Jste zde


...už jsou tady: Vánoční svátky! A co prozradí čísla?
Magica Bohemica

…JEŽÍŠEK A ŠTĚDRÝ DEN, ADAM A EVA; Boží hod vánoční; "KOLEDA, KOLEDA ŠTĚPÁNE…"; "strýček" SILVESTR a "hurá!!!" NOVÝ ROK; přátelé pojďme společně nakouknout co nám o těchto událostech odhalí sváteční magická vůně číselných vibrací.

 

Výpočtem jednotlivých čísel zjistíme vibrační pole ŠTĚDRÉHO DNE:


  4
láska - peníze - tvořivost 24. 12. 2002
    13 - 4


- celou rovnici zapíšeme do mřížky:


3 X X
2222 X X
11 44 X


- vypočítáme životní číslo: 6 + 12 + 4 = pokora a obezřetnost - 22/4


Psychické číslo 6 a 24. Šestka je číslo moudrosti, vzdělání, harmonie, lásky a romantiky. Miluje krásu a barvy. Představuje ženskou podstatu - pečovatelský přístup - jistotu, vřelost, vyrovnanost, stálost, soucit a všechny aspekty mateřství. Také peníze.


"Bůh použil sily šestky k předání moudrosti a vytvoření harmonie v celém vesmíru." Stvoření světa za šest dní. 24 - LÁSKA - PENÍZE - TVOŘIVOST: Slibuje štěstí, lásku, peníze a blízkou spojitost s lidmi. Znamená odměnu za upřímnou lásku, kterou dáváme svým blízkým, za působení v pracovních činnostech či umění. Dává nám kouzelnou sílu osobního magnetismu, který z nás všech pramení. Buďme plni lásky a v nitřní krásy v tento významný den i všechny ostatní. Toto jsou nejdůležitější čísla celého dne a nejvíce odkrývají jeho charakter. Složená čísla indikují karmické vlivy a patří spirituální stránce. Nastiňují to co je skryté a probíhá tzv. za scénou.


Životní čísla tohoto dne - jednoduché 4 a složené 22. Životní číslo nás provází celým tímto dnem jako věrný přítel, který umí poradit, utěšit a najít východisko i z méně příznivé situace.


Životní číslo 4: Čtyřka je číslo vůle, odhodlanosti, praktičnosti, fyzické zdatnosti a menší Karmy. Reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. Je číslem nekonvenčního chování a náhlých, nečekaných událostí a také geniality. Bůh vyvolal čtyřku pro její sílu vůle, protože potřeboval podmět k probuzení vědomí. Toto číslo nám v tomto dni dodá míru tolerance a přizpůsobivosti, fyzické vášně a stálosti, vytrvalosti, praktičnosti, motivace. Spolehlivost, zodpovědnost, disciplína, stabilita, dovednost, zvídavost, soustředění a pracovitost jsou esencí Štědrého dne. Logicky mysleme do budoucnosti, jednejme čestně, loajálně a odevzdaně, buďme chápající a soucitná stvoření. Negace: Nejistota, tvrdohlavost, přehnaná citlivost, vnitřní neklid, nedbalost, odpor ke změně.


22 - POKORA a OBEZŘETNOST: Je varovné číslo iluze a bludu. Představuje spícího beznadějného snílka, žijícího v bláznově ráji, který se probudí až obklopen nebezpečím, což je už často příliš pozdě. 22 varuje před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. Vytyčme si svůj cíl, buďme obezřetní, naučme se potlačovat "duševní lenost" a rozvinout duševní agresivitu. Tak dosáhneme uskutečnění svých záměrů a splnění snů. 22 - je také mistrovské číslo, spirituální a magické. (V některých případech nemůže být sečteno.) Když se toto číslo správně pochopíme může nám dnes přinést mnoho dobrého - hodnotného poznání, které významně přispěje k duševnímu - duchovnímu růstu našich osobností, ke spirituálnímu a magickému osvícení.


Numerologická mřížka:
Pole s č. 1 - slovní vyjadřování:
Vyjadřování vlastních pocitů jak mluvenou, tak písemnou formou, ventilovat je a nestřádat je v sobě. Jakékoliv emoce v nás vytvářejí energii, pokud ji uvolníme pozitivním způsobem (jakoukoli uměleckou či řemeslnou činností nebo sportem a sexem), odplyne do vesmíru a zanechá v nás pocit radosti. V opačném případě se nahromadí a stává negativní - stres, který je většinou počátkem nemocí.


Dvě jedničky: Vyjadřování hlubších citů, bez zábran plakat, smát se, křičet. Potřebujeme být vyslyšeni a pochopeni, vědět co cítí ostatní v naší blízkosti, co si o nás myslí. Potřebujeme jak činy, tak slova.


Pole s č. 2 - intuice: "Bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Spontánní porozumění ve smyslové rovině." Slovo pochází z latinského tueri, dívat se


Víceré dvojky: Zvýšená intuice a zbystřené vnímání. Přijímejme jen podstatné informace, jinak se zamotáme a nepoznáme, jak to s námi ostatní myslí, což by mohlo přinést negativní reakce. Případnou nahromaděnou negativní energii je třeba ventilovat.


Pole s č. 3- pojmová představivost a mentální postřeh: "Mentální postřeh" značí myslet pojmově. Trojka v tomto poli ukazuje na schopnost logického uvažování a zároveň na bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený vstřícný přístup k životu. Jediná trojka: Originalita a vynalézavost.


Pole s č. 4- zručnost a asertivita: Čtyřka dodává mřížce stabilitu a vyvolává snahu po dokonalosti. Fyzický projev, zručnost a dovednost. Dvě čtyřky: Stejnou míru preciznosti vyžadujeme i od ostatních a to se také promítá do vztahů. Otevřená srdce, láska, cit, něžnost, oddanost, laskavost a náklonnost to jsou ty správná slova pro dnešní den.


Pole č. 5- emocionální hloubka a zaujetí: Chybějící pětka: Vnitřní klid, odpočinek. Uskutečnění plánů nechme na jindy.


Pole s č. 6- láska, krása, domov a rodina, tvořivé vyjádření:Chybějící šestka: Zapomeňme spory, usmiřme se.


Pole s č. 7- pochopení a účast: Chybějící sedmička: Vyslovme beze strachu své city.


Pole s č. 8 - logika, intelekt: Chybějící osmička: Probuďme svou vnitřní sílu a víru.


Pole s č. 9- analytické schopnosti: Chybějící devítka: Dnes je náš šťastný den, Radujme se a milujme vše a všechny.


Numerologické linie: Rovina myšlení - 1 - 2 - 3, hospodiňky se plně vžijí do přípravy Štědrovečerní večeře a dětičky se nebudou moci dočkat dárečků. Celý den bude ve znamení akce, komunikace a lásky. Prázdná linie oddanosti věci, chybějící čísla - 7 - 8 - 9, lze ji definovat jako "podřídit sebe sám, svůj čas atd. určitému cíli. Upřímně a plně věnovat všechny své síly a schopnosti určité osobě/ám nebo určitému záměru; zasvětit se něčemu". Toto krásně shrnuje vše co zde bylo doposud napsáno.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více