Jste zde


Numeroskop na únor
Magica Bohemica

Ti kdo sledují numeroskop pravidelně již jistě znají postup výpočtu čísla osobní měsíční vibrace. Zopakujme si aspoň základní pravidela výpočtu:

1. K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Př.a) 15. 2. jakéhokoliv roku narození. Sečteme den narození 1+5=6, opíšeme číslo kalendářního měsíce 2, sečteme s rokem, ve kterém se nacházíme, výsledkem je universální roční vibrace 2+0+0+8=10, 1+0=1. Mezi jednotlivé výsledky dáme plus a sečteme 6+2+1=9, osobní roční vibrace je jednoduché číslo 9. Př.b) Pokud jste se narodili v měsících od března do prosince počítáte osobní roční vibraci pomocí universální roční vibrace roku 2007 - 9. Datum 15.11. - 6+11+9= 26, 2+6=8; složené číslo 26 s jednoduchým číslem 8.
2. Osobní roční vibrace působí od narozenin k narozeninám - Př.a) Od 15.2. 2008 do 15.2. 2009 a z toho vycházíme při výpočtu osobní měsíční vibrace. Př.b) Od 15.11.2007 do 15.11.2008.
3. Př.a) Výpočet pro toto datum se skládá po měsíc únor z těchto čísel 9+2=11. Pokud nám vyjde u osobní roční nebo u osobní měsíční vibrace 11, 22 a 33 tyto čísla nesčítáme jsou to mistrovská čísla.
4. Př.b) Měsíční vibrace je jednoduché číslo 1 se složeným číslem 10. Výpočet: 8+2=10, 1+0=1; měsíční vibrace je jednoduché číslo 8.
5. Čísla kalendářních měsíců 10, 11, 12 se nesčítají.
6. Bereme v potaz i charakter složeného čísla.
Ti kdo budou mít problém s výpočty, napište si o výpočet na mou e-mailovou adresu, kterou najdete v mém profilu.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE ÚNORA PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO PĚTI: Pětka reprezentuje aktivitu a komunikaci. Ve vzduchu je volnost a změna. Je důležité aby jsme pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Bylo dobré aby se ti kdož nám je způsobí ujistili, zda je přijme. Bylo by dobré aby naši vládní činitelé vykročili do tohoto období tou správnou nohou. Měli by odhodit své myšlenky na svoji vlastní kapsu a udělat pro své ovečky něco neobvyklého. Např. se změnit k lepšímu a myslet více na své voliče a jejich potřeby, změnit náš domov, životní styl, zaměstnání k něčemu přínosnějšímu. Svoboda je v tomto období velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevřeme náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení.

Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 8 mají tento měsíc se znamení uskutečnění svých plánů a cílů. Je čas pro nové začátky, osobní a profesionální. Nové starty, myšlenky. Nezávislost. Můžete se cítit tak trochu zmateni ze změn, které se vibrací hrnou jako lavina. Naskytnou se mnohé příležitosti k projevení více odhodlanosti a sily. Postup v zaměstnání nebo zpráva, která bude ve Vašem životě znamenat pozitivní změnu. Vaše složené číslo pro toto období je číslo 10 je symbolem světla (LIght) a lásky (LOve) a obsahuje kód: představit (Image) 10 poručit (Ordain). Představ si a bude! Poruč a stane se! Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, protože moc absolutního tvoření obsahuje i opačnou polaritu. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit jinak hrozí sebezničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28.

Osobní měsíční vibrace 11 - Lidé s osobní roční vibrací 9 si vypočítají mistrovskou jedenáctku, kterou již dále nezredukují. Číslo plné kompromisů: Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. INTUICE. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. Pozvedněte se nad denní života běh. Univerzální láska je tento měsíc důležitější než láska osobní. Udělejte něco prospěšného, pomáhejte. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Změny se mohou týkat vašeho nitra. Toto není vhodný měsíc pro podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů, počkejte na květen. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 1 mají šanci dostat novou pracovní příležitost, podepsat nový kontrakt, který vám pomůže k rychlejšímu dosažení vašich cílů. A také se vám může vaší pílí ztučnit si vaše konto. Své úspěchy oslavte s přáteli a svými blízkými. Neusněte však na vavřínech. Musíte být stále čilý a v pohybu, neboť číslo tři je číslem logiky, optimismu, pohybu. Je čas se uvolnit a vyrazit do světa. Tato vibrace přináší mentální čilost, činorodou mysl se seberealizovat. Vyvolává potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Šiřte kolem sebe harmonii. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24.

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 2 budou tento měsíc více pracovat v kolektivu a řešit své pracovní úkoly s pomocí někoho druhého. Není to tím, že byste byli neschopní, ale víc hlav toho více vymyslí. Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto roce udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Myslete na své zdraví. Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Myslete na své zdraví. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 3 nastává pro Vás obrat a osvobození ode všech omezení, kterým jste podléhali v předešlých obdobích. Pětka reprezentuje aktivitu a komunikaci. Zasloužíte si dovolenou. Ve vzduchu je volnost a změna. Je důležité aby jste pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Ujistěte se, zda je přijmou i ostatní. Vykročte správnou nohou. Odhoďte své myšlenky, udělejte něco neobvyklého. Změňte sebe, váš domov, životní styl, zaměstnání. Svoboda je v tomto období pro vás velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevřete náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22.

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 4 toto období přeje harmonii, romantice a lásce. Přináší soucit a také peníze. Nastává čas pro rodinu a přátele. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, rodí se také více dětí. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30.

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 5 toto období může vyvolat změny, které se hluboce dotknou citů, nedají vám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Meditujte, ponořte se do sebe, rozjímejte, toto je Váš duchovní měsíc. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Nesnažte se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k vám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Cestujte a poznávejte sami sebe. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20.

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 6 Přichází pro Vás čas rovnováhy a klidu. Osmička reprezentuje stabilitu, opatrnost, zodpovědnost a finanční jistotu. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Zadostiučinění. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě. Můžete uskutečnit velké věci. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k Vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28.

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 7 je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Devítka je číslem dovršení, úspěchu, naplnění a také plodnosti. Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. V tomto období mnohé od Vás odejde. Požehnejte a propusťte. Vytvořte prostor pro nové období, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy (příští měsíc). Radujte se je období zakončení. Nechte vše plavat. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Šťastné dny: 9., 18., 27.

Osobní měsíční vibrace 4, viz. výše - Lidé s osobní roční vibrací 11. Vaše složené číslo této vibrace je 13. Něco starého pro vás končí a něco nového začíná. V tomto období si neplánujte časový harmonogram. Změny můžou přicházet až z minuty na minutu. Klidné přizpůsobení se změně rozvine sílu vibrace 13 a sníží možnost čehokoliv negativního.

Osobní měsíční vibrace 5, viz. výše - Lidé s osobní roční vibrací 22. Vaše složené číslo této vibrace je 24. Slibuje štěstí, lásku, peníze a blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a pozic. Znamená zisk dosažený na základě milostného vztahu, působení v oblasti práva nebo umění a magnetismu, který je neobyčejně přitažlivý pro opačné pohlaví. Pozor na nevázanost, aroganci, sobectví a nezájem o duchovní hodnoty. Vyhněte se pokušení promiskuity a přehnané zálibě v čemkoliv jiném. Zneužití příznivých vibrací čísel 23 a 24 "se trestá"!Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více