Jste zde


Rituály Pěti Tibeťanů jsou víc než pouhé cviky
Doktorka.cz

Jako had, zbavující se staré kůže, jsme i my schopni odhodit staré zvyky, myšlenkové vzory, obavy i zábrany. Abychom si mohli vytvořit nová energetická pole, musíme opustit staré, vyšlapané a opotřebované stezky. Energetický program Pěti Tibeťanů nám dává sílu prosazovat v našem životě tyto změny a zavádět procesy "svlékání kůže".

 

Rituál je víc než pouhý cvik. Má jistý obsah, cíl i duchovní náboj. Když začínáte se cvičením Pěti Tibeťanů, měli byste si vždycky uvědomit, že se nejedná o žádné gymnastické cviky, nýbrž o meditativní rity. V energetickém programu Pěti Tibeťanů se každému cviku přisuzuje jistý duchovní obsah. Duchovní kvalita se vyjadřuje držením těla v rituálu, tedy vnějším projevem. Tyto kvality odpovídají energetickým zákonům, které tvořily po tisíciletí základ alchymistické práce s energií.


Přeměně předchází objevení vlastních možností, komunikace s různými energetickými zdroji v nás a kolem nás. Oživují ji podpůrné cviky, představující pomocný postoj, abychom vědoměji rozpoznali zmíněné kvality a učili se je prožívat. Překračujeme oblast tělesného, fyzického a pronikáme do jemnohmotných úrovní našeho bytí. Změny, které prožíváme, léčí naše city i myšlenkové vzory.


Cvik znamená průběh pohybu svalů, jenž posiluje naše tělo. Rituálem chci něčeho dosáhnout, něco vyjádřit nebo sdělit. Duchovní obsah, pramenící z mého nejhlubšího nitra, se tělesným pohybem zviditelňuje ve vnějším světě.


Bez energie se nemůže uskutečnit žádný vnější či vnitřní pohyb, žádná změna. Sílu k vnitřní proměně čerpáme z rituálů. Tato kvalita je jako skrytý drahokam, ktery' chce být objeven a vynesen na světlo. Je to výzkumná cesta do našeho vnitřního, skrytého světa. Hledání ztracené, zapomenuté a utajené síly se rovná cestě do Shambaly.


V mnoha příbězích a vyprávěních, předávaných v Himálajích z generace na generaci, se stále znovu objevuje bájemi opředené město Shambala, nebeské království na zemi. Podle těchto vyprávění se má Shambala nacházet v nějakém skrytém himalájském údolí a jen ten, kdo je ochoten a připraven jít cestou sebepoznání, toto údolí objeví.


Cesta do Shambaly je hledáním našeho vnitřního království. Při tomto hledání objevíme, kdo jsme, odkud pocházíme a kam jdeme. Na této cestě bojujeme s divou zvěří, odpovídající našim nevyřešeným problémům a obavám, prožíváme hlubiny i vrcholy svých citů, neobvyklé události a jevy. Zažíváme temnotu, noc duše, a pak nás zase naplňují světelné paprsky. Pod vedením duchovních učitelů pronikáme ke svému vnitřnímu mistrovství.


Cesta ke zdrojům vlastní síly, vlastní energie, se rovná cestě do Shambaly. Díky tělesné přípravě s rity Pěti Tibeťanů je naše tělo připraveno připustit a přijímat novou energii. Po rozvinutí tělesné síly následuje v energetickém programu Pěti Tibeitanů rozvoj psychické energie, učící nás ovládání myšlenek a citů. Krok za krokem se učíme více důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Opatrně se odhalují závoje minulosti, jež poznamenávají naši přítomnost, a my odhalujeme stále více svou pravou bytost, svou vnitřní sílu. Už do kolébky nám byl vložen nárok a právo zmocnit se této síly.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz