Jste zde


Numeroskop na září 2003
Magica Bohemica

Osobní roční vibrace působí od vašich narozenin do následujících. Př: narodili jste se - 15. 9., kteréhokoliv roku; od vašich narozenin 15. 9. 2002 je vaše číslo osobní roční vibrace čísla JEDNA. Od data letošních narozenin 15. 9. 2003 vaše osobní roční vibrace přechází do čísla DVA. Vypočítejte si svou roční vibraci: Pro tento rok je číslo universální roční vibrace číslo 5 (máme rok 2003, sečteme tedy: 2 + 0 + 0 + 3 = 5) NAROZEN/A: 23. 10. Nejprve zredukujeme den narození na jednoduché číslo, 2 + 3 = 5, který sečteme s měsícem narození 10 (POZOR - ČÍSLA MĚSÍCŮ 10, 11, 12 SE NEREDUKUJÍ!) a přičteme také číslo universální roční vibrace 5 , 5 + 10 + 5 = 20, 2 + 0 = 2, od vašich narozenin vstupujete do osobní roční vibrace čísla DVA. Tento měsíc jste ještě v roční vibraci čísla JEDNA. Vaše měsíční vibrace je číslo 1. 1 + číslo kalendářního měsíce září 9; 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1. NAROZEN/A: 9. 4. , postup je stejný, osobní roční vibrace je v tomto případě 9 a osobní měsíční vibrace ZÁŘÍ je tedy číslo 9.

 

ZÁŘÍ BUDE PRO VŠECHNY VELMI VÝZNAMNÉ NEBOŤ MĚSÍČNÍ VIBRACE TVOŘÍ ZDVOJENOU VYBRACI S ROČNÍ VIBRACÍ. STĚJNĚ TAK JE TO I S UNIVERSÁLNÍ MĚSÍČNÍ VIBRACÍ ČR – ŠEST: Měsíc hlubokého uspokojení, čas pro domov, rodinu a přátele. Podejme si ruce a nabídněme si vzájemnou pomoc. Mysleme na lidi, kteří ji zvláště potřebují. Buďme vyrovnaní. Je důležité vydávat v tomto období ze sebe co nejvíc, ale stejně důležité je uchránit si pro sebe pár volných chvil. Jinak se může dostavit rozpolcenost, zatrpklost, která vyčerpává, snižuje odolnost a přivolává nemoc. Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, rodí se také více dětí. S pomocí harmonie se smíříme s dřívějšími nesváry. Obklopme se láskou, květinami a naplňme svůj život hudbou. Složeným číslem ČR pro tento měsíc je 15, která je díky svému mocnému působení na štědrost lidí zvlášť slibná, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních.


Osobní měsíční vibrace 1 – zdvojená s osobní roční vibrací 1 Je čas pro nové začátky, osobní a profesionální. Nové starty, myšlenky se sklonem dělat věci po svém. Nezávislost, soustředění, touha po samotě a získávání nových zkušeností s nutností projevit více odhodlanosti a sily. Ti, kteří už dlouho usilovali o dosažení určitého cíle, nyní se dočkají. Jiní postoupí v zaměstnání nebo obdrží zprávu, která bude v jejich životě znamenat pozitivní změnu. Složeným číslem pro toto období je 10 – kolo štěstí v Tarotu vykládané jako „jednou na hoře – jednou dole“, toto číslo s sebou nese i dar tvoření. Tvoříme-li s láskou a positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu a vaše přání budou naplněna. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28. Méně příznivé dny: 8., 17., 26..


Osobní měsíční vibrace 2 – zdvojená s osobní roční vibrací 2 si vypočítají mistrovskou jedenáctku, kterou již dále nezredukují. Číslo plné kompromisů: Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu.


Osobní měsíční vibrace 11 – INTUICE. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. Pozvedněte se nad denní života běh. Buďte jako zářící Hvězda. Univerzální láska je tento měsíc důležitější než láska osobní. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Bude Vás více zajímat skryté. Toto není vhodný měsíc pro podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů, počkejte do října. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..


Osobní měsíční vibrace 3 – zdvojená s osobní roční vibrací 3 Tato vibrace přináší potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Buďte tvůrčí a plni harmonie. Věřte si. Všude je láska. Potkáváte staré známé. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte do rána. Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Zahleďte se sami do sebe, abyste našli řešení. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24..


Osobní měsíční vibrace 4 – zdvojená s osobní roční vibrací 4 Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Vaše složené číslo této vibrace je 13. Číslo převratu, který nabízí nový směr vývoje. Nešťastným číslem se stává jen v případě je-li jeho moc použita k sobeckým cílům. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné přizpůsobení se změně rozvine sílu vibrace 13 a sníží možnost čehokoliv negativního. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23..


Osobní měsíční vibrace 5 – zdvojená s osobní roční vibrací 5 Svoboda je v tomto období pro vás velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Zasloužíte si dovolenou. Změňte sebe, váš domov, životní styl, zaměstnání. Je důležité aby jste pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Ujistěte se, zda je přijmou i ostatní. Vykročte správnou nohou. Vyhýbejte se místům, kde je zvýšen výskyt přírodních katastrof. Zisky – ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. „Štěstí“ můžou přinést i finanční operace a „sázení“, ale dejte si pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22..


Osobní měsíční vibrace 6 – zdvojená s osobní roční vibrací 6 Nastává čas pro rodinu a přátele. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Starejte se o svůj majetek, lidi a věci. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Spokojeni se rozdávejte všem kdo vás potřebují. Vaše složené číslo pro toto období je 15. Je neobyčejně šťastné a nese s sebou esenci kouzlení. Toto období vás obdařilo živým temperamentem a silným osobním magnetizmem. Lidé vám budou za vaši přítomnost vděční a často se vám odmění. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30..


Osobní měsíční vibrace 7 – zdvojená s osobní roční vibrací 7 Vyvolává změny, které se hluboce dotknou citů, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Meditujte, ponořte se do sebe, rozjímejte. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Cestujte a poznávejte sami sebe. Může se stát, že vás postihne nemoc nebo někoho ztratíte, budete možná muset někoho ošetřovat. Povzneste se nad vlastním „já“. Pomáhejte. Jen tak si uvědomíte, že jsou i větší problémy než ty vaše. Složené číslo pro toto období je číslo 16 – Rozbitá tvrz. Plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20..


Osobní měsíční vibrace 8 – zdvojená s osobní roční vibrací 8 Rovnováha a klid. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Je čas sklizně. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě a úspěch se dostaví. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní. Složené číslo 17 – číslo nesmrtelnosti. Tento měsíc máte možnost vytvořit nějaké hodnotné dílo, ve kterém na věky věků zůstane dýchat vaše duše a positivní energie. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28..


Osobní měsíční vibrace 9 – zdvojená s osobní roční vibrací 9 Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Láska musí patřit všem. Složeným číslem je 18. Symbolizuje materialismus, který se ze všech sil snaží zničit duchovní stránku povahy. Varuje před spory, zradou a klamem „přátel“ i nepřátel a také před nebezpečím živelných pohrom. Je nutno jít vstříc všemu s největší opatrností a pozorností. Neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním, oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost… A to je nejtěžší zkouška kvality duše, zdroj inspirace a osvícení. Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3. a 6. , zdůrazněte a zvyšte moc čísla 6 všude tam kde je to možné,např. v adrese, telefonním čísle. Pamatujte si, že číslo 9 - konflikt (1+8), nemůže nikdy zvítězit nad 6 – číslem lásky. Tak můžete zvítězit nad omezeními čísla 18 jak v duchovním, tak materiálním světě.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více