Jste zde


Odkaz Jana Pavla II. v číslech
Magica Bohemica

2. 4. uplynulo dva roky od úmrtí božího vyslance lásky a míru Jana Pavla II, který nás opustil 2. 4. 2005 ve 21:37.
Pojďme se společně podívat, co nám numerologie prozradí o  Karolovi  Wojtylovi narozeném 18. 5. 1920 a  papeži Janu Pavlu II. zvoleném 16. 10. 1978.

 

„Ti, kdo se narodili 18. jakéhokoliv měsíce si sami mezi inkarnacemi zvolili na úrovni Vyššího Já (což můžeme chápat i jako pan Bůh) tento kanál pro narození (tak jako i Ježíš) jako nejtěžší zkoušku kvality duše.“ (Citace z knihy Hvězdná znamení – poz.aut.)
Tou bez pochyby Karol Wojtyla procházel celý život a všude rozdával lásku, kterou symbolizuje 6, která je právě zmírněním vibrace 9 (18, 1+8=9), jež je nazývána jako konflikt… války, katastrofy… Odečteme-li 6 od 9, dostaneme 3, číslo Svaté trojice (tělo, mysl, duch). Trojka se šestkou jsou dále u obou jmen a dat silně zastoupeny, devítka zde figuruje pouze jako součást dat.
U součtu data narození nám vyjde složené číslo 17 – číslo nesmrtelnosti, které vypovídá o tom, že osobu přežije. V numerologické analýze se objevuje několikrát. Například jako číslo vibrace měsíce Karolova zvolení papežem, ve dni zvolení 16. se jeho život nacházel ve vibraci šestky. 16 varuje před možností spáchání atentátu, ale 23 obsažená v příjmení Wojtyla a jméně Pavel, vypovídá o tom, že osoba smrti unikne. Nic a nikdo nemůže čelit síle této osobnosti. Sedmička (1+6) reprezentuje spiritualitu, mysticismus a tajemství. Je číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů. Sedm je jedna z nejvíce posvátných a magických čísel. Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslo intelektu ústního a písemného projevu.
Když spočítáme i datum jeho intronizace, dojdeme zase k číslu 3, které také symbolizuje vyšší vzdělání, jazykové znalosti, cestování do ciziny a spravedlnost.
13. května 1981 - Turek Mehmet Ali Agça spáchal na Jana Pavla II. atentát; lékaři papeže zasaženého několika střelami zachránili. Spočítáme-li celé datum dostaneme číslo 10 a 1. O všech těchto číslech se zmiňuji níže. Sečtením atentátníkova jména dojdeme k číslu 22, což je také den papežovi intronizace a číslo štěstí.  Značí pokoru a obezřetnost – sílu ducha.
Co se týče jedničky je jí tato osobnost silně zastoupena. 1 –  nové začátky; slunce, které můžeme chápat také jako Bůh. Karol Wojtyla i jako papež neustále procházel řadou kompromisních jednání, kdy vždy vítězila láska, porozumění i odpuštění – číslo 11.
Jeho život v dubnu 2005 dosáhl měsíční vibrace 9, což je konec cyklu. Papež začíná umírat 1.; přičteme-li jedničku k devítce dostaneme číslo 10 – kolo štěstí, jehož symbolem je láska a světlo… Jan Pavel II. pomalu odchází do světla a jeho srdce plné lásky přestává bít 2.4. ve 21:37. Tento den se papež nacházel v denní vibraci 11, která je také číslem jeho karmy a v jeho životě zastává významnou roli, je to číslo intuice a vyššího osvícení duše a symbolizuje práci pro široké společenství. Sečteme-li čísla obsažená v čase skonu dostaneme složené číslo 13 – obrození – změna nebo-li smrt – něco končí nové začíná. Toto číslo taktéž získáme po sečtení celého data úmrtí. Vibrace tohoto momentu je číslo 15 a 6. Vypovídají o tom, že odešel velmi charismatický člověk, který nás všechny miloval.
Proto na papeže Jana Pavla II. vzpomínejme s láskou a úctou.
Není zde prostoru abych dopodrobna popsala všechny skutečnosti a čísla v papežově životě, vybírám jen ty, které nám dávají jasný a ucelený význam, toho neopakovatelného života.
Datum jeho pohřbu 8. 4. 2005. Osmičku můžeme chápat jako zadostiučinění a odvděčení se za jeho celoživotní práci. Tvar číslice naznačuje svůj smysl ve stvoření – jako kruh energie, ze které se duše stává fyzickou a z fyzického stavu se vrací do duševního (nekonečno). Celé datum je v součtu jednička – nový začátek se složeným číslem 19 – princ nebes – slunce – vyšší ochrana – Bůh.
Konkláve (výběr nového papeže) začalo 18. 4. 2005, celý součet nám dá dualistickou dvojku se složenou dvacítkou. 20 – pobuzení ve jménu nějaké ideje či cíle. „Soud.“ Přináší nový smysl, nové plány, nové ambice. Mohou se vyskytnout občasná zdržení a překážky, ale ty mohou být překonány rozvíjením trpělivosti a vytrvalým kultivováním víry. Duchovní číslo. Nula byla ve starověku považována za ochranu před vnějším světem. Název konkláve je po sečtení čtyřka se složením číslem 31 – Práce v izolaci ve prospěch vyššího cíle. Duchovní číslo.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více