Jste zde


Ohlédnutí očima numerologa: USA - 11. 9. 2001
Magica Bohemica

1. World Trade Center (WTC) - 4. 4. 1973 - Zahájení provozu

 

Číslo dne 4 reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. Je číslem nekonvečního jednání a náhlých, nečekaných událostí - také geniality.


Jednoduché číslo celého data - 1 - vůdcovství, materialismus, kreativita. Dychtí po úspěchu, uznání a pochlebování, které s ním přicházejí. Složeným číslem celého data je " Kolo štěstí " - 10 - vzestup a pád, podle přání.


Jednoduché číslo celého jména WTC ( písmena jsou převedena do čísel a sečtena ) - 8 - finanční jistota, kariéra, opatrnost, osobní disciplína a sebekontrola.


Složené - 17 - číslo nesmrtelnosti naznačuje, že jméno jednotky (WTC) ji přežije.


ji přežije. Kosmické číslo - 12 - " Obětování - oběť " upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Dávat pozor na licoměrnost těch, kteří jich využívají k dosažení vlastních cílů.


Rozbor velmi razantně shrnuje, číslo štěstí (neštěstí ?!) " Duchovně- materiální konflikt ". Symbolizuje materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní stránku povahy. Číslo 18 je často spojováno s válkami, spory a zvraty. Varuje před zradou " přátel" i nepřátel a také před nebezpečím živelných pohrom, jako je požár, bouře a exploze.2. Bombový výbuch v garážích WTC - 26. 1. 1993


Jednoduché číslo dne útoku je 8 a celého data 4, o těchto číslech jsem již psala. Podívejme se tedy co nám říkají složená čísla.


Den - 26 - " Partnerství " číslo plné rozporů, varuje před nebezpečími, zklamáními a prohrami.


Celé datum - 13 - " Obrození - změna "číslo převratu, spojené s mocí, která je-li použita k sobeckým cílům přivolá zkázu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným.3. Světové obchodní centrum, teroristický útok.
WORLD TRADE CENTER - TERRORIST´S ATTACK - 11. 9. 2001


Jednoduché číslo dne - 2 - emoce, intuice, soulad, tvořivost, duševní kreativita.


Složené číslo 11 " Umlčený lev - zaťatá pěst " reprezentuje dva jedince stejného nebo opačného pohlaví nebo dvě protikladné situace. V obou případech chybí soulad zájmů a je nutno bojovat proti zásahům třetí síly.


Jednoduché číslo celého data - 5 - komunikace, pohyb, všestrannost, intelekt, písemný a ústní projev a složené číslo - 14 - " Pohyb - výzva " naznačují , že se bude o události hodně psát, publikovat, komunikovat. Toto číslo má vztah ke sdělovacím prostředkům.


Vzhledem k všudypřítomným proudům změn je častý pohyb a cestování.
Varuje před nebezpečím nepředvídaných událostí.
Jednoduché číslo názvu události je dvojka.


Složené - 29 - " Milost pod nátlakem " prověřuje duchovní sílu, zkouškami a strastmi. Nejistota, klam, zrada, neočekávané nebezpečí, ale i smutek a úzkost. Číslo také s sebou nese druhou vibraci čísla 11. Klíč k pozitivní vibraci je : Rozvíjení absolutní víry, dobra a síly a vytrvalé pěstování optimismu.


Číslo štěstí 33, slibuje pomoc mocných, a to naznačuje blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a pozic.


Číslo iniciál WTC + T.A. - 18, kosmické číslo 11.
Věže WTC měřily - 415,1m ( 4+1+5+1= 11 ) a 417m ( 12 ), měly 110 podlaží ( 2x - 11 ).
WTC bylo pronajato firmě SILVERSTEIN ( 11 ) na 99 let ( 18 ).
Tak jako se čísla opakují v numerologických rozborech, podobně je to ji s planetami v horoskopech událostí.


ZÁVĚR: WTC představovalo jen dočasný symbol moci USA.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více