Jste zde


Za každou akci musíme přijmout reakci
VesteniOnline.cz

Za každou akci musíme přijmout reakci

Všichni se denně setkáváme se Zákonem akce a reakce. Každá myšlenka, která se zrodí z naší iniciativy, v sobě nese semínko nějaké akce. I když není tato myšlenka zrealizována, její energie se neztratí, ale dříve či později vyvolá reakci. 

 

My lidé jsme oproti zvířatům a rostlinám obdařeni rozsáhlou možností volit. A tak si denně volíme různé postupy a stavíme si tak základy k tomu, jak budou probíhat naše příští dny. Každé ráno po probuzení je naší první volbou, zda vstát z postele nebo zůstat v teplém bezpečí přikrývek a nadýchaných polštářů. Každý následující pohyb je akcí na naši volbu. A každá akce vyvolá odezvu neboli reakci. 

Volba, zda vstát, je jednou z těch jednodušších, ale v životě procházíme mnoha obtížnějšími a zásadnějšími volbami. Podle stupně obtížnosti jsou pak i akce a následující reakce pro náš život mnohem důležitější. Nic neupadne do zapomnění, žádná myšlenka se neztratí a neexistuje čin, po kterém by nenásledovala reakce. „Neodejdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře“, píše se v Bibli. Tato slova mluví o tom, že za každou akci, slovo i skutek je nutno nést následek a přijmout vracející se reakci. Každá mince má dvě strany, to je známá pravda a naše rozhodnutí či volba je právě takovou mincí. 

Když se rozhodneme nenávidět, musíme přijmout skutečnost, že tato temná energie vyvolá reakci, která se k nám vrátí. Na základě nenávisti a hlavně strachu bylo vysláno mnoho prokletí, která se dnes vrací jejich původcům. Ti, kdo si jsou vědomi tohoto zákona, mají možnost vytvořit takovou akci, na kterou bude reakce už pozitivní. Často se právě oni dostávají do pavučiny své vlastní nenávisti, jsou opředeni různými „nešťastnými“ náhodami svými i svého rodu a vůbec si neuvědomují, že tyto události museli někde v hluboké minulosti uvést do života. 

Zákon akce a reakce nezná čas, ten je vlastní jen lidskému rodu. Energie zůstává a ve vhodný okamžik se vrací tam, odkud vzešla. Z pohádek víme, že každá zlá čarodějnice je později dostižena právě svým prokletím. A tak to chodí i v lidské rodině. Ale nejen negativní a těžké emoce se nám vrací. I láska a zamilovanost vyvolávají reakci, stejně tak jako dobrý skutek plynoucí přímo ze srdce. Dáte, budete obdarováni, vezmete, postihne vás ztráta. A za to nemohou naše zákony, ani zlí lidé nebo špatný osud, ale jen každý jednotlivec sám. 

Dnešní doba je taková, že nám všem umožňuje vzpomenout si, kým jsme byli, a dává nám příležitost oprostit se od dávných prohřešků. Je však třeba vzít do dlaní veškerou svou odvahu a rozhodnout se vyčistit svou minulost. Prostředků nám k tomu dává Boží prozřetelnost mnoho, jen si vybrat a pustit se do akce. Přijmout, že máme dalekosáhlou minulost, ve které jsme nebyli vždy andělé a Bozi, ale že jsme si prošli zkušenostmi všech úrovní a hlubin, že jsme loupili, kradli i třeba vraždili, proklínali a ze žárlivosti vypustili i nějaké uřknutí, že jsme neznalí Božích zákonů dělali rozhodnutí, ke kterým se dnes nechceme hlásit. 

Toto přijetí vyžaduje velkou dávku osobní statečnosti, ale ve chvíli, kdy přijmeme sami sebe, můžeme začít odstraňovat následky a tím měnit i svůj život. Pak už jen zbývá najít si metodu, která nám bude vyhovovat, a můžeme se pustit do práce. Někdo zvolí pomocníka ve formě terapeuta, jiný zase bude pracovat vhodnou metodou sám. 

Každá takováto akce pak přinese odpovídající reakci v podobě osvobození od nepříjemných následků minulosti. A každé takovéto poznání v sobě nese příslib života na vyšší úrovni, povznesení se od materiálního balastu a života v hrubé hmotě. Je jen na nás, kterou cestou se rozhodneme jít, jaký život budeme žít a jaké reakce vyvoláme svými akcemi. Jen neslibujte ani sobě ani nikomu jinému. Dané sliby jsou také akcí, která je živá i po vaší fyzické smrti. Zacházejte se svým životem moudře a než vypustíte nějakou akci do světa, představte si, jaká energie se vám v podobě reakce za krátký nebo i dlouhý pozemský čas vrátí.

Alena Horáková
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

VesteniOnline.cz

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.vestenionline.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více