Jste zde


SISSI - princezna nebes - část II.
Magica Bohemica

SISSI - princezna nebes - část II.

Těžce však zvládá nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost. Pokud jí hrozí ztráta, někoho, koho miluje (nebo něčeho) je schopna sama prudce žárlit. Snadno navazuje přátelství, a těší ji urovnávat spory mezi přáteli, obchodními společníky a příbuznými, přičemž se jeví příjemná a mírumilovná jako ovečka. Dokud nepustí na povrch svou tvrdohlavost, a příjemné zdání je pryč! Peníze si k šestce často najdou cestu bez jakékoliv námahy, prostřednictvím dědictví nebo jako výsledek vlastního nadání a píle. Je hluboce spjata s přírodou, milují čas strávený venku, v blízkosti tichých lesů a zpívajících potoků, což uklidňuje její emoce.

 

Dalším důležitým bodem v numerologii je životní číslo jednoduché 1 i jeho dvojčíslo 19. Životní číslo 1 - důstojnost. (Také cílové číslo mřížky.) Vůdcové, skvělí organizátoři, ambiciosní idealisté, kteří mají možnost uspět v čemkoli, co vyžaduje odvahu, kreativitu, smělost, píli, a tvořivost se schopností své novátorské myšlenky prosadit. Tvrdě si jdou za svým, podniknou odvážné kroky k dosažení svého cíle. Jsou nezávislí a spoléhají jen sami na sebe, průkopničtí extroverti, milující život. Dychtí po úspěchu a uznání a pochlebování, které s ním přicházejí. Negativní vlastnosti: Sklony k diktátorství, agresivitě, nespolupráci, lenosti, závislosti a sobectví. Někdy jsou, ale až moc tvrdohlaví, špatně snášejí podřízenost a mají sklon k nevázanému chování.

19 - PRINC NEBES: Je jedním z nejšťastnějším a nejpříjemnějším čísel. Naznačuje vítězství nad všemi neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě. Také čísla roku narození.

Životní číslo má i své stínové číslo - 8: Vyniká ve všem, co vyžaduje trpělivost, bystrost, logiku a inteligentní závěry. Oplývá velkým, jemným, nenápadným smyslem pro humor. Potenciál těchto lidí je obrovský, ale teprve jejich každodenní rozhodování ukáže, zda svých schopností dokáží využít pozitivním nebo negativním způsobem. Osmička potřebuje ve svém životě rovnováhu, vyvažovat svou energii moudrostí a úsudkem a ovládat ji jak fyzicky, tak mentálně, být milována. Je schopna obrovských obětí pro ideál, nebo pro ty, kteří jsou na nich závislí.

Následují čísla jména:

Číslo aktivní - 5. Osoba oplývající přirozeným šarmem, zdvořilá, pátravá, která ráda cestuje a poznává nové země a musí neustále s někým rozmlouvat. Složené číslo - 23. Je to velmi příznivé číslo, zaručuje pomoc a ochranu. I když se může zdát celková numerologická analýza osoby méně příznivá, žádné číslo nemůže čelit síle Lva a zvítězit.

Číslo dědičné - 6 a 24 - trojitá vibrace se životním číslem a se jmennou mřížkou.

Číslo realizační - 2. Citlivá a trpělivá diplomatka a matka. Která stále potřebuje společnost druhých lidí, svého úspěchu dosáhne lépe s pomocí partnera, je opatrná, na druhé působí tajemně, jakoby něco skrývala. Někdy nerozhodná a zahořklá (také číslo duše - jména Sissi). Složené číslo - 11(jméno Sissi) - Je číslo skrytých zkoušek a zrady ostatních. Reprezentuje dva jedince stejného nebo opačného pohlaví - nebo dvě protikladné situace. Přívlastek Císařovna v sobě skrývá všechno to Sissino trápení, je jím číslo 29 - milost pod nátlakem, jedno z čísel nejtěžší karmy, které odhaluje život plný nejistot, klamu a zrady lidí, nespolehlivých přátel, neočekávaných nebezpečí, ale i značného smutku a úzkosti způsobené příslušníky opačného pohlaví. Je to číslo vážné výstrahy, která platí pro každou oblast osobního života i kariéry. Toto číslo obsahuje i druhou vibraci čísla 11 a sečtením také dvojku.

Číslo duše - 7. Osoba intuitivní, přemýšlivá s netradičními názory na náboženství a politiku, plná fantasie, milující chvíle o samotě, snění a přírodu, tajemství, cestování. Někdy může být snadno oklamána nebo podvedena díky své důvěřivosti a těkavosti. Složené číslo - 16. Upozorňuje na zvláštní osudovost, nebezpečí úrazů a zmaření osobních plánů. Vnitřní hlas, intuice a sny, varují před nebezpečím.

Číslo osobnosti - 4. Osoba s obrovskou vnitřní vůlí, odhodlaná praktická a fyzicky zdatná, tolerantní, vynalézavá, plná originality se skonem k nekonvenčnímu jednání a genialitě, kterou v životě potkají nečekané události. Jméno Sissi - 9. Osoba velmi zranitelná, často podvedená, trpící, ale odvážná a toužící po naplnění úspěšného života. Složené číslo - 31, také číslo základní mřížky, protože 40 má stejný význam. Osoba, která se vyznačuje genialitou nebo vysokou inteligencí. V určitém nepředvídatelném okamžiku života vymění jeho žárné přísliby za mír a klid přírody nebo se stáhne do ústraní, toto číslo je podobné číslu 30, které je číslem Sissiny vibrace životního úspěchu.

Číslo iniciál - 3. Značí osobu velmi vzdělanou, často cestující do ciziny s kouzlem osobnosti, koresponduje s číslem vibrace životního úspěchu, uvedeno příště.Kosmické číslo - 14. Komunikace, časté změny, pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a zemí, přináší štěstí. Bohužel jak zisky, tak ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřme své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu.

Číslo štěstí - 12. Člověk bude opakovaně obětován plánům nebo intrikám ostatních (v jejím případě tchýni). Reprezentuje vzdělávací proces na všech úrovních, nezbytné podřízení vůle a oběti potřebné k dosažení vědomostí a moudrosti v duchovní i intelektuální rovině. Také číslo měsíce a duše jména Císařovna Sissi.


Konec 2.části
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více