Jste zde


Numeroskop na prosinec 2002
Magica Bohemica

K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Pro tento výpočet nám postačí číslo dne a měsíce narození. (př: datum narození - 11. 4. 1979). Tyto čísla sečteme s universálním číslem roční vibrace 4 (rok 2002, 1+1+4+4=10,1+0=1) číslo osobní roční vibrace je jedna. Osobní měsíční vibraci vypočítáme tak, že sečteme číslo osobní roční vibrace s číslem měsíce, 1+12 (prosinec) = 13, 1+3 = 4, vaše číslo osobní měsíční vibrace je čtyřka. Číslo měsíční vibrace pro Českou republiku je 9 (roční vibrace ČR + číslo měsíce, 6 + 12 = 18, 1+8 = 9).

 

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE PROSINCE PRO ČESKOU REPUBLIKU:
Tento měsíc je ve znamení uskutečnění, naplnění - magnetické vibrace devítky - chápání potřeb druhých, hledání hlubšího smyslu života. Přísluší jí barva: karmínově nebo rubínově červená (bez oranžových tónů), modř pravá a čistě bílá; klenot: rubín. Dokupování vánočních dárků je v plném proudu, obchody jsou plné lidí, jedem se dere přes druhého: "…honem, rychle než mi to vykoupí před očima". Nespěchejme, vnitřně se zklidněme, omluvme se, poprosme, poděkujme. S úsměvem si jděme vstříc všem prožitkům ve dny všední i sváteční. Je nejvhodnější čas úklidu. Zbavme se bez výčitek všeho co nepotřebujeme, v našich domovech, myslích, srdcích, na těle a duši. Buďme tolerantní a upřímní. Dny se krátí čím dál víc, zima nám drze zalézá pod kůži, a Vánoce jsou za dveřmi…už se ta pohoda a klid tak krásně blíží… A ani se nenadáme a už jsme zcela obklopeni magickou vůní Vánočních svátků a píseň písní "Purpura na plotně..." něžně zní… "Ó, jak krásně voní mámino vánoční cukroví a těch dárků, jé, jé…", radostně se směje tisíce vykulených dětských očí. Nezačínejme nic nového, milostné vztahy nebudou mít trvání, važme si toho co už máme a vytvořme prostor pro nové šance v příštím roce. Láska je všude přítomná, láska je vše, láska patří všem…


Osobní měsíční vibrace 1
Jednička je číslem počátků a devítka dovršením, a také v sobě shrnuje všechny čísla. Všechen úspěch i neúspěch, lásku i nenávist, odvahu i nerozhodnost. Cyklus se uzavírá. Přichází čas dovršení tohoto roku, nic nezačínejte, nové vztahy a pracovní příležitosti a nové cíle si dobře připravte pro Nový rok. Požehnejte tomu co už do vašeho života nepatří a propusťte to. Devítka vždy hledá hlubší hodnoty a toto je období soucitu, porozumění, odpuštění a lásky. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Miluje vše a všechny. S ostatními v chrámu božím zpívejte: "Narodil se Kristus Pán veselme se…". Ano, veselte se, pomáhejte všem. Toto je vaše dvojitá magnetická vibrace čísla devět…čísla Ježíše Krista, nyní konejte dle jeho vzoru. Jste spokojení, klidní, naplnění láskou ke svým bližním. Láska je universum! Šťastné dny: 9., 18., 27..


Osobní měsíční vibrace 2
V tomto období dochází ve vašem životě k mocnému probuzení, které přináší nový smysl nové plány, nové ambice - výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Občasná zdržení a překážky cvičí vaši trpělivost a víru ve své schopnosti. Naslouchejte instinktu a intuici. Je to váš čas rovnováhy a klidu. Kolektivní práce a cítění přináší velké uspokojení. Nyní těžíte z předcházejících zkušeností, poznání, pochopení a síly. Ovoce tohoto roku dozrává, podle toho jak jste si vedli v práci a jak jste se chovali k ostatním uplynulé měsíce. Už nic nového nezačínejte. Nové vztahy nebudou mít trvání. Zatím nechte všechno ležet a běžet samo od sebe. Co má přijít přijde i bez vaší námahy. Láska má přednost, přijímejte. Rozdávejte pohodu a klid ve dny všední i sváteční. Příznivé dny: 2., 11., 20.. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..


Osobní měsíční vibrace 3
Trojka přináší radost z pohybu, optimismus a touhu po společnosti. Je čas uvolnit se a vyrazit do světa. Krásně se oblečte, staňte se středem všeho dění, bavte sebe i ostatní. Tento měsíc je pro vás ve znamení vítězství po dlouhém boji. Je čas dosažení, naplnění a revize dosavadního počínání. Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. Požehnejte a propusťte. Vytvořte prostor pro Nový rok, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy. Radujte se, milujte všechno a všechny. Vytvořte z lásky nějaké hodnotné originální dílko: báseň, píseň, obrázek… Darujte jej těm co máte nejraděj aby stále cítili vaši láskyplnou energii. Láska musí patřit všem. Pohoda, radost, harmonie je ve všem přítomná. Příznivé dny: 3., 12., 21., 30.. Méně příznivé dny: 6., 15., 24..


Osobní měsíční vibrace 4
Čtyřka naznačuje období odhodlanosti a praktičnosti. Buďte tvůrčí, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto čase udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Celý rok byl pro vás plný změn a nových poznání. Pracovali jste pilně, nyní je čas zastavení, oddechu a odpočinku. Nechte za vás pracovat jiné. Přichází převrat - obrození, který nabízí nový směr vývoje. Mění se zde váš přístup k vaší fyzické stránce, k vašemu tělu a vzhledu. Máte-li jakékoliv zdravotní problémy snažte se být více vyrovnaní a začněte denně pravidelně cvičit. Klidné přizpůsobení ke změně rozvine vaši vnitřní sílu a sníží možnost čehokoliv negativního. Pamatujte, že všechny zdravotní potíže jsou důsledkem našich negativních myšlenek! Zamyslete se nad tím v jakém stavu je vaše psychická a duševní stránka povahy. Příznivé dny: 4,. 13., 22.. Méně příznivé dny: 5, 14., 23..


Osobní měsíční vibrace 5
Pětka přináší změnu, komunikaci a všestrannost. Klíčovým slovem tohoto období je trpělivost. Zisky i ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. Proto tento měsíc nic nezačínejte. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte jen své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. Pokud chcete něco změnit změňte především samy sebe, vaše chování, váš přístup k sobě a k ostatním lidem. Mějte se rádi a milujte své okolí. Buďte nakažlivými optimisty. Bavte se doma i venku. Vydejte se na cesty. Poznávejte, sbírejte informace. Pozor, vyhýbejte se místům kde by mohli řádit přírodní živly. Teď potřebujete odpočinek a klid, neboť stres může zasáhnout velmi hluboce, je tedy zapotřebí udržet si životní rovnováhu. Podělte se o své pocity a každodenní zážitky se spřízněnou duší. Přemýšlejte, buďte pokojní. Plánujte do budoucna. Vše důležité plánujte na: 5, 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22..


Osobní měsíční vibrace 6
Šestka přináší neobyčejně šťastné dny v kruhu rodiny a s přáteli a nese s sebou esenci kouzlení. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Ani vy nic nově nezačínejte. Tíhnete více k umění. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte až do rána. Šiřte kolem sebe harmonii, a váš konec roku bude plný radosti. Oplýváte živým temperamentem. Ostatní se cítí ve vaší přítomnosti, obklopeni kouzelným magnetismem. Toto období je na štědrost lidí zvlášť slibné, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Proto budete častěji obdarováni ve dny všední i sváteční. Děkujte. Věřte si. Všude je láska. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30..


Osobní měsíční vibrace 7
Tento měsíc nic nezačínejte, buďte spokojení s dosaženým, vyčkejte. Práce je mnoho, ale zkuste se zastavit a ohlédnout zpět. Udělejte si čas pro sebe, rozjímejte meditujte. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nyní je prosím neignorujte. Častěji utíkejte do přírody a do své samoty. Zrekapitulujte si dosavadní počínání. Je něčeho až příliš, dejte pryč to co přebývá. Vzpomeňte si s jakou silou a vůlí jste vcházeli do tohoto roku. Uspořádejte si svůj život. Proveďte s láskou a opuštěním inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Velmi dobře se budete cítit v kostele, proto nezapomeňte jít na Štědrý den na Půlnoční mši, nenechte si ujít tuto božskou chvíli. Důležité schůzky plánujte na: 7., 16. nebo 25. Méně příznivé dny: 2., 11., 20..


Osobní měsíční vibrace 8
Tento čas je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po předešlých strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Pamatujte, materiální stránka není vše. Teď nastává obrat a osvobození se ode všech omezení, kterým jste podléhali předešlá období. Finanční záležitosti jsou velmi úspěšné a vaši blízcí se budou těšit s hromady dárečků, které se pomalu nevejdou ani pod vánoční stromeček. Zasloužíte si dovolenou. Jeďte na Vánoce s rodinou na hory. Přítomnost v bíle zasněžené krajině velmi zklidní a vyváží vaše emoce. Ve vzduchu je volnost. Změna přijde jen do vašeho nitra a promění tak váš přístup k lidem. Jste ke svým blízkým více pozorní, více chápaví a více nasloucháte druhým. Prosím, zachovejte si toto kouzlo i pro celý příští rok, který bude patřit hlavně rodině a přátelům. Důležitá rozhodnutí konejte: 8., 17. nebo 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28..


Osobní měsíční vibrace 9
Devítka je číslem zakončení a jednička číslem jednoty a začátků. Vyvolává změny, které se hluboce dotknou citů, nedají vám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Naznačuje vítězství nad všemi neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění, dosažení harmonie a vnitřního klidu. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Ponořte se do sebe, rozjímejte. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Teď se vám odkryjí věci, které jste dříve neviděli, nebo jste si je neuvědomovali. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Nesnažte se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k vám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Buďte více doma s rodinou, věnujte se svým dětem a protějškům s větší láskou a oddaností. Příznivé dny: 1., 10., 19., 28.. Méně příznivé dny: 8., 17., 26..

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více