Jste zde


Pojďte, zvu vás na výstavu číselných vibrací Nového Roku
Magica Bohemica

…společně se podíváme s jakými číselnými vkráčíme do Nového Roku. Co nám tento první den roku asi přinese? Na co si budeme muset dát pozor, na co nesmíme zapomenout? Na tyto otázky nám odpoví následující výpočty:

 
5
1.1. 2003
- 7  

- celou rovnici zapíšeme do mřížky:

3 X X
2 X X
11 X 7

- vypočítáme životní číslo: 1 + 1 + 5 = 7


Psychické číslo jedna značí nové začátky, sedmička spiritualitu a nová odhodlání.
Numerologická mřížka: Pole s číslem 1 - slovní vyjadřování: Sdělení vlastních pocitů jak mluvenou, tak písemnou formou, ventilovat je a nestřádat je v sobě. Jakékoliv emoce v nás vytvářejí energii, pokud jsme schopni tuto energii uvolnit pozitivním způsobem, odplyne do vesmíru a zanechá v nás pocit radosti. V opačném případě se nahromaděná energie stává negativní, způsobíme si tak stres, který je ve většině případech počátkem nemocí. Emociální energii můžeme vyjádřit i jakoukoli uměleckou nebo řemeslnou činností nebo také sportem.


Dvě jedničky v mřížce: Vyjádření svých hlubších citů. Chceme být vyslyšeni a pochopeni, moc nám záleží na tom abychom sdělili co cítíme a toužíme vědět co cítí ostatní v naší blízkosti, co si o nás myslí. Potřebujeme jak činy, tak slova. Jsme schopni se vyjadřovat jak ústně, tak písemně, bez zábran plakat, smát se, křičet.


Pole s číslem 2 - intuice:"Bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Spontánní porozumění ve smyslové rovině." Slovo pochází z latinského tueri, dívat se. Jediná dvojka v mřížce: Přátelé, kteří záměrně neublíží, vycítí potřeby i pocity druhého člověka


Pole č. 3 - pojmová představivost a mentální postřeh: "Mentální postřeh" značí myslet pojmově. Trojka v tomto poli ukazuje na schopnost logického uvažování a zároveň na bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený vstřícný přístup k životu. Jediná trojka v mřížce: Originalita a vynalézavost.


Pole č. 7- pochopení a účast: Dává fyzickou aktivitu zapojit se do všeho co děláme. Láká nás společnost, ze které čerpáme svou energii. Dokážeme navázat kontakty s lidmi z jakýkoliv společenských vrstev. Potřeba poskytnout pomoc druhým lidem, vžít se do problémů, poradit a utišit. Jediná sedmička v mřížce: Pohyb a aktivita, společnost a veselí a bezstarostní lidé. Smysl pro spravedlnost.


Oddělená sedmička: Sedmička je izolovaná od ostatních čísel, přináší nehody a úrazy na těle i na duši, buďme i tento den velmi opatrní. Prázdná linie Saturna - prověrky a zkoušky.NOVÝ ROK
5761     272
19/1      11 - 12/3 - O těchto číslech jsem už psala, ale raději si je zopakujme.


Jednička je číslo jednoty a počátků, číslo Stvořitele a počátečním základem všech čísel. Numerologové věří, že ke stvoření světa vyvolal Bůh sílu čísla 1. Jednička je také prvním mužským číslem. Reprezentuje myšlení, tvořivost, ochranu a laskavost. 19 - PRINC NEBES: Slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě.


11 - UMLČENÝ LEV - ZAŤATÁ PĚST: Dnes se nám může stát, že budeme muset rozhodnout mezi dvěma možnostmi volby, obě možnosti se nám zdají být dobré, nevíme ke které se přiklonit. Dejme jim svátek učiňme kompromis a obě možnosti využijme tak aby se vzájemně doplňovali, ale každá měla svou rovnocennou hodnotu. Umlčený lev znamená, že něco nebo někdo brání či zdržuje vaše rozhodnutí, ale zaťatá pěst nalezne vždy východisko i ze zlé situace, vytěží ze "skrytých zkoušek" to nejlepší ponaučení a uhne před zradou.


11 - je také mistrovské číslo, spirituální a magické. (V některých případech nemůže být sečteno.) Když se toto číslo správně pochopíme může nám dnes přinést mnoho dobrého - hodnotného poznání, které významně přispěje k duševnímu - duchovnímu růstu našich osobností, ke spirituálnímu a magickému osvícení.


Tři reprezentuje idealismus, vyšší vzdělání, cestování do ciziny a náboženství. Je číslem optimismu, pohybu, rozpínavosti - Svaté trojice těla, mysli a ducha. V číselném pojetí stvoření se věří, že Bůh ve své trojjedinosti vložil vědomí do bytostí, jež stvořil na Zemi.


12 - OBĚTOVÁNÍ - OBĚŤ: Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci, dávat si pozor na licoměrnost těch, kteří jich využívají k dosažení vlastních cílů. Není dobré důvěřovat těm, kteří nabízejí vysoké postavení a je potřeba opatrně zkoumat jejich motiv.


12 reprezentuje vzdělávací proces na všech úrovních, nezbytné podřízení vůle a oběti potřebné k dosažení vědomostí a moudrosti v duchovní i intelektuální rovině. 1 představuje učitele a 2 žáka - posluchače. Když odevzdáme rozum pocitům, naši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Zahleďme se sami do sebe, abychom našli řešení. Pozornost, věnovaná potřebám vzdělání, ukončí trápení a přinese úspěch.


Číslo duše tohoto dne - 15/6: Šestka je číslem moudrosti, vzdělání, harmonie, lásky a romantiky. Miluje krásu a barvy. Představuje ženskou podstatu - pečovatelský přístup - jistotu, vřelost, vyrovnanost, stálost, soucit a všechny aspekty mateřství. Také peníze. "Bůh použil sily šestky k předání moudrosti a vytvoření harmonie v celém vesmíru." Stvoření světa za šest dní.


15 - KOUZELNÍK: 15 je číslem hlubokého esoterického významu, alchymistických vibrací, kterými se projevuje všechno magické. Je neobyčejně šťastné a nese s sebou esenci kouzlení. Je spojena s "dobrými společníky", řečnickou výmluvností a nadáním k hudbě, výtvarnému umění a herectví. Živý temperamentem a kouzelné charisma. 15 je díky svému mocnému působení na štědrost lidí zvlášť slibná, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Číslo osobitosti tohoto dne je také číslo 15 a 6, jde tady tedy o dvojitou vibraci. Číslo iniciál - 7, kosmické číslo - 19, číslo štěstí - 19 - trojitá vibrace těchto čísel.


Denní vibrace tohoto data je sedm. Meditujme, ponořme se do sebe, rozjímejme, toto je náš duchovní den. Dovolme své duši růst. Analyzujme své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěme se od světa práce a podnikání. Nesnažme se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k nám přijdou samy.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více