Jste zde

 

Psychologie

Energie, kterých je na světě hojnost...

Je zajímavé jak snadno jsme se nechali vmanipulovat do různých omezení. Někdy mi přijde že jsme jako mravenci - ti také když někdo přeruší jejich pomyslnou cestu se točí zmateně dokola a hledají jinou. Trvá dlouho než první mravenec konečně vykročí po cestě která tam pořád byla a nikam nezmizela ale kterou najednou neviděli... Vezměme si takovou obyčejnou lidskou závist. Není to ve skutečnosti tak že nejsme vyloženě nepřejícní - jen máme utkvělou... více

Vyhoření

"Vyhoření" je v posledních letech hodně nadužívaný termín. Stal se v pomáhajících profesích obdobou toho co britská armáda nazývala "poválečnou depresí" a Američané "únavou z boje"; čemu generace našich rodičů říkala "nervy" a co nynější generace nazývá "depresí". Jde o slovní obraty které jsou jiným pojmenováním pro "nezvládání". Vyhoření není nemoc kterou můžete chytit ani nejde o rozpoznatelnou událost nebo stav protože jde o proces který často... více

Jak nalézt toho správného partnera (?) II.

V minulém díle jsme si ukázali jak je velice snadné zaplést se i v čistě dobré vůli do vztahu který nám v budoucnosti nemůže nepřinést určité rozčarování - a řekli jsme si také proč. Dnes je tedy čas na to pokusit se naznačit cestu která nás může z této situace pokud jsme se už do ní přese všechno dostali co nejšetrněji vyvést. Správného partnera můžeme sice znovu objevit i v tom člověku kterého už máme doma ale pouze za předpokladu ochoty ke... více

Myšlení

V buddhistické psychologii je návyk myslet považován za hlavní překážku dosažení osvícení protože když je naše pozornost zaměstnána myšlením neprožíváme skutečnost. Myšlenky nás odvádějí od současného místa a okamžiku do minulosti budoucnosti a představ - což jsou všechno oblasti nereálna. Na praktické úrovni jsou myšlenky hlavním zdrojem pocitů úzkosti viny strachu a smutku - emocí které jsou pravděpodobně překážkami v léčení a určitě... více

Rozpoznání psychického upíra

Dokonce i když nejsme otupenými vězni vlastních zavřených očí zpravidla nepoznáme že jsme se stali obětí upíra dokud se neocitneme z dosahu přitažlivé sféry jeho vlivu. Až poté co upír odkráčel si uvědomíme že cosi není v pořádku - a dokonce i tehdy jsme jen zřídkakdy schopni identifikovat zdroj tohoto pocitu. Existují dva příznaky umožňující poznat že jsme se ocitli v přítomnosti upíra. První z nich je pocit zahanbující nedokonalosti. Kdykoli... více

Předsudky

Do teď jsem jim nedával velkou váhu ale před měsícem jsem začal sledovat že každý v mém okolí má vůči něčemu a někomu předsudky a většinou jich není málo… Jaké předsudky jsem odhalil? Rasové Xenofobií… Skupinka lidí je v bílých kostýmech (90%) a černých kostýmech (10%). Osoba v bílém jde po ulici a vidí 9 bílých a 1 černého v 90% případů půjde za osobě v bílém kostýmu. Špatná Zkušenost (s nějakou osobou) v minulosti a vytvoření jakési... více

Proč musíme umět říkat ne

"Ne" - je to krátké a jednoduché slůvko. Není těžké je vyslovit. Proč je nám proto občas tak zatěžko ono "ne" vypustit z úst? "Ne" je totiž slovo mimořádně účinné. A stejně jako každá účinná věc nám může pomoct nebo nás zranit. Všimněte si účinku jaký bude mít pouhé jeho vyslovení. Nebudete muset jít na oběd o nějž ve skutečnosti nestojíte. Ochrání vás před lidmi kteří vás připravují o drahocenný čas. Pro někoho kdo vás žádá o nějakou... více

Kde se bere zlost?

Jsme-li zlostní nebo rozhněvaní naše tělo reaguje tak že se zvyšuje krevní průtok v rukou což usnadňuje udeření nepřítele nebo uchopení zbraně. Zrychluje se také srdeční frekvence a dochází k rychlému uvolnění energie v důsledku vyplavení různých hormonů například adrenalinu. Na biologické úrovni je to tedy příprava na energickou fyzickou reakci. Působení hormonů které rozumem a vůlí nemůžeme ovlivnit je důvodem proč je někdy důležité mít... více

Jak nalézt toho správného partnera (?) I.

Ve své poradenské praxi se velice často setkávám s nutností pomáhat řešit partnerské potíže klientů. Jsou to většinou ženy a pomalu narůstá i procento mužů které po několika nezdařených vztazích či po dlouholetém neuspokojivém manželství seberou odvahu a přicházejí se svěřit. Samozřejmě nikdy není pozdě začít ve svém životě cokoliv měnit. Je třeba ale také vědět že mnoha životním peripetiím je možné přímo předcházet a ušetřit si tak... více

Žádost o pomoc

Pro mnohé z nás především pro muže je těžké požádat o pomoc. Nemůžeme se k tomu odhodlat protože prosba o pomoc v našich myslích znamená přiznat neschopnost a porážku. Cítíme se na veřejnosti zranitelnější. Tajemství je prozrazeno: Nedokážu se postarat sám o sebe. Potřebuji vás protože jste silnější (nebo moudřejší nebo šikovnější) než já. Vezmeme-li v úvahu všechny tyto možné závěry jaký div že jsem nervózní když mám přiznat že... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků