Jste zde


NULA - mocné číslo PLUTA
Magica Bohemica

NULA - mocné číslo PLUTA

Vibruje ve slunečním znamení - ŠTÍR, symbolizuje ji barva - černá, krvavě rudá, burgundská, vínová a kaštanová. Klenot: Tmavě zelený chalcedon s rudými skvrnami. Číslo 0 reprezentuje sílu, moc, ochranu.... Je považováno za číslo věčnosti (věčné teď) - had, který požírá svůj vlastní ocas. Přidáme-li 0 k jakémukoliv číslu, tím "silnější" číslo dostaneme. Energie positivní prokousávající se k energii negativní, z čehož vyplívá energie třetí, který zastupuje obojí (positivní - negativní) a přitom žádná z nich není sama o sobě všemocná. Nula také symbolizuje očistu, duchovno a duchovní pokrok, je to vlastně okénko do duše, kterým je možno navázat spojení s vyššími silami, právě ona 0 nám pomůže překonat překážky na cestě duchovního rozvoje. Nulu neboli kruh nacházíme hojně v magických symbolech, př. symbol čínského dvojjediného životního náboje je kruh - 0 - kde se kladný YANG setkává se záporným YIN. Dávní Lemuřané nazývaly Boha číslem nula - kruhem, který nás chrání, a podstatou aktivizující energie, která je v každém z nás a v celém vesmíru. Ve kterém si můžeme představit probíhají cykly vibrací od 1 k 9 a stále nekonečně dokola se opakující, což jsou vlastně kruhy v kruhu ve kterých jsou další kruhy. Např. naše tělo má 7 základních čaker, které jsou zase kulaté a vytvářejí 7 aurických těl, jež naše tělo obklopují.

 

 

FRIEDERICHU KEKULOVI se opakovaně zdálo o hadovi, který požírá svůj vlastní ocas, než udělal objev benzenového prstence a položil tak základní kámen organické chemie. Krátce na to než tento nápad uskutečnil - jeho vyšší Já mu posílalo zprávu Morseovou abecedou. (Z knihy Hvězdná znamení.)

 

Připomeňme si z kouzelné moci čísel: Nula - 0 - kruh. Rovná čára neexistuje. Dříve nebo později každá alfa (počátek) se setká se svojí omegou (koncem) a spojí se s ní v kruhu. Nazaretský řekl: " Já jsem alfa a omega." Začátek i konec splývají. Had v celistvém kruhu. Tohle všechno se vztahuje k věčnému teď! Einsteinovu objevu, že minulost, přítomnost, budoucnost nejsou oddělené části času, ale jsou v jednotě a souběžné.

 

Co znamená nula pro nové tisíciletí? Očistu!!!
Výpočet 1. 1. 2000, psychické číslo a číslo měsíce představuje nový začátek, číslo roku posílené třemi nulami - dualitu, kolektivní myšlení a také ženu. Celé datum je 4 - čtverec, dovednost, originalita, odvaha a také pohled do budoucnosti. V mřížce máme dvě 1 - vyjadřování citů jak ústně tak písemně, slova a činy, zájem o city druhého člověka. Dvojka v mřížce - intuice, přátelství. Prázdné linie : Saturna - zkoušky a poučení. Oddanosti věci - zasvěcení se něčemu. Inspirace - božské vnuknutí, čerpání moudrosti z vyšších pramenů vědění, rovnováha, relaxace.

 

Zopakujme jsi i výpočet prvního dne tohoto roku, jehož vibrace bude celý rok doprovázet. Psychické číslo jedna značí nové začátky, výsledná sedmička spiritualitu a nová odhodlání. Jednička a dvojka jsou v mřížce stejně zastoupeny. Trojka v mřížce: Originalita a vynalézavost. Oddělená sedmička: Přináší nehody a úrazy na těle i na duši, opatrnost je tudíž na místě. Opět je zde prázdná linie Saturna. Dvojka a trojka mezi dvěma nulami nás nabádá abychom byli k druhým více citliví, zajímali se i o potřeby druhých, vzájemně si pomáhali, poslouchali intuici, častěji si plnily své sny, stávali se rodiči, vzdělávali se, cestovali a poznávali svět. Optimismus, pohyb, společnost, náboženství, poradenství, hledání pravdy a odhalování lží jsou rovněž esencí tohoto roku 2003. Univerzální číslo roku 5 - komunikování, všestrannost nám dá potřebu střádat znalosti, vědění či informace ze všech možných oblastí - okruhů a předávat je dál ústní nebo písemnou formou. "Paměť" (memory) obsahuje dvě slova: "víc" (more ) a "mě" (me). Paměť znamená " víc mě". Víc tebe. Víc každého.

 

Když vezmeme číslo 1 a přidáme symbol věčnosti - 0 - v čísle, které představuje 1 000 000 nebo víc, a pak je podělíme mystickým číslem 7 dostaneme číslo 142 857, 1428 - čísla za desetinnou čárkou se opakují. Číslu 142 857 se od počátku věků říká "posvátné číslo věčnosti". Proč je posvátným číslem? Když se tato čísla sečtou, získáme složené číslo 27, a když sečteme 2 a 7, dostaneme číslo 9, číslo elektrické energie a veškerého materiálního života na této planetě. Po věky věků bylo číslo 7 považováno za mystické číslo, reprezentující spirituální stránku věcí. Když číslo věčnosti budeme počítat x 7 dostaneme číslo 999999… 9 konec nebo konečnost sérií, podle nichž se řídí všechny naše materiální výpočty, jelikož po množství věků bylo toto číslo považováno za číslo elektrické energie a veškerého života na této planetě v materiálním smyslu. 7 je jediné číslo schopné podělit číslo věčnosti. 142 857 : 7 = 20408,14285. SEČTEME: 2 + 0 + 4 + 0 + 8 + 1 + 4 + 2 + 8 + 5 = 34 - má stejný význam jako číslo 25 - ROZLIŠOVÁNÍ a ANALÝZA: Nabízí duchovní moudrost, získanou důkladným pozorováním lidí a věcí a dar učení se ze svých zkušeností a poučit se z vlastních chyb. Tak lze překonat dřívější zklamání a získat vynikající úsudek. 25 není materiální číslo. Zredukujeme 34 - 3 + 4 = 7. Ještě se trošku pohrajeme. Nejprve spočítáme čísla před desetinnou čárkou = 14 - pohyb - výzva, 1 + 4 = 5 - intelekt - komunikace; a pak je sečteme i za desetinnou čárkou = 20 - probuzení, 2 + 0 = 2 - intuice - rodičovství. Závěr: Číslo věčnosti poděleno spirituální sedmičkou? Sečtením výsledného čísla a redukcí získáme opět sedmičku, co dodat...

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více