Jste zde

 

Energetická centra

Kameny na harmonizaci čaker

Energie krystalů jejich "povahové" a barevné sounáležitosti s čakrami člověka harmonizují a uvolňují disharmonie a poruchy funkce čaker. Čakry jsou energetická centra a je možné si je představit jako barevné vířivé prstence. Přikládáním léčivých krystalů lze zharmonizovat jednotlivé čakry. Účinky drahokamů na lidskou duši a psychiku jsou prokazatelné stejně jako jsou prokazatelné účinky barev. Některé krystaly se pro své schopnosti velmi osvědčují při... více

O věcech posledních a následných II.

Konečně se po všech možných úvahách dostáváme k věcem opravdu posledním tedy ke smrti a toho co je po ní. Zmínila jsem se již o tom že mně osobně je z různých teorií a představ nejbližší představa o reinkarnaci tedy ta že smrtí život nekončí jen se transformuje do jiné podoby. S tím také souvisí naše povinnosti jakožto pozůstalých. Budeme si dnes tedy povídat o pohřbívání a našem životě poté co nás někdo blízký opustil.   Nejprve tedy k... více

O věcech posledních a následných I.

Nahlédli jsme společně do tématu umírání a smrti. Dnes bych se ráda zaměřila na aspekt zadržování a zdržování. Řekli jsme si jak nepříjemné může být pro umírajícího když ho blízcí lidé za nic na světě nechtějí pustit na onen svět kam již duše touží odejít za odpočinkem a všemožně mu brání v procesu pokojného skonání. Věc může mít ale také rub mince: jsou dosti časté případy kdy staří lidé sami nečerpají energii z přirozených zdrojů... více

O věcech předposledních a posledních

V dnešní kapitole se dostáváme k závažnému tématu umírání smrti a stavu po smrti. Ačkoliv je to k nevíře my - civilizovaní lidé - jsme právě v těchto věcech nanejvýš nepraktičtí. Naši předkové kteří se se smrtí setkávali na každém kroku byli o mnoho moudřejší: smrt byla chápána jako přirozená součást života. Pokuď měl člověk zemřít přirozenou smrtí (ať už stářím nebo v důsledku nemoci či úrazu) byl schopen dobře rozeznat že se blíží... více

O zodpovědnosti tvůrce

Dnes se budeme věnovat ožehavému ale navýsost aktuálnímu tématu tj. jak působí umělecké dílo na člověka. Umělecká díla nejsou jen výtvarná ale i literární taneční a hudební. Všechna tato díla vznikají tak že autor nějakou subjektivní inspiraci nápad myšlenku ale i emoci nejprve zpracuje uvnitř sebe a poté jí dá nějaký vnější tvar tím že vytvoří výtvarné literární choreografické či hudební dílo. Tím se myšlenka fakticky zhmotní a... více

Rituály Pěti Tibeťanů jsou víc než pouhé cviky

Jako had zbavující se staré kůže jsme i my schopni odhodit staré zvyky myšlenkové vzory obavy i zábrany. Abychom si mohli vytvořit nová energetická pole musíme opustit staré vyšlapané a opotřebované stezky. Energetický program Pěti Tibeťanů nám dává sílu prosazovat v našem životě tyto změny a zavádět procesy "svlékání kůže". Rituál je víc než pouhý cvik. Má jistý obsah cíl i duchovní náboj. Když začínáte se cvičením Pěti Tibeťanů měli... více

O napojování

V dnešní kapitole se dostáváme k 7. čakře zvané též korunní podle toho že se nachází na vrcholku hlavy na místě kam se pokládá královská koruna. Už sám název ukazuje na její význam: uzavírá a korunuje základní energetický systém člověka. Spolu s 8. (mimotělní) čakrou která se nachází v místě kam je na obrazech a sochách tradičně umísťována svatozář má 7. čakra na starosti především napojení člověka na vesmírnou energii která je spolu se... více

O představách

Dostáváme se dnes v našich kapitolách z praktické esoteriky už k 6. čakře. Tato čakra bývá příznačně přezdívána a znázorňována jako "třetí oko" zhruba v prostředku čela nad kořenem nosu mezi oběma očima. Má na starosti především náš fyzický i vnitřní zrak (tedy vidění toho co "normálně" vidět není) jejím hlavním tématem je naše vnitřní zření představivost fantazie snění (ve spánku i v bdělém stavu) a vizualizace. Úzce souvisí s činností... více

Stránky