Jste zde


Země prochází obrovskou proměnou
VesteniOnline.cz

Země prochází obrovskou proměnou

V celé historii naší planety se její tvář neustále měnila a stále mění. Nic není stabilní, vše je v pohybu a vše podléhá změně, i zemské kontinenty. Zemi nelze v pohybu zabránit, tento vývoj je přesně daný, včetně změny pólů. Sever už není severem. Stále častěji se také setkáváme s různými přírodními katastrofami. Některé z nich jsou vyvolány lidskou aktivitou, jiné jsou zase zcela v režii Země, která se tímto způsobem připravuje na svůj vzestup.

 

Planeta Země vyzařuje energii, která ovlivňuje veškerý život. Zdrojem energie zemských center jsou krystaly. Malá babička je společně s domorodci ukládá zpět do míst, která kdysi zajišťovala energetický tok v dobách Lemurie a zčásti i Atlantidy. Na Filipínských ostrovech, které obývají potomci Lemuřanů, jsou umístěny kameny kopírující Orionův pás a Sírius. Toto a podobná místa na Zemi pak vytváří energetické linie. Krystaly se vzájemně propojují a energie proudí od jednoho k druhému. Kdo dokáže vidět, začíná mít pocit, že kolem Země je pavučina tepající živoucí energií, která má pro Zemi stejný význam, jako pro nás tepny, žíly a cévy, jimiž cirkuluje krev. Z vesmíru tato pavučina už dnes zachytává nové formy energie a rozvádí je po celém zemském povrchu, na kterém se pohybují lidé. 

V současné době se jedná o obrovský, výjimečný posun, proto i zemské změny jsou tak velké, že je lidstvo vnímá jako tragédie. V širším smyslu se ale nejedná o katastrofu ani o smrt, jedná se o novou jiskru bytí, která je plná blaženosti a krásy. Tváří v tvář těmto změnám je třeba zůstat cele ve svém srdci a nepodléhat strachu, což je pro mnoho lidí velice obtížné. Každý, kdo má trochu pootevřené vědomí ví, že není čeho se bát, že vše je pod kontrolou a že jsme ve středu té nejúžasnější doby, která právě probíhá na planetě Zemi. 

Na první pohled by se řeklo, že přírodní katastrofy stojí mnoho lidských životů. Ale uvědomme si, že nejsme tělo, že jsme duše. A tělo je pro duši něco jako rukavice pro prsty. Rukavici odhodíme, když přestane plnit svou funkci nebo když je opotřebovaná a to samé dělá i naše duše s tělem. Země se potřebuje očistit a ozdravit. Lidstvo dlouhá staletí zneužívalo její energii a není v našich silách uklidit nepořádek, který jsme Zemi způsobili. Nejsme schopni napravit škody způsobené těžbou ropy ani kácením deštných pralesů. Jsme velkým problémem pro Zemi a nezbývá nám, než si uvědomit, co vše pro nás udělala, vyjádřit svou vděčnost, pokoru a modlitbou s prosbou o pomoc přispět k jejímu očištění. A samozřejmě nést i následky, které se mohou dotknout každého jednotlivce. 

Změna se děje i s lidmi nebo i bez nich. Pokud chceme prožít osvícení a zůstat na planetě, pak musíme právě my být tou změnou. Změnit sebe, svoje vnímání a hlavně svůj přístup k Zemi, ale i jeden k druhému. Vyšší energie vždy zvítězí, to je univerzální zákon. Pokud začneme žít energií ze srdce, ovládneme energii mozku. Tak zvýšíme své vibrace i vibrace prostoru, ve kterém žijeme a odlehčíme Zemi. A když to udělá každý z nás, když každý z nás otevře své srdce a zvýší svou energii, pak nebudeme muset zažívat tragické otřesy a očistu vodou nebo ohněm. 

Z časového úhlu jednotlivce se zdá, že vše trvá už velmi dlouho, ale nelze na člověka ani na Zemi najednou spustit silný vír vysoké energie. Země by si s ní možná poradila, ale člověk by takto vysoké vibrace nepřežil. Proto jsou nám energetické proudy posílány už mnoho let pomalu, zlehoučka, stále častěji a stále vyšší, abychom měli dostatek času a prostoru tyto energie zpracovat, začlenit do svého těla a přizpůsobit se jim. Až přijde finální zásilka vysoké energie, pak ti, kdo pracovali v souladu se zvyšující se frekvencí a otvírali svá srdce, budou osvíceni. 

Lidé, kteří žijí na Stezce levé ruky, což je stezka materiálního života, duchovně spí a tudíž mají velice nízkou hladinu energie. Ti budou skrze zážitek smrti přesunuti na místo, které bude shodné s jejich vibrační úrovní. Na Zemi v Novém věku tudíž zůstanou jen lidé s otevřeným srdcem. Je to prosté a jednoduché. Změny se dějí v celém Vesmíru. Kolem Saturna se objevují nové prstence, na Jupiteru se zvětšuje rudá plazmová skvrna, Venuše je stále jasnější, na Marsu tají ledovce, kolem Urana zuří obrovské bouře a Pluto mění atmosférický tlak. To je vědecky dokázáno. Vesmír prochází velkou přeměnou. I planeta Země se proměňuje a je na každém jednotlivci, zda se této zásadní změně přizpůsobí nebo zvolí cestu dalšího vývoje a další zkušenosti na jiném místě ve Vesmíru. 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
5
Average: 5 (1 vote)

VesteniOnline.cz

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.vestenionline.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více