přesto však mylným přesvědčením vyhlašovat že zlato neexistuje. Nebo se může stát že mu jiný člověk položí na dlaň valoun ryzího zlata a... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků