Malá exkurze do historie astrologie I.

      Bylo řečeno že všechno cokoliv se ve světě vyskytuje má vždy dvojí polaritu: černé - bílé aktivní - pasivní zlé - dobré kladné - záporné a tak dále. A nejinak je tomu i s astrologií. Existuje-li její pól esoterní duchovní musí vedle něj existovat i pól druhý protichůdný - fyzikální matematický a svým způsobem tedy materiální.     Neznamená to samozřejmě že bych nyní chtěl prohlašovat astrologii... více

Telepatie

Telepatie - řecký výraz pro přenos informací od osoby předávající-induktora k osobě přijímající-receptoru na větší vzdálenost bez účasti známých smyslových orgánů a fyziologických mechanismů. Jako jedna z forem předpokládané extrasenzorické percepce náleží mezi takzvané jevy nedokázané respektive.neobjasněné. Malá Československá encyklopedie VI.svazek Š-Ž ACADEMIA 1987     Telepatie - přenos myšlenek představ citů od jedné osoby na... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti III.

    Velmi důležitým úkolem ovšem bylo zjistit která z oněch sedmi bloudivých hvězd na obloze představuje který princip. Nesmírně naivní jsou představy mnoha dnešních odpůrců astrologie kteří tvrdí že planeta Mars byla pojmenována po bohu války protože jeho červená barva připomínala krev nebo že planeta Venuše se stala symbolem krásy a harmonie protože byla na obloze velmi jasná. Takhle si to naši předkové skutečně nezjednodušovali... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti II.

    Proč je základních esoterních principů o kterých jsem psal posledně právě sedm? To má hlubokou souvislost s poznatkem že všechno co se ve světě vyskytuje má ve svém základě trojí podstatu: nejvyšší duchovní (božskou) od ní odvozenou nižší duševní (myšlenkovou) a konečně nejnižší - hmotnou. Už odpradávna přitom bylo zřejmé že hmotná pozemská existence se dá vyjádřit vodorovnou rovinou kdežto božský (duchovní) princip... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti I.

    Žijeme v době ve které největší váhu má věda a vědecké poznání. Nebylo by na tom nic špatného - poznání a pochopení světa který nás obklopuje je jistě potřebné a užitečné. Horší ovšem je že s postupujícím vědeckým pokrokem se dnes velmi často stává fetišem hmota - nic kromě ní neexistuje skutečné je jenom to co se dá vidět změřit a hmotnými prostředky zkoumat všechno co se děje musí mít jedině hmotný a rozumově... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků