Jste zde


Numeroskop na prosinec 2003
Magica Bohemica

Osobní roční vibrace působí od vašich narozenin do následujících. Př: narodili jste se - 15. 12., kteréhokoliv roku; od vašich narozenin 15. 12. 2002 je vaše číslo osobní roční vibrace čísla ČTYŘI. Od data letošních narozenin 15. 12. 2003 vaše osobní roční vibrace přechází do čísla PĚT. Vypočítejte si svou roční vibraci: Pro tento rok je číslo universální roční vibrace číslo 5 (máme rok 2003, sečteme tedy: 2 + 0 + 0 + 3 = 5) NAROZEN/A: 23. 1. Nejprve zredukujeme den narození na jednoduché číslo, 2 + 3 = 5, který sečteme s měsícem narození 1 a přičteme také číslo universální roční vibrace 5 , 5 + 1 + 5 = 11 - POZOR NEREDUKUJE SE!!! - JDE O MISTROVSKÉ ČÍSLO, KRERÉ SE VYKLÁDÁ POUZE VE SLOŽENÉM TVARU, TAK JAKO ČÍSLA 11 A 33. Od vašich narozenin však vstupujete do roční vibrace trojky. Vaše měsíční vibrace je číslo 4. OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE 1 + číslo kalendářního měsíce - PROSINEC 12; 1 + 12 = 13, 1 + 3 = 1. NAROZEN/A: 9. 4. , postup je stejný, osobní roční vibrace je v tomto případě 9 a osobní měsíční vibrace PROSINCE je tedy číslo 3 (9+12=21, 2+1=1). POZOR - ČÍSLA MĚSÍCŮ 10, 11, 12 SE NEREDUKUJÍ!

 

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE PROSINCE PRO ČESKOU REPUBLIKU:
Tento měsíc je ve znamení uskutečnění, naplnění - magnetické vibrace devítky - chápání potřeb druhých, hledání hlubšího smyslu života. Přísluší jí barva: karmínově nebo rubínově červená (bez oranžových tónů), modř pravá a čistě bílá; klenot: rubín. Dokupování vánočních dárků je v plném proudu, obchody jsou plné lidí, jedem se dere přes druhého: "…honem, rychle než mi to vykoupí před očima". Nespěchejme, vnitřně se zklidněme, omluvme se, poprosme, poděkujme. S úsměvem si jděme vstříc všem prožitkům ve dny všední i sváteční. Je nejvhodnější čas úklidu. Zbavme se bez výčitek všeho co nepotřebujeme, v našich domovech, myslích, srdcích, na těle a duši. Buďme tolerantní a upřímní. Dny se krátí čím dál víc, zima nám drze zalézá pod kůži, a Vánoce jsou za dveřmi…už se ta pohoda a klid tak krásně blíží… A ani se nenadáme a už jsme zcela obklopeni magickou vůní Vánočních svátků a píseň písní "Purpura na plotně..." něžně zní… "Ó, jak krásně voní mámino vánoční cukroví a těch dárků, jé, jé…", radostně se směje tisíce vykulených dětských očí. Nezačínejme nic nového, milostné vztahy nebudou mít trvání, važme si toho co už máme a vytvořme prostor pro nové šance v příštím roce. Láska je všude přítomná, láska je vše, láska patří všem…


Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 7
Symbolem vaší měsíční vibrace je Slunce - život a vyšší ochrana. To naznačuje vítězství nad všemi občasnými neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění, úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě. Je čas pustit se do nových úkolů a začít pracovat na dosažení nového cíle. Toto období sebou přináší i klid na duši a na srdci, jste jakoby osvobozeni a ozdraveni po období častého se zamýšlení se nad vlastním životem nad smyslem jak a kam jít dál. Nyní už máte jasno a cesta je široká, rovná a otevřená, pokojně s odhodláním vstupte branou svítání se na lepší časy a staňte se vítězi! Příznivé dny: 1., 10., 19., 28.. Méně příznivé dny: 8., 17., 26..


Osobní měsíční vibrace 2 - Lidé s osobní roční vibrací 8
V tomto období dochází ve vašem životě k mocnému probuzení, které přináší nový smysl nové plány, nové ambice - výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Občasná zdržení a překážky cvičí vaši trpělivost a víru ve své schopnosti. Naslouchejte instinktu a intuici. Je to váš čas rovnováhy a klidu. Kolektivní práce a cítění přináší velké uspokojení. Nyní těžíte z předcházejících zkušeností, poznání, pochopení a síly. Ovoce tohoto roku dozrává, podle toho jak jste si vedli v práci a jak jste se chovali k ostatním uplynulé měsíce. Snažte se naleznout rovnováhu, vyvažovat svou energii moudrostí a úsudkem a ovládat ji jak už fyzicky, nebo mentálně, srdcem nebo mozkem. Příznivé dny: 2., 11., 20.. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..


Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 9
Toto období přináší sebou všeobecný úspěch a zaručuje vzestup, ocenění v osobním životě i kariéře. Znamená vítězství po dlouhém boji, neboť štěstí je získáno po mnoha zkouškách prověřování odhodlanosti. Poskytuje také ochranu nad veškerou nepřízní osudu a nad všemi protivníky. Trojka přináší radost z pohybu, optimismus a touhu po společnosti. Je čas uvolnit se a vyrazit do světa. Krásně se oblečte, staňte se středem všeho dění, bavte sebe i ostatní. Je čas dosažení, naplnění a revize dosavadního počínání, zatím však nic nového nezačínejte. Vše a všechny si nejprve prozkoumejte a promyslete si dobře svůj další krok. Láska musí patřit všem. Pohoda, radost, harmonie je ve všem přítomná. Příznivé dny: 3., 12., 21., 30.. Méně příznivé dny: 6., 15., 24..


Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 1
Toto období si žádá převrat a nabízí nový směr vývoje. Láká vás přetváření starých věcí na nové, inovace se pojí s ruční dovedností. Mění se váš přístup k vaší fyzické stránce, k vašemu tělu a vzhledu. Něco ve vašem životě právě končí a nové se hlásí na svět, s radostí přivítejte tuto novou zprávu či situaci a pokojně se přizpůsobte. Buďte tvůrčí, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto čase udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Počínejte si s rozmyslem a pozitivně v případě nekalého jednání se tato vibrace stává krajně nebezpečnou. Pamatujte, že všechny zdravotní potíže jsou důsledkem našich negativních myšlenek! Nezapomínejte na pohyb! Příznivé dny: 4,. 13., 22.. Méně příznivé dny: 5, 14., 23..


Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 2
Pětka přináší změnu, komunikaci a všestrannost. Toto období přeje novým vztahům a partnerství. Buďte trpěliví a nová láska brzy zaklepe na vaše dveře. Nemusí však jít jen o lásku fyzickou, ale může také nalézt nějakou novou smyslu plnou zálibu, která povznese vašeho ducha. Stávající vztahy se upevní. trpělivost. Zisky i ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte jen své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. Pokud chcete něco změnit změňte především samy sebe, vaše chování, váš přístup k sobě a k ostatním lidem. Mějte se rádi a milujte své okolí. Buďte nakažlivými optimisty. Bavte se doma i venku. Vydejte se na cesty. Poznávejte, sbírejte informace a předávejte je dál. Pozor, vyhýbejte se místům kde by mohli řádit přírodní živly. Vše důležité plánujte na: 5, 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22..


Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 3
Šestka přináší neobyčejně šťastné dny v kruhu rodiny a s přáteli a nese s sebou esenci kouzlení. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Tíhnete více k umění. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte až do rána. Šiřte kolem sebe harmonii, a váš konec roku bude plný radosti. Oplýváte živým temperamentem. Ostatní se cítí ve vaší přítomnosti, obklopeni kouzelným magnetismem. Toto období je na štědrost lidí zvlášť slibné, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Proto budete častěji obdarováni ve dny všední i sváteční. Děkujte. Věřte si. Všude je láska. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30..


Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 4
V tomto období plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům. Práce je mnoho, ale zkuste se zastavit a ohlédnout zpět. Udělejte si čas pro sebe, rozjímejte meditujte. Teď potřebujete odpočinek a klid, neboť stres může zasáhnout velmi hluboce, je tedy zapotřebí udržet si životní rovnováhu. Podělte se o své pocity a každodenní zážitky se spřízněnou duší. Přemýšlejte, buďte pokojní. Plánujte do budoucna. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nyní je prosím neignorujte. Častěji utíkejte do přírody a do své samoty. Zrekapitulujte si dosavadní počínání. Velmi dobře se budete cítit v místech nabitých božskou energií, proto nezapomeňte jít na Štědrý den na Půlnoční mši, nenechte si ujít tuto chvíli bude vám krásně na těle i na duši. Důležité schůzky plánujte na: 7., 16. nebo 25. Méně příznivé dny: 2., 11., 20..


Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 5
Tento čas je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po předešlých strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Finanční záležitosti jsou velmi úspěšné. Pamatujte však, že materiální stránka není vše. Teď nastává obrat a osvobození se ode všech omezení, kterým jste podléhali předešlá období. Zasloužíte si odpočinek, klid a pohodu. Vyjeďte si o Vánocích s rodinou na výlet. Chvíle strávené s vašimi bližními a pobyt v zimní krajině velmi zklidní a vyváží vaše emoce. Ve vzduchu je volnost. Váš přístup k lidem se mění, jste více pozorní, chápaví a více nasloucháte druhým. Radujte se, milujte všechno a všechny. Vytvořte z lásky nějaké hodnotné originální dílko: báseň, píseň, obrázek… Darujte jej těm co máte nejraděj aby stále cítili vaši lásku. Důležitá rozhodnutí konejte: 8., 17. nebo 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28..


Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 6
Cyklus se uzavírá. Přichází čas dovršení, nic nezačínejte, nové vztahy a pracovní příležitosti a nové cíle si dobře připravte pro Nový rok. Požehnejte tomu co už do vašeho života nepatří a propusťte to. Zatím nechte všechno ležet a běžet samo od sebe. Co má přijít přijde i bez vaší námahy. Láska má přednost, přijímejte ji a předávejte dál. Rozdávejte pohodu a klid ve dny všední i sváteční. Devítka vždy hledá hlubší hodnoty a toto je období soucitu, porozumění, odpuštění a lásky. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Miluje vše a všechny. S ostatními v chrámu božím zpívejte: "Narodil se Kristus Pán veselme se…". Jste spokojení, klidní, naplnění láskou ke svým bližním. Láska je universum! Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3., 6., 9., 18., 27..

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více