Jste zde


Nová role Vratislava Mynáře z pohledu astrologie
Jiří Goldman

Nová role Vratislava Mynáře z pohledu astrologie

Vratislav Mynář, politik a podnikatel, se stal v průběhu března kancléřem nového prezidenta. Kvůli možnému střetu zájmů se musel vzdát podnikatelských aktivit a opustit funkci předsedy SPOZ. 9.3. 2013, 11:04 (UT+1:0), Uherské Hradiště.

 

Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou.

Saturn retrográdní v poslední třetině 5. domu ve Štíru je vůdčí - tažnou planetou horoskopu, což značí: nesnadný úkol pro Vratislava Mynáře dát větší váhu svým manažerským a politickým schopnostem, získat větší jistotu, nabýt mocnější zkušenosti v hradní manažerské službě. Zvládat organizační procesy spojené s rolí Miloše Zemana coby českého prezidenta se stává hlavní náplní kancléře (Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru). Odhodlání objevit novou kvalitu svých manažerských a politických schopností může působit jako pošetilost nebo marnost (Saturn klade velká omezení). Kvůli své nové funkci se musel vzdát vlastních podnikatelských a politických aktivit. Velká váha zodpovědnosti, snaha být jedinečným organizátorem, a naplnit tak očekávání svého „mistra“ snižuje schopnost nalézt vlastní manažerský, politický i pracovně společenský svéráz (Saturn je jedinou planetou ve druhém kvadrantu). To ovšem bývá v našem politickém prostředí nejlepším předpokladem udělat jednou vlastní politickou kariéru. Člověk kvůli formalitám snadno sám sebe paralyzuje ve svém samostatném jednání a jedinečnosti.

Slunce a Luna nad obzorem: zaměření na vnější svět, klíčová událost se realizuje pod dohledem důležitých osobností, případně institucí i veřejnosti.

Horoskop - Vratislav Mynář

První kvadrant neobsazený: chybí sebeanalýza a sebevymezení v procesu vytváření vlastního obrazu.

Tři planety v kladných znameních, sedm planet v záporných znameních (+Asc). Převaha vody (pět planet v Rybách, jedna ve Štíru, ascendent v Raku) značí pokoru, cítění, přizpůsobivost, odevzdanost, snahu spojovat a harmonizovat. Nejméně zastoupený ohnivý a zemský živel (Uran v Beranu a Pluto v Kozorohu) ukazuje na nedostatek niterného nadšení, mocné vůle a pronikavé intuice a na nedostatek prakticky dosažitelných cílů, jež přinášejí trvalé smyslové uspokojení. Lidé s nedostatkem živlu země se mohou hnát za přeludy. Chybějí jim hmatatelné výsledky dosahované v praktickém životě.

Vztah Slunce a Luny: fáze 315° - 360°: sbírání zkušeností a rozsévání semen pro příští cyklus, vynořování nové představy o sobě samém.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 10° od Slunce: mírnější a zdrženlivější postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového sebevyjádření. Merkur retrográdní: bytí zkoumá a analyzuje možnosti vícečetného zaměření.

Ascendent v Raku obecně značí: chci být vnímán jako ten, kdo ví a uchovává, přivádí na svět, pečuje, vychovává a obstarává. Luna, vládce ascendentu, ve znamení Vodnáře v 9. domě upřesňuje: chci být vnímán jako ten, kdo obstarává straně preference, pečuje o příliv nových členů a sympatizantů. Uran, jenž vládne Vodnáři, leží na hrotu 11. domu, domu budoucnosti a politických aktivit. Luna ve Vodnáři v 9. domě je velmi liberální, otevřená novým známostem a spojením s různorodými skupinami. Vratislav Mynář se od chvíle, kdy se dověděl, že má být novým kancléřem, netajil názorem, že chtějí tento post maximálně možným způsobem využít pro práci SPOZ. Tato snaha byla sice popřena a zamítnuta hlavou státu (Lesní požár je hašen nezbytnými prostředky - stupeň pro Lunu ve Vodnáři), nicméně růst preferencí Zemanovců pokračuje bezděčně. S trochou nadsázky lze říci, že si Mynář se svým šéfem staví na Hradě politické hnízdo, ačkoli Zeman odmítá komukoli „vysedět“ vejce (Dva ptáci, budoucí kořisti lovců, si staví hnízdo - stupeň pro ascendent v Raku).

Slunce leží v 10. domě v Rybách v konjunkci s Venuší, což lze definovat asi takto: Bytí - ve spojení s kancléřem - si zvolilo pokoru, oddanost, mírnost, citovou náklonnost a zbožnou úctu k autoritám jako náplň své vysoce ceněné společenské úlohy. Slunce a Venuše zde značí „slavnostní“ radostnou službu hlavě státu (Důstojník dává pokyny svým mužům před předstíraným útokem pod ostrou palbou - stupeň pro Venuši v Rybách). Desátý dům ve znamení Ryb je zde domem společensky prestižního povolání, kde Slunce představuje nejvyšší autoritu - idol (Mistr dává instrukce svému žáku - stupeň pro Slunce v Rybách). Slunce a Venuše v proměnlivém znamení Ryb přinášejí člověku pocit odloučenosti a zvláštní druh stesku. Tyto jemné duchovní nebo duševní stavy lidského nitra nejsou nepříjemné. Mynář se cítí být na Hradě tichým a nenápadným vykonavatelem „Boží“ vůle.

Venuše v 10. domě tvoří sextil na Pluta v 7. domě, což hovoří o mocné a plodné duševní odezvě. Aspekt lze definovat takto: Touha prožívat krásu, štěstí a harmonii na společensky viditelném místě (Venuše v Rybách v 10. domě) hluboce zasahuje do těsných osobních vztahů a spolupráce s druhými (Pluto v 7. domě). Mynářův přesvědčivý citový a duševní projev výrazně ovlivňuje spojence i protivníky, kteří zásadním způsobem spolurozhodují o jeho životní roli ve veřejném životě. Společenské události přinášejí osudová setkání, jež mají vliv na povolání. Venuše v Rybách hovoří o zvýšené citlivosti na projevy oddanosti a sympatií. Tito lidé jsou velmi přátelští a vlídní, když cítí podporu a zájem druhých. Pluto v 7. domě je pro mě největším překvapením: ukazuje na osobu, která by se ráda realizovala pod dohledem veřejnosti. Tito lidé mívají tendenci ovlivňovat životy druhých, bývají dominantním středobodem, a mohou se proto ocitnout pod velkým společenským nebo mediálním tlakem.

Venuše v 10. domě tvoří trigon na Saturna v 5. domě. Aspekt vypovídá o poctivé a nesobecké duši. Tito lidé si pro sebe nežádají nic víc, než co je jim vyměřeno životními poměry, jsou úslužní a poctiví ve svém povolání, stálí a vytrvalí ve svých citech a náklonnosti k nadřízeným. Dobře znají svou hodnotu a více si cení možnosti pomáhat, sloužit a zviditelňovat se, kde je třeba, než zisku a výhod plynoucích z jejich soukromých aktivit.

Merkur v Rybách v 10. domě leží v konjunkci s MC a Neptunem, což ukazuje, že Mynář spatřuje v hradní funkci svůj společenský a profesní ideál. Aspekt hovoří o idealisaci prezidentské role Miloše Zemana, čestného předsedy SPOZ, jehož Mynář následoval na Hrad, aby pomohl coby její šéf stranu zviditelnit (Letec sleduje svou cestu a prolétává vrstvou mraků, které zakrývají zemi - stupeň pro Merkura v Rybách). Člověk s takto postaveným Merkurem se nechává unášet představou, že je pověřený důležitým úkolem, že vykonává neobvyklou službu světu nebo své zemi. Mynář pojal svou cestu na Hrad jako zvláštní misi Zemanovců. V 10. domě se nacházejí čtyři osobní planety, všechny ve znamení Ryb, kterým Neptun na MC spoluvládne. Planety v Rybách mají potřebu splynout s hlubšími vrstvami kolektivního vědomí.

Merkur v 10. domě je významným zprostředkovatelem, na němž závisí další činnost a odborná způsobilost instituce. Neptun v těsné konjunkci s MC, hrotem 10. domu, obecně ukazuje, že se naše dosavadní veřejná pověst, úspěchy a povolání propadají do mlžných oparů i s představami, které jsme si o sobě a svém společenském určení vytvořili. Člověk touží nalézt ve světě svůj ideál - svou vysněnou roli, jež by mu přinesla více profesní nebo společenské nezávislosti. Na rozdíl od Pluta ale Neptun netvoří nic zásadně nového, jen rozpouští staré představy a formy a umožňuje spatřit nové sny a iluze. V čase, kdy tranzitní Neptun vstoupil do přesné konjunkce s hrotem 10. domu, se Mynář zbavil podílu a nechal vymazat z pozice jednatele společnosti Europrofin a vzápětí rezignoval na post předsedy SPOZ.

Merkur v 10. domě leží v kvadratuře na Jupitera ve 12. domě (obě planety si „vyměnily“ svůj domicil - Merkur vládne Blížencům a Jupiter Rybám). Aspekt lze definovat asi takto: Mynář, okouzlený hradní misí, se pokouší svými vstřícnými kroky vzbudit naděje, že v ústraní byznysu a politiky přinese své straně prospěch a skryté dobro (Toulec plný šípů - stupeň pro Jupitera v Blížencích). Jupiter ve 12. domě hledá na odloučených místech šťastné okolnosti a největší přízeň života.

Merkur v 10. domě tvoří trigon na Saturna v 5. domě, což vypovídá o Mynářově odborné způsobilosti a organizačních schopnostech, které prokázal i jako předseda SPOZ. Aspekt značí přesnou, systematickou, téměř bezchybnou činnost na společensky odpovědném místě.

Sextil mezi retrográdním Merkurem v 10. domě a Plutem v 7. domě ukazuje na vlivného sekretáře, který ještě zdaleka nevyčerpal všechny možnosti svého zaměření a uplatnění. Aspekt hovoří o plodné představivosti a obratnosti dostat se do těsného kontaktu s lidmi v mocenských a vůdčích pozicích. Člověk je schopen nastartovat svou kariéru a také druhým dopomoci k úspěchu a většímu vlivu.

 

(Pro zobrazení planet ve znameních a domech byl použit program Nebeský kalendář Plus, fotografie papeže zpavy.idnes.cz.)
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno