Jste zde


SISSI - princezna nebes - část V.
Magica Bohemica

SISSI - princezna nebes - část V.

A co nám čísla prozradí o vztazích s manželem a tchýní? Pojďme se nyní společně podívat na tyto číselné kombinace. Nejprve se podíváme na čísla Sissina manžela. Franz Josef se narodil 18. 8. 1830 ve Vídni jeho celý jeho život byl pod vlivem psychického čísla 18 - duchovně - materiální konflikt, což značí: materiálno se ze všech sil snaží zničit duchovní stránku povahy, proti čemuž je možné jen bojovat duchovními prostředky: neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním, oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost…

 

 

Devítka je číslem dovršení, naplnění, plodnosti a úspěchu. Reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Je číslem originality a iniciativy, a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity. Toto číslo je jednoduchým psychickým číslem matky (27. 1. 1805) i syna. Matka je celkově ve výhodě, neboť si pro kanál narození zvolila den s číslem 27 - ŽEZLO: Je vynikající, harmonické a příznivé číslo odvahy a moci, se špetkou kouzla. Dává příslib a autority a moci. Zaručuje, že produktivní práce, intelekt a představivost budou bohatě odměněny, a že tvůrčí nadání zaselo kvalitní semena, která jistě přinesou bohatou úrodu. Vždy uskutečňuje své originální nápady a plány a nenechá se zastrašit nebo ovlivnit odlišnými názory druhých.

 

Což mnohé vysvětluje, její panovačnou povahu a schopnost jít si každou cenu za svým přesvědčením. Franz Josef byl velmi citlivý člověk, který své city velmi úspěšně dokázal potlačit i na úkor svého manželství se nechával snadno ovlivnit matkou, vztah syna a matky byl ovlivněn čísly 9 a 8, zde se střetlo konfliktní dosažení s rovnováhou osmičky - číslo úsilí a spříznění. Reprezentuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. Z tohoto spojení vzniklo číslo 17 - číslo nesmrtelnosti, které značí, že jméno osoby jej přežije. Je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po životních strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. 17 - číslo, které po sobě zanechává nějaké hodnotné dílo světu určené.

 

Franz Josef měl také skvěle vyvinutou intuici, byl soucitný k lidem, snažil se jim pomáhat, vždy ho zajímali více zájmy svého lidu než jeho vlastní, byl skvělým diplomatem, tyto vlastnosti měl se Sissi společné, Sissi zájmům koruny přispěla také svým krásným a důstojným vzhledem, proto se jim v diplomatických záležitostech tak skvěle dařilo. Horší to bylo však s jejich vztahem zde se stále pohybovali v tzv. bláznově ráji, z kterého se většinou osoby probudí až je příliš pozdě což varuje před iluzí a bludem a také před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. Další příznačné číslo jejich vztahu je číslo pohledu zpět, uvážlivých závěrů a duševní převahy nad ostatními. Většinou se ve své samotě a duševní převaze věnují tvorbě něčeho cenného pro svět - sepisování myšlenek, které mohou změnit svět, nebo k uchování nebo rozvinutí osobního nadání. A to je vzor šťastného osamělého, úspěšného a užitečného života.

 

Oba byli vnitřně osamělí, často od sebe odloučení, cestovaly a "vytvářeli svět" své doby. Další čísla o Franzi Josefovi vypovídají toto: v určitém období dochází v životě k mocnému probuzení ve jménu nějaké věci či ideálu, k obrození a změně přetvoření starých zákonů v nové lépe pochopitelné své době. Velmi dobře se dokázal poučit ze svých chyb i chyb ostatních často se musel potýkat se životními strastmi a nepříznivými osobními události jeho srdce bylo velmi zraněné, bolestí ztráty dvou dětí i později své ženy, jeho vnitřní smutek byl dost značný, ale byl naučen se ovládat a nedávat své city najevo.

 

Jeho matka Žofie byla navenek velmi silná osobnost - její duše byla však dosti pokřivené a to se velni znatelně odráželo na její sobecké a egocentrické povaze - nic nedokázalo zastrašit. Proč dokázala jít ve svých osobních rozhodnutích až "přes mrtvoly" prozrazuje číslo celého jména, které nese s sebou tendenci k revoluci, povstání, boji, konfliktu a válce, jeho vibrace přináší opakované zklamání a neúspěch. Ano, víme že jakmile nebylo po jejím vytáhla do boje, ať se dělo co se dělo, a absolutně jí bylo jedno, že ubližuje, ten komu nejvíce ubližovala, byla Sissi, která se bránila jejím bolestivým nátlakům seč mohla, to ale "tetu" popuzovalo k ještě většímu tlaku.

 

Také vztah těchto žen byl ovlivněn konfliktní devítkou v kombinaci s tajenou sedmičkou, která jako číslo malé Karmy staví do cesty spoustu životních překážek a nepříjemných situací (nezapomeňme, že osmička je číslo velké Karmy), které se životy hrnou jako smrtelná lavina a je nutné jít vstříc těmto jevům s největší opatrností, pozvednout se, poučit se a jít dát životem se vztyčenou hlavou jinak člověk padne na samé dno své duše, uzamkne se do sebe a přestane se světem komunikovat, Sissi tuto tíhu v sobě jen těžce nesla. Je až neuvěřitelné, že vyústěním vztahu Sissi a Žofie je právě číslo 16, které je také složeným číslem třetího devítiletého cyklu, viz. minulý díl - ROZBITÁ TVRZ: Číslo 16 je znázorňováno starověkými Chaldejci jako"věž zasažená bleskem, ze které padá muž s korunou na hlavě". Upozorňuje na zvláštní osudovost, nebezpečí úrazů a zmaření osobních plánů. Je třeba všechno plánovat dopředu, předvídat a pozornost věnovat i detailům. Vnitřní hlas, intuice a sny, varují před nebezpečím a nikdy se nemají ignorovat.

 

Vedoucí pozice nepřinesou štěstí - je lepší se zřeknout slávy a výsadního postavení. Jen tak lze zmírnit negativní vibraci čísla 16. Toto číslo měl ve jméně prezident Lincoln, který byl opakovaně varováním svými sny a intuicí před atentátem a také různými věštci , které do Bílého domu přivedla jeho žena. Prezidentem se netoužil stát, pouze vyslyšel hlas svého lidu. Ani Sissi nebyla nadšená z toho, že se stane císařovnou, jako budoucí nevěsta se svěřila matce: "Mám císaře tak ráda. Jen kdyby to nebyl císař." Myslím, že lze z určitostí říct, že na Sissině životním neštěstí měla největší podíl císařova matka. Kdoví třeba i Sissi, měla před atentátem, který byl na ni spáchán jasnozřivé, varovné sny, třeba vykročila jen vstříc smrti aby z ní bylo sňato trápení a bolest, se kterou již nedokázala žít…toto jen pouhá domněnka, ale kdoví…

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více