Jste zde


Sexuální soužití
Doktorka.cz

Zdrojem rozporů při jinak bezporuchovém průběhu sexuálního styku a normální sexuální funkci obou partnerů bývají odlišné požadavky partnerů na frekvenci styku, na jeho místo, čas, formy a variace. Uplatňuje se rozdílná apetence, vzrušivost a orgastická schopnost i potřeby a možnosti týkající se trvání styku, jeho přípravy a dohry.

 

Rozpory bývají v požadavku na častost sexuálního styku. V mladých manželstvích se častěji setkáváme s většími požadavky muže, kdy muž chce např. styk denně a ženě by styk vyhovoval jednou za týden. Nejde o patologii, oba požadavky jsou v normě, ale rozdíly mezi nimi se mohou stát zdrojem značného napětí.


Především je třeba vést oba manžele k pochopení partnera, aby jeho požadavky přestali považovat za schválnost nebo sobectví. Partner, jehož apetence je nižší, se může snažit vyhovět, ale riskuje, že při častém nucení se k výkonu, k němuž se spontánně necítí disponován, bude jeho potěšení klesat; může narůstat nechuť až odpor ke styku. To má především pochopit partner s větší apetencí. Vyplývá z toho také požadavek zastávaný některými autory, že ke styku má docházet jen tehdy, mají-li oba manželé chuť, a frekvence styku se tedy má řídit podle partnera, který má nižší apetenci.


Na druhé straně se partner s vyšší sexuální apetencí může za takových okolností dostávat do tenze. Má-li lůžko vedle svého manželského partnera, cítí-li se jím sexuálně přitahován, vzrušuje-li se, dochází-li dokonce k něžnostem, které méně vzrušivý partner často rád přijímá nebo i vyžaduje, sexuální pochody se rozbíhají a bývá někdy obtížné je zabrzdit a zachovat si při tom dobrou pohodu. Neuspokojená sexuální touha se v manželství nezřídka mění v pocity agrese vůči partnerovi; vzrušený manžel si nedokáže jen tak "lehnout a usnout".


Takové situace vedou u muže někdy k ventilu v onanii (což lze schválit, kupodivu to však řada manželek, pokud se o tom dozví, napadá jako nemravnost, zvrhlost či sexuální úchylku partnera) anebo k nevěrám se všemi možnými riziky pro manželství.


Místo jednoznačného přizpůsobení se méně vzrušivému partnerovi doporučujeme proto podle možností raději kompromis ve směru střední cesty.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce