Jste zde


Numeroskop na srpen
Magica Bohemica

K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Pro tento výpočet nám postačí číslo dne a měsíce narození. (př: datum narození - 24. 5. jakéhokoliv roku). Tyto čísla sečteme s universálním číslem roční vibrace 9 (rok 2007 (2 + 0 + 0 + 7 = 9). Postup: Nejprve sečteme číslo dne na jednoduchou šestku: 2 + 4 =6 + 5(měsíc narození - měsíce 10, 11, 12 se nesčítají) + 9 (universální roční vibrace): 6 + 5 + 9 = 20, 2 + 0 = 2, číslo osobní roční vibrace je dvojka. Osobní měsíční vibraci vypočítáme tak, že sečteme číslo osobní roční vibrace s číslem měsíce, 2 + 6 (číslo měsíce června) = 8, vaše číslo osobní měsíční vibrace je osmička.

TI kdo jste se narodili v měsících od srpna do prosince, budete až do svých narozenin počítat své osobní vibrace pomocí čísla 8 - universální roční vibrace roku 2006, po svých narozeninách budete už počítat s pomocí čísla 9 (2007). Př: narodili jste se - 16.8., kteréhokoliv roku) v tomto případě Vám vyjde číslo dvacettři; 7 (1+ 6 = 7) + 8 + 8 = 23, 2 + 3 = 5, působí od narozenin - 16.8.2006 do následujících - 16.8.2007 od tohoto data osobní roční vibrace přechází do šestky. Měsíční vibrace je pro toto datum 4 se složeným číslem 13. 5 + 8 = 13, 1 + 3 = 4. Osoba narozen/a 9.1.: 9 + 1+ 9 = 19, 1+ 9 = 10, 1 + 0 = 1 - osobní roční vibrace + měsíc: 1 + 8 = 9. Výslednou 11, 22 a 33 - nesčítáme - mistrovské číslo.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE SRPNA PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO DEVĚT: Tento měsíc je ve znamení uskutečnění, naplnění – chápání potřeb druhých, hledání hlubšího smyslu života. Je nejvhodnější čas úklidu. Zbavme se bez výčitek všeho co nepotřebujeme, v našich domovech, myslích, srdcích, na těle i duši. Buďme tolerantní a upřímní. Nezačínejme nic nového, milostné vztahy nebudou mít trvání, važme si toho co už máme a vytvořme prostor pro nové šance v příštím měsíci. Láska je všude přítomná, láska je vše, láska patří všem… Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 2 teď je pro vás vhodné začít pracovat na novém projektu, stanovit si nový cíl pro nastávajících devět měsíců. Poraďte se s vašimi kolegy, v kolektivní práce se vám bude velmi dařit a všichni z ní budete mít užitek. Samozřejmě především vy, jste přece hlavou nového projektu. Ale pozor na vaše složené číslo pro toto období, a to 10 - kolo štěstí v Tarotu vykládané jako "jednou na hoře - jednou dole", toto číslo s sebou nese i dar tvoření. Tvoříme-li s láskou a positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu a vaše přání budou naplněna. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28. Méně příznivé dny: 8., 17., 26.

Osobní měsíční vibrace 11 - Lidé s osobní roční vibrací 3 si vypočítají mistrovskou jedenáctku, kterou již dále nezredukují. Číslo plné kompromisů: Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. Kompromisy se mohou týkat především, rodiny a blízkých přátel. INTUICE. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. Pozvedněte se nad denní života běh. Univerzální láska je tento měsíc důležitější než láska osobní. Udělejte něco prospěšného, pomáhejte. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Změny se mohou týkat vašeho nitra. Toto není vhodný měsíc pro podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů, počkejte na květen. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25.

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 4 tento měsíc můžete mít hodně nabídek na lepší práci nebo nové pracovní kontakty, ale nezapomínejte na to, že Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Pokud se budete opatrní a nenecháte za se sebe udělat oběť, tento měsíc bude velmi zábavný a šťastný. Zahleďte se sami do sebe, abyste našli řešení. Nezapomínejte na relaxaci a zábavu a podělte se se svými úspěchy i s ostatními. Běžte za kulturou. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24.

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 5 čeká vás hodně tvrdé práce. Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto období udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Organizujete si svůj čas. Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Nezapomínejte na sportovní vyžití a dostatek tekutin. Zajděte k lékaři a nechte se preventivně vyšetřit. Něco pro vás skončí a něco nového začne. Je potřeba se této změně přizpůsobit. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 6 mají tento měsíc plný prospěšných změn a dobré komunikace. Přicházíte s novými nápady, diskutujete o nich v kolektivu. Musíte se přesvědčit, že změny, které navrhujete, přijmou i ostatní. Práce vám jde sama od sebe. Nejlepší měsíc pro rodinnou dovolenou a relaxaci, odpočívejte co nejvíce. Na cestách můžete potkat někoho zajímavého, kdo příjemně ovlivní váš život. Složené čísl této vibrace je 14, která varuje před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení ...) proto se vyhýbejte místům kde by mohlo něco podobného hrozit. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" můžou přinést i finanční operace a "sázení", ale dejte si pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22.

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 7 je čas pro rodinu a přátele, proto s nimi buďte více času. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Starejte se o svůj majetek, lidi a věci. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Svěřte se se svými problémy, řešte je s rodinou, s přáteli či se svou spřízněnou duší. Milujte. V tomto období se můžete dočkat přírůstku do rodiny či jiné změny s rodinou a přáteli spojené, neboť to napovídá měsíční vibrace čísla šest. Možné je stěhování nebo otěhotnění. Složené číslo této vibrace je 15. Charisma - magická energie, která z Vás čiší a přitahuje ostatní, kteří jsou ve Vaší přítomnosti rádi. Což je mocné působení, které je na štědrost lidí zvlášť slibné, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30.

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 8 mají celý rok ve znamení zadostiučinění. V tomto období se dočkají uvolnění od všech povinností, toto je jejich meditační období výletů do nitra své duše a výletů do náruče přírody, kterou budou intensivně vnímat všemi smysli. Poznávejte, zajímejte se o skryté, esoteriku, o věci mezi nebem a zemí. Hledejte duchovno, buďte více sami, meditujte a přemýšlejte co by bylo vhodné změnit ve prospěch celé společnosti. Může Vás zajímat ekologie a lákat alternativní způsoby léčení - bylinky apod. Vaše složené číslo pro toto období je 16. Plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte. Vedoucí pozice nepřinesou štěstí - zřekněte se slávy a výsadního postavení. Jen tak zmírníte negativní vibraci čísla 16. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20.

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 9 Vaše píle dosahuje odměny. Peníze. Nezapomeňte být v rovnováze. Se sebevědomím jděte za tím, co chcete. Vaše zdraví se posílí. V tomto období sklízíte ovoce plodů své práce. Kdo byl poslušný a pilně pracoval a jednal spravedlivě dočká se odměny. Čeká ho jistě milé překvapení, dlouhodobé hodnoty. Logika, schopnost racionálních úvah, mentální energie, která se snadno může změnit v nervovou energii, pokud bude narušena rovnováha sil a energií, kterou osmička potřebuje k životu jako sůl. Nezapomeňte i na relaxaci. Vaše složené číslo pro toto období je 17. Je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po životních strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Protože jde o číslo nesmrtelnosti, měli by jste tento měsíc vytvořit nějaké dílko, které vás přežije a zanechá zde vaši energii. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28.

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 1 máte celý rok ve znamení nových začátků, v srpnu však nic nového nezačínejte, nemělo by to trvání. Nejlepší období po uskutečnění vašich nových plánů nastane v září. Je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Vše prozkoumejte. Važte si toho čeho jste již dosáhli, toho špatného se nenávratně zbavte. Nechte vše plavat. Můžete se však uvolnit, zastavit se a trochu odpočívat. Tvořte positivní hodnoty, nebojte se vystoupit se svými názory na veřejnosti. Milujte. Lásku a positivní energii rozšiřujte kolem sebe. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Šťastné dny: 9., 18., 27.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více