Jste zde


O napojování
akad. mal. Rosti Fečová

V dnešní kapitole se dostáváme k 7. čakře, zvané též korunní podle toho, že se nachází na vrcholku hlavy na místě, kam se pokládá královská koruna. Už sám název ukazuje na její význam: uzavírá a korunuje základní energetický systém člověka. Spolu s 8. (mimotělní) čakrou, která se nachází v místě, kam je na obrazech a sochách tradičně umísťována svatozář, má 7. čakra na starosti především napojení člověka na vesmírnou energii, která je spolu se zemskou energií jedním z hlavních zdrojů k napájení a dobíjení našich "osobních baterek".

 

Můžeme si vzpřímeného člověka a jeho páteř (jakožto hlavní energetický kanál) představit jako píst, v němž energie vzlíná a klesá v nekonečném koloběhu života. Tak je též snadné pochopit souvislost mezi 1. a 7. čakrou, přičemž 1. čakra slouží k uzemňování a napojování na energii planety Země a 7. čakra na energii vesmíru. Krásnou analogií takového energetického fungování je strom - kořeny v zemi, větve v nebi a kmen jako trup uprostřed. Člověk je na tom podobně, ač na to často zapomíná. O důsledcích odcizení člověka od jeho přirozených energetických zdrojů jsme si povídali již v předchozích kapitolách z praktické esoteriky. Při psaní této kapitoly mě napadla zajímavá souvislost: napojení znamená jednak navázání spojení s druhým objektem, ale také utišení žízně - napojení ve smyslu nasycení


Smyslem napojení se je tedy získání spojení, ale též konec hladu či žízně. Z toho dobře vidíme, jaký význam má pro nás 7. čakra a k čemu je pro nás dobré napojování se "nahoru". Navíc energie zemská symbolicky zprostředkovává přístup k ženskému božskému principu a energie vesmírná k mužskému božskému principu. Čerpání energie zemské a vesmírné nás tedy vede k bytí v rovnováze, tak jak to například vizuálně zobrazuje znak čínské monády jako symbol naprosto vyrovnané a vyvážené polarity, která v sobě zároveň nese i prvek svého protějšku. Bytí v rovnováze zároveň umožňuje setrvání ve středu (na rozdíl od "lítání od mantinelu k mantinelu",tedy žití v extrémech), což z hlediska naší "energetiky" znamená, že takto napojený člověk nikým nemanipuluje, neboť to nemá zapotřebí.


U každé čakry jsme se zabývali různými škodlivými jevy, které mohou nastat, nebo patologickými energetickými vazbami. O 7.čakře je třeba vědět, že na ni nejsou vázány žádné škodlivé vazby s druhými lidmi. Je to proto, že tato čakra není o spojení člověka s člověkem, ale o spojení člověka s Vyšším principem - s Bohem a duchovními bytostmi. Mohli bychom nyní polemizovat o názvosloví toho, co nás přesahuje, zůstanu tedy pro zjednodušení o názvu Bůh Otec Stvořitel.


Je to nejvyšší duchovní princip, který je základem všeho (včetně nás). Z hlediska energetických jevů, jimiž se zde postupně zabýváme, je to nejčistší jemnohmotná energie, která vše tvoří a oživuje. Z tohoto pohledu není rozporu mezi hmotou a duchem, jak na to nahlíží filosofie (a dle historických souvislostí upřednostňuje to či ono).


Záleží pouze na tom, do jaké míry je hmota zhuštěna či naopak zředěna - a podle toho vnímáme věci a jevy hmotné, nebo nehmotné (tedy duchovní), či chcete-li hrubohmotné anebo jemnohmotné. Jde tedy jen o hustotu a míru organizace hmoty, vlastně energie, jak na to nahlíží i moderní kvantová fyzika. Stručně řečeno: vše je energie.Tudíž i hmota je vlastně duchovní - a naopak jemnohmotné jevy jsou tudíž zcela reálné, ač nejsou fyzickým zrakem viditelné.


Pro materialisticky založené lidi bývá klíčovým momentem světového názoru víra či nevíra v Boha. Já osobně nemíním nikoho přesvědčovat o tom, že Bůh je (koneckonců i materialisté připouštějí "věci mezi nebem a zemí", které jsou lehko pochopitelné, jsme-li s existencí boha srozuměni). Byla jsem vychována v rodině čistě ateistické, ale v mých 26 letech jsem měla tu čest poznat sílu boží pomoci na vlastní kůži. (Šlo tehdy o velmi nepříjemný atak černé magie na mou osobu.) Ač jsem o těchto věcech neměla nejmenší potuchy, tenkrát v oné konkrétní situaci šlo o získání moci nad mou duší (o níž jsem do té doby nevěděla, že ji mám). Tehdy v hrůze největší jsem se obrátila s prosbou k Bohu, o němž jsem do té doby pochybovala. Pomoc přišla okamžitě a s takovou razancí a účinností, že pochybovat již nebylo lze. Od té doby jsem o existenci Boha skálopevně přesvědčená, neboť má vlastní zkušenost ilustruje přísloví "Když je nouze nejvyšší, pomoc Páně nejbližší". Aby nám však Bůh mohl pomoci, je třeba ho na pomoc zavolat - a dát jeho pomoci prostor.


K tomu, abychom se "nahoru" dovolali, nám slouží 7. čakra jako kanál, nebo spíš trychtýř, pomocí něhož čerpáme shora energii, nové informace, inspiraci nebo nápady. Každé opravdové umělecké dílo vzniklo v takovém napojení (tvůrčí inspirace bývala symbolizována např. Múzami nebo okřídleným koněm Pegasem) - a to je také to, co dává dílu nadčasovost a odlišnost od ostatní více či méně umělecké produkce. Napojování se "nahoru" se ovšem netýká jen umělců: takto inspirováni býváme všichni v našem každodenním díle, jen to bývá méně zřetelné - a tudíž si toho méně vážíme.Také léčebná energie (kupř. Reiki) přichází shůry a dále je předávána od člověka k člověku takovýmto způsobem.


Konkrétních způsobů, jak se napojit, je mnoho - a mnoho z nich je čistě individuálních, takže jsou to zkušenosti nepřenosné. Nejlepší je vybrat si či vytvořit vlastní postup napojování se. Osvědčenými cestami jsou například relaxace, meditace (dříve se nazývala krásným slovem rozjímání), osobní prosby a modlitby. Je třeba si udělat osobní zkušenost s jednotlivými postupy a spoléhat se při tom na vnitřní hlas, který nám správně napoví, která cesta je pro nás ta pravá.


Napojování se na vesmírnou energii ale má také svá rizika, o nichž se bohužel často nemluví. Je třeba vědět, že "nehmotných" sfér je nad Zemí několik vrstev a záleží tedy nejen na kvalitě spojení, ale také na frekvenci. Jednoduše řečeno, když se probouráme z našeho světa do jiných sfér, neznamená to automaticky, že jsme se napojili na čistou duchovní sféru, tedy že jsme se dovolali na správnou adresu.


O tom, kolik vrstev je nad námi,existují různé teorie. Pro praktické použití je rozhodující pouze znalost toho, že ve vrstvě nejblíže k zemi (v tzv. astrálu) jsou vibrace jakož i bytosti různé, tedy pro nás jak prospěšné, tak škodlivé. Můžeme se tedy např. radovat, že jsme se napojili "nahoru", a přitom se na nás leckdy "nabodne" vibrace či bytost, která není úplně čistá a svou informací nás zavede na scestí. Některé bytosti jsou docela škodolibé a baví se našimi neúspěchy.


K tomu, abychom se napojili na čistě duchovní sféru, která už obsahuje jen čisté jemnohmotné vibrace a vysoké duchovní bytosti,je třeba nejen dobrý úmysl, ale i správná a přesná adresa (pozor na oslovení - např. termín Vesmír je příliš obecný a bezbřehý). V naší kultuře je osvědčeno zkušeností obracet se jmenovitě k Matce Zemi, k Bohu Otci Stvořiteli, k Ježíši Kristu a Panně Marii. Můžeme se také obracet k jiným vysokým duchovním bytostem, k nimž máme důvěru a které nám mohou zprostředkovat účinnou pomoc. Záleží ovšem také na tom, v jakém stavu osobní vnitřní čistoty se nalézáme,neboť i podle toho se na nás lepí buď světlé nebo temné vibrace.


Přeji Vám mnoho úspěchů při vesmírném telefonování.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více