Jste zde


SISSI - princezna nebes - část III.
Magica Bohemica

SISSI - princezna nebes - část III.

Základní mřížka: Do mřížky zapíšeme celou rovnici data narození - 24. 12. 1837: 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 8 + 3 + 7 = 28, 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1. (Jen čísla červeně značená!)

 

Čtyři jedničky v mřížce: Její sebehodnocení bývá velmi nízké, příliš si bere to co se jí řekne příliš osobně. Tito lidé cítí, že hloubku jejich citů v nichž se utápí nemohou vystihnout žádná slova, proto se snaží své emoce potlačit. Člověk, který se utápí v emocích se nachází ve velmi nešťastné situaci. Má strach z toho, co přijde, když dá svým emocím volný průchod. Což může vyvolat nervové napětí i psychosomatické choroby, dokud se nenaučí úspěšně komunikovat. K uvolnění tohoto typu energie výborně slouží různé tvořivé záliby.

Tři dvojky v mřížce: Dávají zvýšení intuitivních schopností, zbystřenou schopnost vnímání, určitý čas zabere ve vývoji, rozpoznání která z přijímaných informací je ta nejpodstatnější, může se stát, že s určitými informacemi se bude této osobnosti obtížně pracovat, což vyvolá reakci. Negativní energie si musí najít ventil. Sissi si toto velmi moc dobře uvědomovala, proto se neustále vzdělávala a byla stále sportovně aktivní.

Trojka v mřížce ukazuje na schopnost logického uvažování a zároveň na bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený vstřícný přístup k životu.

Čtyřka dodává mřížce stabilitu a vyvolává snahu po dokonalosti. Tito lidé se raději projevují na fyzické úrovni a mnozí z nich jsou od přírody manuálně zruční.

Chybějící pětka v mřížce: Může mít za následek občasná vnitřní zdržení k uskutečnění určitých tvůrčích a realizačních plánů.

Chybějící šestka v mřížce: Odcizení se od někoho z rodiny, dokut si nevyřeší vztahy mimo rodinu a nebudete mít vlastní děti. Tady by mohlo jít o její sestru Helenu, pro kterou jistě nebylo příjemné, že se nestala rakouskou Císařovnou ona. Sedmička v mřížce dává potřebu pohybu a aktivity, má ráda společnost a potrpí si na veselé a bezstarostné kamarády. Má obrovský smysl pro spravedlnost. Má potřebu všechno si v životě vyzkoušet na vlastní kůži, což jí dává životní učení a poučení.

Dvě osmičky v mřížce: Osobnost vysoce inteligentní, nezávislá a plná energie. Dovedete být bezstarostná, něžná, otevřená ve společnosti lidí, které dobře zná, ale mimo okruh svých přátel bývá zdrženlivější a opatrnější.

Chybějící devítka v mřížce: Zájem o ekologii a zdraví. Vyjadřování se všemožnými uměleckými formami.

Rovina myšlení- 1 - 2 - 3, dokáže se zcela odpoutat od svého okolí a plně se ponořit do toho co dělá. Také je výborný řečník a debatér, který vítězí pouhými argumenty. Tato rovina je velmi vhodná při studiu, zdvojená čísla dávají vysokou inteligenci, možnost zastávat ve společnosti velmi významné místo.

Rovina dovednosti - 1 - 4 - 7, manuální nebo myšlenková pohotovost; obratnost. Tato rovna dává značnou fyzickou energii a poskytuje i hbitost myšlení. Nepotrpí si na kázeň a nerada pracujete tam, kde není vidět výsledek. Tato rovina dává také velmi výraznou sexualitu.

Vibrace životního úspěchu: Charakter vibrace životního úspěchu, který začal u Sissi působit s prvním vibračním cyklem v roce 1872 v jejích 35 letech ji nutil být praktičtější ve svém snažení a být více trpělivou a k druhým více tolerantní. Musela se naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému vnitřnímu hlasu či svědomí a vyvažovat intuici rozumem. Byla to kouzelná osobnost s bystrou inteligencí, velmi vzdělaná intelektuální i tvůrčím směrem. Měla přirozený soucit a účast s druhými. Ze všech svých životních tragédií se snažila vzchopit se a jít dál. Často cestovala do ciziny, vyhýbala se společenskému dění a raději byla se svými myšlenkami, k životu stále potřebovala pohyb a aktivitu.

Karmický odkaz: V minulé inkarnaci byla Sissi ovlivněna číslem 26 a 8. Číslo osm představuje tzv. velkou Karmu, to znamená, že si přináší z minulých životů určité dluhy, problémy a úskalí, která nepochopila a nesete za ně odpovědnost, to se jí promítlo i do tohoto života

26 - zvláštním způsobem vyvolává ojedinělou sílu založenou na soucitu a nesobeckosti, se schopností pomáhat ostatním, ale zřídka sobě. Číslo 26 je plné rozporů. Varuje před nebezpečími, zklamáními a prohrami, které jsou důsledkem špatných rad, pracovních a partnerských vztahů. Nabádá osobu aby se vyhnula společnosti v podnikání a řídila se jen svými představami a intuicí, ale i ty důkladně zvážila než začne jednat. Byla štědrá zvláště k těm, kteří to potřebují. A naučila se šetřit a investovat jen do své budoucnosti.

usí se naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému vnitřnímu hlasu či svědomí a vyvažovat intuici rozumem. Nemá ráda, když ji někdo rozptyluje ve svém soustředění se na nějakou činnost. To ji nutí být praktičtější ve svém snažení a být více trpělivá a k druhým více tolerantní. Hluboce se zajímá o ekologii a zdraví. Alternativní formy léčení. Vyjadřuje se všemožnými uměleckými formami. Odhodlaně bojuje za šťastnější a vyváženější životní podmínky. Ve svém myšlení je pohotová a fyzicky obratná. Nepotrpí si na kázeň a nerada pracujete tam, kde není vidět výsledek; v oboru, který vzbudí její zájem budete pracovat neúnavně. Vždy jí bude více vyhovovat, když budete pracovat sama pro sebe za všechno o si zodpovídat a mít přehled o svých financích. Tato rovina dává také velmi výraznou sexualitu.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více