Jste zde


Pontifikát nového papeže z pohledu astrologie
Jiří Goldman

Pontifikát nového papeže z pohledu astrologie

Ve středu 13.3. navečer byl zvolen nový papež. Zvolil si jméno František. Jorge Mario Bergoglio je potomek italských imigrantů narozený v Buenos Aires. 15.3. 2013, 13:54 (UT+1:0), Řím. (Čas horoskopu je získaný duchovní - intuitivní cestou.)

 

Horoskop nového papeže lze zřejmě považovat i za horoskop katolické církve či Vatikánu, podobně jako prezidentský horoskop lze vztahovat i na stát, v jehož čele prezident stojí. Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou, vůdčí - tažnou planetou je zde retrográdní Saturn ve 4. domě ve Štíru. To značí: obtížně realizovatelná idea (pro církev i Františka) nalézt hlubší smysl své pozemské existence. Snaha vrátit se ke kořenům vlastní existence může působit jako pošetilost nebo marnost. Papežovo prohlášení, že si přeje chudou církev, která by byla pro chudé, vyvolává úsměv i podivení, vezmeme-li v úvahu potřebu církve vlastnit rozsáhlý majetek (církevní restituce u nás). Lidé s retrográdním Saturnem ve 4. domě procházejí procesem odcizování se původnímu domovu, rodině nebo zemi, v níž žili nebo se narodili. Nemohou ale zpřetrhat pouta a vazby s původní domovinou. Argentinská prezidentka osobně intervenovala u papeže ještě před inaugurační mší ve Vatikánu, aby František podpořil Argentinu ve sporu o Falklandy (Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru).

Horoskop - Papež František

Osm planet nad obzorem a osm planet na západní polokouli značí otevření se světu a širšímu společenství druhých lidí. Bytí se zviditelňuje, událost se realizuje pod dohledem veřejnosti.

Tři planety v kladných znameních (+Asc), sedm planet v záporných znameních. Převaha vody a země značí pokoru, přizpůsobivost, snahu spojovat, uchovávat, podřizovat se strukturám, formám a cyklům. Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter v Blížencích) ukazuje na nedostatek myšlenkových vzruchů, nedostatek vize či prognózy.

Ascendent ve Lvu obecně značí: chci být vnímán jako ten, kdo oslňuje, překvapuje, chlubí se, dominuje a vede. Slunce, vládce ascendentu, ve znamení Ryb v konjunkci s Venuší upřesňuje: chci být vnímán jako ten, kdo oslňuje a překvapuje svou skromností, mírností, srdečností i humorem. Papež chce být neokázalým středem pozornosti.

Slunce v Rybách v konjunkci s Venuší v 9. domě lze definovat asi takto: Bytí - ve spojení s papežem - si zvolilo mírnost, vstřícnost, víru, krásu, dobro a laskavost jako své duchovní poselství světu. Této nejvyšší představy o svém já (Slunce) se bude držet po celou dobu pontifikátu. Slunce a Venuše zde značí radostnou náboženskou zvěst (Mojžíš sestupuje s hory Sinaj s tabulkami Zákona - stupeň pro Venuši v Rybách). Devátý dům ve znamení Ryb je domem náboženského ideálu a reprezentativního poslání, kde Slunce představuje významnou instituci. Člověk s takto postaveným Sluncem v horoskopu vzhlíží radostně k nebesům a prosí o požehnání a dar ke svému důležitému úkolu.

Nový mimoevropský papež představuje po letech stagnace a vleklé krize církve novou naději pro katolické náboženství a svět (Narůstající tenký srpek měsíce, který se objevuje při západu slunce, vzbuzuje u mnohých chuť začít nový projekt - stupeň pro Slunce v Rybách). Jupiter, jenž vládne Rybám, leží v 11. domě, domě budoucnosti.

V 9. domě se také nacházejí Mars a Uran v konjunkci. Tuto konjunkci lze definovat takto: Energie bytí se profiluje do obrazu silného pokrokového vůdce, který chce přesvědčit svět o své odvaze a sebeovládání. Ač Bergoglio zastává konzervativní náboženské postoje, které v minulosti ostře hájil, ukazuje se zřetelněji v roli nezávislého světoobčana, který boří staré pořádky. I ve své rodné vlasti měl spíš pověst muže „sociální vzpoury“ (Profil muže vyřezaný do kameje připomíná geografický tvar jeho země - stupeň pro Mars v Beranu). Lidé nebo instituce s takto postaveným Marsem a Uranem v horoskopu se odmítají podřídit jiným morálním autoritám (Mars je ve svém domicilu). Uran v polosextilu na Lunu (10. dům) a v polosextilu na Merkura (8. dům) značí: autentičtější nebo populárnější teologie jako stabilizační prvek.

Druhým vládcem 9. domu je Neptun. Nachází se v 8. domě ve svém domicilu (Ryby). Neptun představuje místo největší iluze, v níž se rozpouštějí staré představy a struktury a následně se vynořují nové. Neptun leží v konjunkci s retrográdním Merkurem. V 8. domě to značí snahu ovlivňovat duchovní i hmotné zdroje druhých lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály zaměřené na transformaci světa. Konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách zde hovoří o nalezení ztraceného náboženského mýtu, o idealizaci chudoby a společenské vyloučenosti v rámci křesťanských východisek a zásad. Přání zbavit se přepychu dle křesťanského učení - v Buenos Aires odmítl bydlet v arcibiskupské rezidenci a do úřadu dojížděl autobusem - je možná jen velkou iluzí náboženského vůdce z Latinské Ameriky (Přehlídka důstojníků v plné parádě - stupeň pro Merkura v Rybách). Vrátit se mezi chudé jako obyčejný člověk coby vysoký a vlivný představitel církve už nemůže. To papež dobře ví. Nezbývá mu proto, než být tak trochu popelkou naruby.

Kvadratura mezi Merkurem v 8. domě a Jupiterem v 11. domě (obě planety si „vyměnily“ svůj domicil - Merkur vládne Blížencům a Jupiter Rybám) zřejmě značí: volba sugestivního Františka okouzleného hloubkou a nadějným poselstvím evangelia je sympatickým pokusem církve ukázat světu přívětivější tvář (Letadlo předvádí střemhlavý let - stupeň pro Jupitera v Blížencích). Sextil mezi Merkurem a Lunou ukazuje na životaschopný názorový model konzervativního teologa.

Opozice Luna - Saturn v horoskopu je významná: až na Jupitera uzavírá ostatní planety na západní polokouli. Retrográdní Saturn leží ve 4. domě (Štír), Luna v 10. domě (Býk). Tuto fixní opozici lze snad chápat jako „uvalení sankcí“, jež vzešly z instinktivní potřeby nového papeže i církve porozumět životu a smyslu své existence. Opozice Luna - Saturn staví papeže i církev před obtížnou otázku: je církev vůbec schopna uvolnit se ze sevření světského a materiálního prospěchu a nalézt hlubší kořeny vlastní existence - dát svému životu nový smysl? Je schopna oprostit se od světa a začít se řídit slovy mistra: „Zbav se všeho, co tě svazuje a brání poznat sebe sama?“ Církev sice dlouhodobě přežívá, ale nemá žádnou vnitřní sílu tvořit nový život. Její institucionální role v životě společnosti je zároveň její smrtí. Ne náhodou si zvolil kardinál Bergoglio za svůj vzor Františka z Assisi. Prostý František "byl člověk chudoby, člověk míru, člověk, který miluje a ochraňuje stvoření". A taková by měla být podle nového papeže i sama církev. Jenže právě v tom je potíž, jak připravit církev o její jistoty, postavení a vliv a umožnit jí vnitřní přerod, aby mohla žít v jednoduchosti v hlubokém spojení se životem a jednotě se všemi živými tvory. S trochou nadsázky lze říci, že František vyzval církev k obstavování církevního majetku, zmrazování účtů a rušení církevních funkcí, aby si získávala respekt a uznání trpělivou a pokornou službou potřebným (Sestra Červeného kříže - stupeň pro Lunu v Býku).

Luna v 10. domě leží v trigonu na Pluta v 6. domě, což značí „pohodový“ zlomový začátek v zaběhnutých rituálech a každodenních činnostech. Nový papež je připravený změnit životní styl svých předchůdců, změnit dosavadní zvyky a pracovní návyky, zaběhnuté rituály. Aspekt hovoří o úspěšné „rekonvalescenci“ papežského stolce.

 

(Pro zobrazení planet ve znameních a domech byl použit program Nebeský kalendář Plus, fotografie papeže zpavy.idnes.cz.)
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno