Jste zde


Smrt má jméno Vesuv
Magica Bohemica

24. 8. uplynulo 1924 let od zkázy „hříšných“ Pompejí. Pohřbeny pod masou sopečného popela zanechaly „živý“ důkaz o moci a slávě Římského impéria a také o síle Kosmického zákona: Příčina – Následek. Mimo jiné se zde setkáváme s dalším významným faktorem pravdy a analýzy: „Vše špatné má v konečném zúčtování positivní dopad.“

VESUVIO versus POMPEI      24.8.79

 

PompejeDen sopečného výbuchu 24 má název Láska – peníze – tvořivost. Ihned mě napadá pohřbená pompejská tvořivost a fakt, že láska, sex, promiskuita a volná zábava hráli u lidí té doby velmi významnou roli, to bylo taky hlavním důvodem zániku nejen v tomto případě. Jen si vzpomeňme na biblickou Sodomu a Gomoru, také na Velký Řím v plamenech. Peníze jsou zde logickým vyústěním, Pompeje (16 tisíc obyvatel) byli velmi bohatým a významným městem Neapolského zálivu a pro dnešní dobu se stali společně s nejznámějším vulkánem Vesuvem jedním z nejvyhledávanějším historickým centrem světového turismu. Charakteristika tohoto čísla. Slibuje štěstí, lásku, peníze a blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a pozic. Znamená zisk dosažený na základě milostného vztahu, působení v oblasti práva nebo umění a magnetismu, který je neobyčejně přitažlivý pro opačné pohlaví. Pozor na nevázanost, aroganci, sobectví a nezájem o duchovní hodnoty. Je nutné se vyhnout pokušení promiskuity a přehnané zálibě v čemkoliv jiném. Zneužití příznivých vibrací čísel 23 a 24 „se trestá“! Trest promluvil z nitra Země prostřednictvím vulkánu. Promiskuita a rozpoutání sopečné činnosti, vzpomínáte již jste o tom četli. Název města v sobě skrývá tzv. vyšší vibraci 24 a to číslo 33, které se také řadí do trojice mistrovských čísel (11, 22, 33) – spirituálních a magických. 33 – Idea: Tomto číslo nemá svůj vlastní význam, ale nese stejné vibrace jako 24, s tím rozdílem, že kouzlo lásky, míra originality a tvořivosti a příslib konečného finančního úspěchu jsou větší a výraznější. Vzhledem k dvojité vibraci trojky mají lidé či jednotky (v tomto případě město) jejichž jméno se rovná 33, ve všech ohledech větší štěstí na harmonické partnerství, což platí jak v kariéře, tak v milostných vztazích a manželství. Tato výtečná vibrace ztratí na síle a stane se negativní leností a přílišným sebevědomím a pocitem nadřazenosti. Když vibraci 33 doprovází smysl pro humor a opravdová pokora, jeto nádherně šťastné číslo.
V umění se vždy odrazí duch doby Stejné vibrace jako Pompei má i druhé zasažené město ERCOLANO
. Číslo celého data události: 6 + 8 + 7 = 21, 2 + 1 = 3. 21 – KORUNA MÁGA: Je znázorňováno jako „vesmír“ – „svět“. Slibuje všeobecný úspěch a zaručuje vzestup, pocty, ocenění a vysoké postavení ve všech oblastech. Znamená vítězství po dlouhém boji, protože „Koruna mága“ je získána až po dlouhém zasvěcování, po mnoha duchovních zkouškách a prověřování odhodlanosti. A jistotu konečného vítězství nad veškerou nepřízní osudu, nad všemi protivníky. Toto vítězství bych viděla v znovu „obnovení – vyhrabání“ Pompejí a korunou bych nazvala poznání prostřednictvím zachovalých částí města tehdejší styl života. Tři reprezentuje idealismus, vyšší vzdělání, cestování do ciziny a náboženství. Je číslem optimismu, pohybu, rozpínavosti – Svaté trojice těla, mysli a ducha. V celé numerologické analýze je nejvíce zastoupena šestka se sedmičkou. Šestka je číslem moudrosti, vzdělání, harmonie, lásky a romantiky. Miluje krásu a barvy. Představuje ženskou podstatu – pečovatelský přístup – jistotu, vřelost, vyrovnanost, stálost, soucit a všechny aspekty mateřství. Také peníze. Sedmička reprezentuje spiritualitu, mysticismus a tajemství. Je číslem iluze a klamu, někdy podvodu, ale také číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů. Sedm je jedna z nejvíce posvátných a magických čísel. Sedmička –– je tzv. malá Karma – přináší, životní problémy a strasti, z kterých si máme vzít ponaučení. Číslem měsíce události je další karmické jednoduché číslo 8 (nezapomeňme, že všechna složená čísla jsou také karmického charakteru, pro nevěrce vyplouvají z podvědomí a odkrývají co je skryto „za oponou“ vědomí – nevědomí), úsilí a spříznění. Reprezentuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. Číslo osm představuje tzv. velkou Karmu, to znamená, že přináší s minulých životů určité dluhy, problémy a úskalí, která nebyla nepochopena a je za ně nesena odpovědnost. Číslo iniciál: 2(6+6+8=20 – Probuzení „vulkánu“). Kosmické číslo: 49/31(č. iniciál + č. jména + č. příjmení-2+33+7+7), vibrace uzavřená, soběstačná, osamělá a od ostatních izolovaná na mnoho let pod nánosem sopečného popela. Číslo štěstí – 50/32(životní číslo + č. jména + č. příjmení- 3+33+7+7), komunikování – média. Stínové číslo – 6 (9–3, životní číslo). Číslo universální roční vibrace – 79/16/7. 16 – ROZBITÁ TVRZ: Číslo 16 je znázorňováno starověkými Chaldejci jako“věž zasažená bleskem,ze které padá muž s korunou na hlavě“. Vedoucí pozice nepřinesou štěstí je třeba se raději zřeknout slávy a výsadního postavení, poslouchat intuici, sny a hlas podvědomí, které budou před nebezpečím varovat. Přesto téměř 2 tisíce lidí zuřícímu vulkánu neuniklo. Sečtení samohlásek celého jména události nám dávají číslo potenciálu duše nebo vědomí a nazýváme ho číslo duše – 43/7. 43 – Podle starověku jde o nepříznivou vibraci. Vesuvio – 19/1, vůdce s vyšší ochranou. Pompei – 13/4, obrození – změna – dovednost – náhlé nečekané události - genialita. Sečtené souhlásky celého jména odhalují osobnost,tomuto číslu se říká číslo osobnosti – 49, viz kosmické číslo. Vesuvio – 15/6, 15 je číslem hlubokého esoterického významu, alchymistických vibrací, kterými se projevuje všechno magické. Pompei – 20, viz číslo iniciál; 2, intuice – dualita. Výsledné číslo názvu události nám odhalí číslo pravděpodobně nejtěžší Karmy, tuto charakteristiku záměrně nechávám nepozměněnou snad i vám něco napoví.
Vesuv 29 – MILOST POD NÁTLAKEM
: Prověřuje Vaši duchovní sílu, zkouškami a strastmi, odrážejícími Jobův příběh ze starého zákona. „Život je plný nejistot, klamu a zrady lidí, nespolehlivých přátel, neočekávaných nebezpečí, ale i značného smutku a úzkosti způsobené příslušníky opačného pohlaví. Je to číslo vážné výstrahy,která platí pro každou oblast osobního života i kariéry.“ Vibrace čísla 11 (intuice a kompromis), která také „milost pod nátlakem“ obsahuje, by měla být brána v úvahu ve snaze ulevit Vaší karmické zátěži. Pamatujte, že rozvíjení absolutní víry v dobro a sílu vlastního „Já“ a vytrvalé a aktivní pěstování optimismu budou na problémy čísla 29 působit jako zázračná medicína. Koneckonců Job byl svého břemene zbaven, když se naučil přijímat plnou odpovědnost za svoje potíže, nevinit ostatní, ani se nesnažit pomstít za rány, které utrpěl. Nejenom, že se zbavil dlouho trvající smůly, ale nakonec se mu několikanásobně vrátilo všechno co ztratil. Poslední erupce – 29. 3. 1944, celé číslo události: 2 + 3 + 9 = 14, 1 + 2 = 5. Živé a vzrušující je číslo pět. V mnoha starověkých kulturách bylo ctěno jako číslo vitality a života. Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslo intelektu ústního a písemného projevu. 14 – POHYB – VÝZVA: Komunikace s lidmi prostřednictvím psaní, publikování a všeho, co má vztah ke sdělovacím prostředkům, se pojí s číslem 14. Časté změny jsou úspěšné. Pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a zemí, přináší štěstí. Bohužel jak zisky, tak ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. 14 varuje před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení, sopečná činnost ...). Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. Složené číslo 34 – Vesuvio, které má stejný význam jako číslo 25, ukrývá taky hybná síla probuzení vulkánu ve slově versus. 25 – ROZLIŠOVÁNÍ a ANALÝZA: Nabízí duchovní moudrost, získanou důkladným pozorováním lidí a věcí a dar učení se ze svých zkušeností a poučení se z vlastních chyb. 25 není materiální číslo. Uniknou lidé příští zkáze? 1924 let od události – 1+9+2+4=16. Snad to nic nevěští. Snad? V dnešní době kdy Saharu sužují záplavy a Střední Evropa se proměnila v tropy si nemůžeme být jistí ničím. Současné dění můžeme ovlivnit jen positivním myšlením, spořádaným spíše skromným životem v souladu s přírodou a vesmírem.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více