Jste zde


Numeroskop na říjen
Magica Bohemica

K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Pro tento výpočet nám postačí číslo dne a měsíce narození. (př: datum narození - 24. 5. jakéhokoliv roku). Tyto čísla sečteme s universálním číslem roční vibrace 9 (rok 2007 (2 + 0 + 0 + 7 = 9). Postup: Nejprve sečteme číslo dne na jednoduchou šestku: 2 + 4 =6 + 5(měsíc narození - měsíce 10, 11, 12 se nesčítají) + 9 (universální roční vibrace): 6 + 5 + 9 = 20, 2 + 0 = 2, číslo osobní roční vibrace je dvojka. Osobní měsíční vibraci vypočítáme tak, že sečteme číslo osobní roční vibrace s číslem měsíce, 2 + 10 (číslo měsíce října) = 12, 1 + 2 = 3, vaše číslo osobní měsíční vibrace je trojka se složeným číslem dvanáct.

TI kdo jste se narodili v měsících od října do prosince, budete až do svých narozenin počítat své osobní vibrace pomocí čísla 8 - universální roční vibrace roku 2006, po svých narozeninách budete už počítat s pomocí čísla 9 (2007). Př: narodili jste se - 16.10., kteréhokoliv roku) v tomto případě Vám vyjde číslo sedm; 7 (1+ 6 = 7) + 10 + 8 = 25, 2 + 5 = 7, působí od narozenin - 16.10.2006 do následujících - 16.10.2007 od tohoto data osobní roční vibrace přechází do osmičky. Měsíční vibrace je pro toto datum osm se složeným číslem sedmnáct. 7 + 10(číslo měsíce října) = 17, 1 + 7 = 8.

Osoba narozen/a 9.1.: 9 + 1+ 9 = 19, 1+ 9 = 10, 1 + 0 = 1 - osobní roční vibrace + měsíc: 1 + 10 = 11. Výslednou 11, 22 a 33 - nesčítáme - mistrovské číslo.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE ŘÍJNA PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO DVA: Dvojka představuje intuici, citlivost, koncepci a výchovu. Klíčovým slovem této vibrace je trpělivost. Tento měsíc potřebujeme odpočinek a klid, neboť stres může zasáhnout velmi hluboce, je tedy zapotřebí udržet si životní rovnováhu. Podělme se o své pocity a každodenní zážitky se spřízněnou duší. Spolupracujme, studujme, učme se taktu a diplomacii. Týmová práce je nejlepší. Přemýšlejme, plánujme, buďme pokojní. Usmějme se a čekejme. Co je pro nás správné přijde samo. Všímejme si detailů. Nahlédněme za scénu. Příležitost přichází. Láska má přednost. Tento měsíc je výborný pro nové vztahy a přátelství.

Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 9 nemusí mít tento měsíc strach začít něco nového. (Roční vibrace devítky jak je známo to nedoporučuje.) Navíc je zde ochrana složeného čísla devatenáct, která nepřízeň neguje, tak vzhůru toho. Jednička je číslo jednoty a počátků. Je čas pro nové začátky, osobní a profesionální. Nové starty, myšlenky se sklonem dělat věci po svém. Nezávislost, soustředění, touha po samotě. Nadešla pro vás doba získávání nových zkušeností, dobrých i zlých. Fráze "všechno špatné je pro něco dobré", to zcela vystihuje. Můžete se cítit tak trochu zmateni ze změn, které se vibrací hrnou jako lavina. Naskytnou se mnohé příležitosti k projevení více odhodlanosti a sily. Ti, kteří po léta usilovali o dosažení určitého cíle, nyní se dočkají odměny za svá snažení. Jiní postoupí v zaměstnání nebo obdrží zprávu, která bude v jejich životě znamenat pozitivní změnu. Vaše složené číslo pro toto období je jedním z nejšťastnějších a nejpříjemnějších čísel, jeho symbolem je Slunce - život a vyšší ochrana. Naznačuje vítězství nad všemi neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28.

Osobní měsíční vibrace 2 - Lidé s osobní roční vibrací 1 si vypočítají mistrovskou jedenáctku, kterou již dále nezredukují. Číslo plné kompromisů: Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. Kompromisy se mohou týkat především, rodiny a blízkých přátel. INTUICE. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. Pozvedněte se nad denní života běh. Univerzální láska je tento měsíc důležitější než láska osobní. Udělejte něco prospěšného, pomáhejte. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Změny se mohou týkat vašeho nitra. Toto není vhodný měsíc pro podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů, počkejte na květen. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25.

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 2 Tři je číslem logiky, optimismu, pohybu. Je čas se uvolnit a vyrazit do světa. Tato vibrace přináší mentální čilost, činorodou mysl se seberealizovat. Vyvolává potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Práce v týmu je pro toto období nejlepší a nejplodnější, může vás také obohatit o nové poznatky. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Věřte si. Všude je láska. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte do rána. Šiřte kolem sebe harmonii, a Vaše září bude radostí jen zářit. Nezapomínejte však na to, že Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24.

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 3 Čtyřka je číslem síly, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto roce udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Složené číslo této vibrace je 13 - obrození - změna. Něco pro vás skončí a něco nového začne. Je potřeba se této změně přizpůsobit. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 4 Pětka reprezentuje aktivitu a komunikaci. Nastává obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v předešlých obdobích. Zasloužíte si dovolenou. Ve vzduchu je volnost a změna. Je důležité aby jste pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Ujistěte se, zda je přijmou i ostatní. Vykročte správnou nohou. Odhoďte své myšlenky, udělejte něco neobvyklého. Změňte sebe, váš domov, životní styl, zaměstnání. Svoboda je v tomto období pro vás velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevřete náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení. Složené číslo této vibrace je 14, která varuje před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení ...) proto se vyhýbejte místům kde by mohlo něco podobného hrozit. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" můžou přinést i finanční operace a "sázení", ale dejte si pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22.

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 5 Šestka představuje harmonii, lásku, soucit a také peníze. V tomto období stojíte před mnoha možnostmi volby. Nastává čas pro rodinu a přátele. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. A rostliny budou obsypány květy. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Starejte se o svůj majetek, lidi a věci. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Pomáhejte tam, kde je potřeba. Je období dávání se a hlubokého uspokojení. "Přijímám svou odpovědnost s láskou a radostí." Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, rodí se také více dětí. Složené číslo této vibrace je 15. Charisma - magická energie, která z Vás čiší a přitahuje ostatní, kteří jsou ve Vaší přítomnosti rádi. Což je mocné působení, které je na štědrost lidí zvlášť slibné, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30.

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 6 Vyvolává změny, které se hluboce dotknou citů, nedají vám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Meditujte, ponořte se do sebe, rozjímejte, toto je Váš duchovní měsíc. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Nesnažte se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k vám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Cestujte a poznávejte sami sebe. Může se stát, že v tomto období Vás postihne nemoc nebo někoho ztratíte, budete možná muset někoho ošetřovat. Pomáhejte. V tomto případě však mohou ve vás vyklíčit rozpory. Že přes vlnu emocionálních změn, nebudete schopni poskytnout citovou podporu někomu jinému, až najednou zjistíte, že díky péči o někoho druhého necítíte svá vlastní trápení. A právě v tom je tajemství úspěchu, dokázat se povznést nad vlastním "Já". V tomto období si uvědomíte, že vaše problémy nejsou tak zlé, jak se původně zdálo. Vaše složené číslo pro toto období je 16. Plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte. Vedoucí pozice nepřinesou štěstí - zřekněte se slávy a výsadního postavení. Jen tak zmírníte negativní vibraci čísla 16. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20.

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 7 Osmička reprezentuje stabilitu, opatrnost, zodpovědnost a finanční jistotu. Přichází čas rovnováhy a klidu. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Ovoce tohoto období zraje, podle toho jak jste si vedli v celém svém dosavadním životě. Je čas sklizně. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě a Váš měsíc bude velmi úspěšný. Můžete uskutečnit velké věci. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k Vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní. Vaše složené číslo pro toto období je 17. Je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po životních strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Protože jde o číslo nesmrtelnosti, měli by jste tento měsíc vytvořit nějaké dílko, které vás přežije a zanechá zde vaši energii. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28.

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 8 Devítka je číslem dovršení, úspěchu, naplnění a také plodnosti. Je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. V tomto období mnohé od Vás odejde. Požehnejte a propusťte. Vytvořte prostor pro nové období, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy (příští měsíc). Radujte se je období zakončení. Nechte vše plavat. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Láska musí patřit všem. Pochopte skutečnou spřízněnost se všemi na této planetě. Kruh se uzavírá. Hurá, vstříc novým zítřkům!!! Vaše složené číslo pro toto období je 18 - duchovně - materiální konflikt, což znamená, že materiálno se snaží za všech sil zničit duchovní stránku povahy. Jak proti tomu bojovat? Oplácejte zlo dobrem a nenechte zvítězit materiálno nad duchovnem. Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3. a 6. , zdůrazněte a zvyšte moc čísla 6 všude tam kde je to možné,např. v adrese, telefonním čísle. Pamatujte si, že číslo 9 - konflikt (1+8), nemůže nikdy zvítězit nad 6 - číslem lásky. Tak můžete zvítězit nad omezeními čísla 18 jak v duchovním, tak materiálním světě. Šťastné dny: 9., 18., 27.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více