Jste zde


Numeroskop na listopad 2003
Magica Bohemica

Osobní roční vibrace působí od vašich narozenin do následujících. Př: narodili jste se - 15. 11., kteréhokoliv roku; od vašich narozenin 15. 11. 2002 je vaše číslo osobní roční vibrace čísla TŘI. Od data letošních narozenin 15. 11. 2003 vaše osobní roční vibrace přechází do čísla ČTYŘI. Vypočítejte si svou roční vibraci: Pro tento rok je číslo universální roční vibrace číslo 5 (máme rok 2003, sečteme tedy: 2 + 0 + 0 + 3 = 5) NAROZEN/A: 23. 12. Nejprve zredukujeme den narození na jednoduché číslo, 2 + 3 = 5, který sečteme s měsícem narození 11 (POZOR - ČÍSLA MĚSÍCŮ 10, 11, 12 SE NEREDUKUJÍ!) a přičteme také číslo universální roční vibrace 5 , 5 + 12 + 5 = 22, od vašich narozenin vstupujete do osobní roční vibrace čísla 22 - POZOR NEDEDUKUJE SE!!! - JDE O MISTROVSKÉ ČÍSLO, KRERÉ SE VYKLÁDÁ POUZE VE SLOŽENÉM TVARU, TAK JAKO ČÍSLA 11 A 33.. Tento měsíc jste ještě v roční vibraci čísla TŘI. Vaše měsíční vibrace je číslo 5. 3 + číslo kalendářního měsíce - listopad 11; 3 + 11 = 14, 1 + 4 = 5. NAROZEN/A: 9. 4. , postup je stejný, osobní roční vibrace je v tomto případě 9 a osobní měsíční vibrace listopadu je tedy číslo 2 (9+11=20, 2+0=2).

 

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE LISTOPADU PRO ČESKOU REPUBLIKU ČÍSLO OSM: Zase se nám blíží konec roku a listopad je měsícem plným úspěchů a dosažení cílů. "Do našich dnů vkrádá se chlad podzimu, do tepla peřin láká nás příslib žhavých snů." Vibraci osmičky, symbolizuje béžová, hnědá a růžová barva, zdobí ji diamant. V tomto období budeme zaslouženě odměněni, podle jednání v předchozích období. Buďme zodpovědnými sebevědomými činiteli, organizátory, vůdci. V listopadu můžeme učinit velké věci, nikdy však nezapomeňme na poctivost a čestnost. Pusťme se s chutí do práce a penízky se jen pohrnou.Nezapomeňte na sportovní relaxaci a návštěvu u lékaře.
Osmička to je smysl pro humor a postřeh pro detail. Logika, schopnost racionálních úvah, mentální energie, která se snadno může změnit v nervovou energii, pokud bude narušena rovnováha sil a energií, kterou osmička potřebuje k životu jako sůl. Negativitu je třeba vybít tělesnou nebo duševní činností. Osmička dává organizátorské a vůdcovské vlastnosti. Jděte si pevně za svým cílem, Vsak dobře víte, že nic není zadarmo.


Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 8, toto je velmi příznivá kombinace pro úspěchy v práci a podnikání, vibrace osmičky vám přináší celoročně velkou sklizeň vašeho snažení za minulá období jen doufám, že v positivním slova smyslu. Ti, kteří už dlouho usilovali o dosažení určitého cíle, nyní se dočkají odměny za svá snažení. Jiní postoupí v zaměstnání nebo obdrží zprávu, která bude v jejich životě znamenat pozitivní změnu. S jedničkou se můžete směle pustit do nových plánů a projektů. Nové starty,myšlenky se sklonem dělat věci po svém. Nezávislost, soustředění, touha po samotě. Naskytnou se mnohé příležitosti k projevení více odhodlanosti a sily. Zpravidla budete v tomto období nejvíce času trávit prací. Radím vám dobře nezapomínejte na relaxaci a rodinu, nemusel by se vám ten shon vyplatit a skolila by vás nemoc či jiná nepříjemnost. Toto období je také výhodné k naplánování zimní dovolené. Princ nebes, vaše složené číslo měsíce a vládce v slunečním závoji ochrany, přeje i drobnému riskování. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28. Méně příznivé dny: 8., 17., 26..


Osobní měsíční vibrace 2 - Lidé s osobní roční vibrací 9. Dvojka dává zvýšení intuitivních schopností, zbystřenou schopnost vnímání. Spolupracujte, studujte, učte se taktu a diplomacii. Týmová práce je nejlepší. Přemýšlejte, plánujte, buďte pokojní. Usmějte se a čekejte. Co je pro vás správné přijde samo. Všímejte si detailů. Nahlédněte za scénu. Příležitost přichází. Láska má přednost. Vaše složené číslo měsíční vibrace je 20. V určitém období dochází v životě k mocnému probuzení, které přináší nový smysl nové plány, nové ambice - výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Občasná zdržení a překážky překonáte rozvíjením trpělivosti a vytrvalým kultivováním víry ve svoje vlastní schopnosti se transformovat. 20 přináší dar živých jasnozřivých snů, navíc schopnost prokazovat ty šťastné a potlačovat negativní. 20 není materiální číslo! Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..


Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 1 pro vás je tento měsíc jako stvořený pro radost ze svých úspěchů. Jste plni nových nápadů je čas je realizovat a podepisovat nové smlouvy a kontrakty. Díky vašim originálním nápadům budete jisto jistě středem zájmu a pozornosti. Pozor, pozor ať se vám hlava z toho všeho nezatočí! Do ničeho se zbrkle nevrhejte, musíte být předem přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí, a také pokud jste nenalezli nejrychlejší a nejjednodušší cestu k dosažení úspěchu. Muže se u vás projevit také zvýšená mentální hladina mentální energie, která potřebuje ventil, jinak se stane negativní energií.Což může přinést bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nespavost, alergie… Nejvhodnější jak tuto nervovou energii ventilovat budou libovolné sporty (bojová umění, střelba), tanec, cvičení, sex, ale také tvůrčí činnosti jako malování, rukodělné práce nebo hudba.Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás druzí mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Pozor na lidi, kteří pod maskou přátelství skrývají svoji až nenávist a závist vůči vaší osobě. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Zahleďte se sami do sebe, abyste našli řešení. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24..


Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 2 tento měsíc vás čeká hodně tvrdé práce ("a je po legraci"). Pracujte v na projektech v úzkém kolektivu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Pravděpodobně budete vy hybným činitelem všeho kolem vás. Neboť dokážete jít za svým cílem s obrovským nasazením a z lidí ve svém okolí vyždímat to nejlepší, nebo to nejhorší, co v nich je. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto období udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Máte schopnost velmi neúnavě pracovat, až přes nervová vypětí, tento negativní proces může mít za následek častá nachlazení a chřipková onemocnění. Pozor na to! Vaším složeným čísle této vibrace třináctka. Číslo, které si žádá převrat a nabízí nový směr vývoje. Nešťastným číslem se stává jen v případě je-li jeho moc použita k sobeckým cílům. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné přizpůsobení se změně rozvine sílu vibrace 13 a sníží možnost čehokoliv negativního. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23..


Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 3 mají tento měsíc plný prospěšných změn. Toto je nejlepší měsíc pro uvolnění přílišné energie a ohnivosti. Hurá za zábavou, od kina, do divadla, na koncert, na výstavu… Všude vás čekají mnohá překvapení. Nikdy nevíte kde koho potkáte, a takové jedno setkání či více vám může změnit celý váš život. S radostí se pusťte do práce na vašem zevnějšku i okolí, jak na lidech, tak na domě či zahradě, změna je asanací a oživením vaší duše, všeho a všech kolem vás. Buďte v pohybu, cestujte a hyřte energií. Poznávejte jak nové lidi, tak nová místa. Pozor, obezřetnosti a opatrnosti není nikdy dost. Zisky - ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" může přinést i náhlá nečekaná mediální popularita vaší osobnosti. Buďte proto stále ve střehu aby vaše prezentace v tisku či na obrazovce některé z televizí byla positivní a nemuseli jste se pak stydět před širokým společenstvím neb celým národem. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22..


Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 4 Tento měsíc bude u vás na prvním místě: láska, krása, domov a rodina, tvořivé vyjádření. Toto má přednost před prací, které se na vás celý rok valí dost. Své štěstí a harmonii nacházejte v rodině, projevte více svůj cit a lásku ke svým bližním i přátelům. Vaše vynalézavost se nyní nejvíce uplatní při zařizování jakýchkoli obytných prostor, máte potřebu přetvářet a slaďovat, ať jde o lidi, hudbu, barvy či tvary. Pro silnou potřebu harmonie, vás jistě neharmonické společenství stálého neladu a stresu, zpravidla poznamená vaše zdraví sníženou odolností a neurotickými obtížemi. Nejlépe se cítíte mezi lidmi, kteří vás milují a dokážou ocenit vaše snažení. Jste schopni se přetrhnout abyste vyhověli vašim věrným, pokud vám poskytnou lásku, pochopení a ocenění. Vaše složené číslo pro toto období je 15. Je neobyčejně šťastné a nese s sebou esenci kouzlení, pojí se s "dobrými společníky", řečnickou výmluvností a nadáním k hudbě, výtvarnému umění a herectví. Toto období vás obdařilo živým temperamentem a silným osobním magnetizmem. Lidé vám budou za vaši přítomnost vděční a často se vám odmění. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30..


Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 5 v tomto období dokážete být velcí nadšenci, když naleznete něco čemu uvěříte, potom dokážete překonat sami sebe i všechny vnější překážky. Klíčová slova nyní pro vás jsou: Odhodlání, vytrvalost, opravdovost, příroda. Číslo sedm i pět přináší své důležité změny ve vašem soukromí, může se také stát, že vytvoří hladinu energie, kterou budete obtížně držet pod kontrolou, je třeba se soustředit na sport nebo na nějakou hlubokou tvořivou zálibu, uvolnit se od všech povinností, toto je váš meditační měsíc výletů do nitra své duše a výletů do náruče "matky" přírody, kterou intensivně vnímejte všemi smysli. Buďte naplněni láskou ke všem bližním a všem lidem. Na své planetě rozjímání se ponořte celou svou křehkou bytostí do meditace, tak snadno splynete v nekonečném souznění s universální magickou energií. Na vlnách vnitřních bouří uvědomění budete prostupovat pravdou, analýzou a moudrostí, ukrytou v lůně božské lásky a prozřetelnosti. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20..


Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 6 Osmička se šestkou dávají schopnost bystrého a hbitého odhadu i zhodnocení. To může být velmi užitečné ve vztazích k lidem, na poli sportu i v kterémkoli povolání. V tomto období je však pro vás nejdůležitější dvojitá sklizeň plodů vaší práce. Kdo byl poslušný a pilně pracoval a jednal spravedlivě dočká se odměny. Čeká ho jistě milé překvapení, dlouhodobé hodnoty. Neboť jste si vypočítali složené číslo 17, což je číslo nesmrtelnosti. Tento měsíc máte možnost vytvořit nějaké hodnotné dílo, ve kterém na věky věků zůstane dýchat vaše duše a positivní energie. Většinou jde o dílo uměleckého charakteru: kniha, hudba, obraz … Pokud sklidíte jen hnilobu, měli byste se naučit jednat podle prvního popudu, ale pokaždé pečlivě zvážit situaci. Snažte se ve svém životě dosáhnout emocionální síly, neboť se často ocitáte v situacích, kdy musíte čelit nešetrným slovům a činům druhých. Z čehož jste nervózní a pak se vám nedaří a jednáte zbrkle a v afektu. Nezapomeňte odpouštět. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28..


Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 7. Kombinace těchto dvou čísel přináší v tomto období vyšší chápání potřeb druhých, hledání hlubšího smyslu života. V tomto období je velmi důležitá zdravá rovnováha mentální a duchovní energie, protože nevyrovnaná hladina těchto energií snadno přivolává stres, bolesti hlavy a nespavost, ale také výbušnost. Zde je také nutná myšlenková kázeň a relaxace. Nic nezačínejte, buďte spokojeni již s dosaženým. Nové partnerské vztahy nebudou mít trvání. Pokojně čekejte na prosinec, pak se můžete s novou energií a nápady vrhnout do nové práce. Vaším složeným číslem je 18. Symbolizuje materialismus, který se ze všech sil snaží zničit duchovní stránku povahy. Varuje před spory, zradou a klamem "přátel" i nepřátel a také před nebezpečím živelných pohrom. Je nutno jít vstříc všemu s největší opatrností a pozorností. Neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním, oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost… A to je nejtěžší zkouška kvality duše, zdroj inspirace a osvícení. Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3. a 6. , zdůrazněte a zvyšte moc čísla 6 všude tam kde je to možné,např. v adrese, telefonním čísle. Pamatujte si, že číslo 9 - konflikt (1+8), nemůže nikdy zvítězit nad 6 - číslem lásky. Tak můžete zvítězit nad omezeními čísla 18 jak v duchovním, tak materiálním světě. Šťastné dny: 9., 18., 27..

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více