Jste zde


Počátky numerologie
Xena Longeri

Numerologie je jednou z nejstarších analytických věd na světě. Její existence je dokládána již cca 15 000 let. Tehdy začínala prastará kultura indiánského kmene Mayů pozorovat souhvězdí a planety. Jsou dochovány i určité důkazy o tom, že se zabývali vědou o číslech a výkladem významu čísel. Používali numerologii k výkladu budoucnosti tak, že sčítali příčně data narození jednotlivců.

 

Numerologie je ještě mnohem starší než astrologie a její prvopočátky se dokládají v Egyptě, Číně a Arábii. Je to důkazem toho, že lidé od prvopočátku hledali vysvětlení toho, proč jsou jejich vlastnosti a schopnosti právě takové, jaké jsou. Dovedli si pomocí numerologie odpovědět na spoustu otázek.! Pomocí numerologie byly staré civilizace schopné si vypočítat rytmy biologie. Přestože schopnost počítat byla u lidí ve starověku méně vyvinutá, než u dnešní civilizace, zabývali se tímto vědním oborem. Čísla pro ně tehdy znamenala více než jen vyjádření počtu čehosi. Nejednalo se však v této době ještě o matematiku a cesta k vytvoření matematiky, jako vědního oboru, byla ještě daleká. Člověk v prvopočátku využíval počítání na prstech, kterých je 10 a z toho numerologie vychází až dodnes, přestože se v mnohém velmi zdokonalila a vznikly stovky nových systémů různých výpočtů.


Čísla nebyla pouhým pomocným prostředkem, jak něco sečíst a zjistit počet. Např. v kabale můžeme nalézt vztah mezi číslicí a písmenem. Čísla od 1 do 22 jsou značena naprosto stejnými znaky jako 22 písmen hebrejské abecedy. Kabala vznikla údajně v 6 století v Babylonii a zabývala se zkoumáním výkladu písmen a číslic, takže má velmi blízký vztah k numerologii.


V 6 století před naším letopočtem také vyvinul vědec Phytagoras tzv. Phytagorovu větu, jakousi myšlenku, která objasňovala funkci tohoto světa a jeho rytmy, kterou vyjádřil pomocí číslic a dal tak základ matematice. V této době vznikl názor, že číselná řada je od 1 do 10, ostatní čísla jsou již jen kombinací všech těchto hodnot dohromady. V této době se také vytvořilo rozlišení číslic na sudé a liché, a byl jim přiřknutý i jakýsi ženský a mužský princip (yang a yin). V numerologii se čísla dělí na tyto dvě části : na číslice s mužskou energií a na číslice, kde převládají energie ženské.


Systém numerologie spočívá na decimální soustavě, která je základem pro většinu délkových, plošných, prostorových a váhových měr a jejich výpočtů
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Xena Longeri

Zaměření: Vykládání karet, numerologie, prodej vitamínů, minerálů a bylin, možnost konzultace přes internet-mail.

Kontakt: 603 512 976
www.xenalongeri.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora