Konec iluzí o Bohu II.

    Lidské zblouzení od Boha do falešných představ se událo už na samém počátku vývoje lidské kultury --- ve výstižném biblickém obraze byl člověk vyhnán z ráje kde stál Bohu tváří v tvář. V mnoha ohledech sice ráj ještě dlouhé věky v člověku dozníval ale rozhodující krok byl již dávno učiněn; jakkoli občas přirovnáváme stav izolovaných přírodních národů v nedostupných pralesích k rajskému stavu lidstva nacházíme i u nich... více

Prošla by jóga u nás?

      Slovenská katolická a evangelická církev oslavila triumf v boji proti "systému jenž pod pláštíkem tělesných cviků přináší cizí ideologii a náboženství do křesťanského prostředí" jak pravil evangelický biskup I. Osuský. Jiný tentokrát katolický církevní hodnostář tvrdil že hájí zájmy rodičů ohrožených dětí "před cizími vlivy jimž nerozumějí".      Dění na Slovensku někteří z nás sledují se... více

Konec iluzí o Bohu I.

    Řecké slovo apokalypsis`` znamená odhalení`` nebo zjevení``. Mluvíme-li však dnes o apokalypse`` představujeme si zkázu. Tento zajímavý významový posun obyčejně přičítáme Apokalypse s velkým A tedy Zjevení Janovu poslední knize Bible která líčí hrozivé události posledních dnů postupnou a strastiplnou zkázu světa. Dlouhá staletí lidé četli Zjevení Janovo neboli Apokalypsu a vštěpovali si její obrazy; když pak viděli... více

Virtuální realita Života

     Je to jako pohádka ale není to pohádka. Svět je možno dosti přesně vyložit celkem známými pojmy. Myslíme si že život vznikl náhodou ale přitom jsme schopni matematicky a fyzikálně přijít na to že to není možné.     Přesto se mnoho lidem líbí dokonce i mnoha vědcům protože je to pohodlné. Předně je nutno se seznámit se s tvůrčí představivostí. Zavřete oči a zavolejte "pes". Většině lidem se objeví pěkný psík... více

Být vyznavačem Krista

    Označení křesťan`` je odvozeno od Krista. Je to počeštěná podoba latinského christianus`` tedy přívrženec Kristův`` kristovec``. Toto označení nevyšlo od křesťanů samotných --- ti si původně říkali prostě svatí`` --- ale od jejich odpůrců a posměvačů. Podobným způsobem byli o šest století později muslimové poprvé označeni za mohamedány``. Avšak narozdíl od muslimů kteří označení podle Mohameda rozhodně odmítli... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků