Jste zde


Škola psychotroniky XII.
Stanislav Brázda


    Psychická síla

    Pro práci s podvědomím je nezbytné být psychicky silný. Většinou jsme schopni se "napojit" jen na psychicky slabší jedince. Dále je důležité mít na paměti, že psychicky slabší jedinci by neměli pracovat s kyvadlem déle než 10 minut denně.

    U práce s podvědomím platí dvojnásobně nutnost pravidelného ověřování našich výsledků. Kontrolovat je můžeme tak, že se vždy druhý či třetí den zeptáme: Na kolik procent nám vyšly výsledky z předešlých dní?

    Troufám si tvrdit, že pomocí kyvadla lze nahlédnout do duše každého jedince (ti, kteří na to mají talent to umí i bez kyvadla) a tím zjišťovat třeba i perspektivu partnerských vztahů. Ověřil jsem si to ve své seznamovací agentuře.

    Podle mého zjištění je v partnerském vztahu nejdůležitější psychická síla. Mezi partnery by v psychické síle neměl být větší rozdíl než 7 procent. Jakmile je jeden z partnerů silnější o více než 7 procent, slabší partner se cítí ve vztahu podřízen. S tím se ale nedá nic dělat, psychická síla je vrozená. Pokud je na tom člověk psychicky špatně, může být psychicky oslaben, maximálně však o 10 procent, a to ještě pouze dočasně.

    Totéž platí i o pracovních vztazích. Určitě si vzpomenete na dobu nedávno minulou, kdy byl vedoucí pracovník dosazen do vyšší funkce, i když k ní neměl vlohy. Pokud byl psychicky slabší než jeho podřízení, stále žil v domnění, že jeho silnější podřízení ho chtějí připravit o "židli".

    Je samozřejmé, že na vedoucí místo patří pracovník odborně zdatný, ale mimoto musí "vládnout" i psychickou silou, aby si získal přirozený respekt.


    Psychická síla v partnerském vztahu

    V partnerských vztazích je situace obdobná. Pokud je žena silnější ( ženy jsou v průměru o 10% silnější než muži), muž obvykle skončí se žaludečními vředy "pod pantoflem", anebo ze vztahu uteče (nemá však sílu se rozvést). Pokud neuteče, dohání svou psychickou slabost arogancí, alkoholem atd. Dominance psychickou sílu zvyšuje.

    Konkrétní otázka bude tedy znít: Jak je ten a ten psychicky silný, když je úplně fit?

    Ti nejsilnějších jsou max. - 90 až 100% psychicky silní.

    Po té se můžeme ptát: Jak je na tom ten a ten člověk psychicky dobře?

    Z odpovědi zjistíme, jak na tom právě je. Bude-li odpověď pod 50 procent, je na tom psychicky špatně.

    Další důležitou otázkou bude: Jaký může být maximální rozdíl psychické síly mezi partnery, aby jejich vztah byl rovnocenný?

    Zjistil jsem, že si můžeme zvýšit (snížit) svojí psychickou sílu amuletem - viz obr. v příloze. Kulatý tvar amuletu naše "ostré lokty obrušuje", ostré hrany amuletu zvýší naší psychickou sílu a docílíme tím i toho, že se negativní signály od amuletu "odrazí" a proto nedostanou do našeho podvědomí. Svůj význam mají i kameny v amuletech, např. rubín nám dodá schopnost citu.

    Ze zkušenosti mám ověřeno, že je to většinou oněch 7 procent. Takto lze postupně zjišťovat všechny lidské vlastnosti.


    Jak zjišťovat lidské vlastnosti

    Základní, velmi podstatnou otázkou je: Jak "dobrý" je ten a ten člověk?Neméně důležitá otázka je, jak se ten testovaný kladně projevuje (v práci- ve vztazích), protože neznamená, že svých kladných vlastností využívá.

    Z odpovědi se dozvíme poměr kladných a záporných vlastností onoho člověka celkem. (Průměrně dobrý člověk má 75 procent kladných vlastností. Ženy v ČR 80%, muži v ČR 70% ).

    Další důležitá otázka je tato: Jak je ten a ten člověk pravdomluvný (poctivý, pracovitý, tolerantní atd.)? Další otázky viz test v příloze.

    U partnerů je jednou z nejpodstatnějších tato otázka: Na kolik procent je ten a ten člověk schopen žít- pracovat-podnikat se mnou v partnerském vztahu? Na kolik procent je schopen mě oklamat (okrást atd.)?

    Další důležitá otázka: Na kolik procent jsem vhodným partnerem pro toho a toho? Jak jsem vhodným milencem pro toho a toho? Jak je ten a ten vhodný pro mě jako trvalý partner, milenec, kamarád, podřízený, nadřízený, spolupracovník?

    Těmito otázkami zjistíme základní předpoklady společného soužití př. spolupráce a současně dostaneme odpovědi na otázka, jak si budeme vyhovovat - více se dozvíte z textu v příloze. Vždy musí být zadána hranice, např., že od 50% nahoru to je možné soužití, spolupráce, atd., př. si do zadání dáme, že se ptáme zda ano či ne.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více