Jste zde


Numeroskop na listopad
Magica Bohemica

Ti kdo sledují numeroskop pravidelně již jistě znají postup výpočtu čísla osobní měsíční vibrace. Zopakujme si aspoň pět základních pravidel výpočtu:
1. K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace.
2. Osobní roční vibrace působí od narozenin k narozeninám - př. Od 16.11. 2007 do 16.11. 2007 a z toho vycházíme při výpočtu osobní měsíční vibrace.
3. Získané číslo sečteme s číslem měsíce. Čísla měsíců se nesčítají 10, 11, 12.
4. Pokud nám vyjde u roční nebo u měsíční vibrace 11, 22 a 33 tyto čísla nesčítáme jsou to mistrovská čísla.
5. Bereme v potaz i charakter složeného čísla.
Ti kdo budou mít problém s výpočty, napište si o výpočet na mou e-mailovou adresu, kterou najdete v mém profilu.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE LISTOPADU JE ČÍSLO JEDENÁCT: Číslo kompromisů a vyšší intuice.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE LISTOPADU PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO TŘI: Tři je číslem logiky, optimismu, pohybu. Je čas se uvolnit a vyrazit do světa. Tato vibrace přináší mentální čilost, činorodou mysl se seberealizovat. Vyvolává potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Věřte si. Všude je láska. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte do rána. Šiřte kolem sebe harmonii, a váš rok bude plný radosti.

Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 8: Organizujte, velte, přicházejte s novými nápady. Realizujte je. Je čas pro nové začátky, osobní i profesionální. Nové starty. Ti, kteří jste předešlá období usilovali o dosažení určitého cíle, nyní se dočkáte odměny za svá snažení. Jiní postoupí v zaměstnání nebo obdrží zprávu, která bude v jejich životě znamenat pozitivní změnu. Vaše složené číslo pro toto období je jedním z nejšťastnějších a nejpříjemnějších čísel, jeho symbolem je Slunce - život a vyšší ochrana. Naznačuje vítězství nad všemi neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28.

Osobní měsíční vibrace 2 - Lidé s osobní roční vibrací 9: Dvojka představuje intuici, citlivost, koncepci a výchovu. Buďte trpěliví a klidní, když se vám něco nebude dařit. Podělte se o své pocity a každodenní zážitky s někým Vám blízkým. Dvojka je také číslem splněných snů. Spolupracujte, studujte, pracujte v týmu. Přemýšlejte, plánujte, buďte pokojní. Nic nového nezačínejte, zvláště nový milostný vztah, byli byste zklamáni. Všímejte si detailů. Díky složenému číslu této vibrace může v tomto období u Vás dojít k "probuzení", které přináší nový smysl nové plány, nové ambice - výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Nemateriálního charakteru. Třeba budete mít potřebu přispět nadaci nebo ji založit apod. Nemějte obavy tento krok učinit. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25.

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 1: Jděte do společnosti, navštivte kulturních akce: výstavy, koncerty, přednášky… Jste čilý, činorodí a máte potřebu se seberealizovat. Bavte se s přáteli i cizími lidmi, získáte nové přátele. Nezůstávejte doma. Uvolněte svoji energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. I vy můžete být tvůrci a obohatit své okolí svými tvůrčími nápady. Buďte středem pozornosti. Šiřte kolem sebe harmonii. Nezapomínejte však na složené číslo této vibrace, které upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, Vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24.

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 2: Jste fyzicky zdatní. Pracovní tempo Vás zcela pohlcuje, cítíte se jako rozjetý vlak. Pozor aby jste nenarazili a z přílišného tempa si neuhnali nějakou nemoc. Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto období udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Připravte se na to, že něco pro Vás skončí a něco nového začne. Je potřeba se této změně přizpůsobit. Vše se obrátí k dobrému. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 3: Jste velmi komunikativní, máte potřebu promlouvat, sepisovat své myšlenky a své poznatky předávat dál. Klidně s nimi jděte na světlo a promluvte o nich na veřejnosti. Nastává obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v předešlých obdobích. Buďte volní a užívejte si dosyta této volnosti. Je to vaše duševní dovolená. Můžete ji prožít ji fyzicky. Ve vzduchu je změna. Odhoďte své myšlenky, udělejte něco neobvyklého. Změňte sebe i své okolí. Období přeje novým vztahům, novým poznáním, setkáním a radostným překvapením. Na cestách se vyvaruje místům, kde by mohli řádit přírodní živly, mohlo by se vám něco nepříjemného stát. Nedůvěřujte těm, kteří klamou. Nespoléhejte na druhé. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" můžou přinést i finanční operace a "sázení", ale dejte si pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22.

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 4: Láska, rodina, harmonie ve vztazích - to jsou klíčová slova této vibrace. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Romantika a erotika mají zelenou. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Pomáhejte tam, kde je potřeba. Je období dávání se a hlubokého uspokojení. "Přijímám svou odpovědnost s láskou a radostí." Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, pro početí... Díky Vašemu složenému číslu této vibrace z vás čiší magická energie, která přitahuje ostatní, ti jsou ve Vaší přítomnosti velmi rádi. Jsou k Vám štědří, dávají vám dárky, peníze a jiné pozornosti. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30.

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 5: V tomto období se často budete zabývat sami sebou, analyzovat v sobě svůj život. Docházet k závěrům, že to a to jste mohli udělat jinak. Budete se cítit osamělý sami v sobě. Může cítit v sobě zmatek, frustraci, můžete se cítit nenaplněni. Jen prosím nezůstávejte sami, svěřte se se svými boly někomu kdo vás bez soudů vyslechne. Meditujte. Choďte často do přírody. Stále hledejte nějaké uvolnění - práci, koníčky, které Vás odvede od toho, co vás tak zbytečně tíží. Od toho tajemství ve Vás, co se nemá rozmíchat myšlenkovými pochody: Proč já? Proč se to děje zrovna mě? Každému se to děje, každý prochází jednou za devět měsíců tímto vibračním cyklem. Tato vibrace má svůj smysl a to je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Toto je Váš duchovní měsíc. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte. Za ničím se nežeňte, zůstaňte poklidní. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20.

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 6: Je čas odměn za předešlá počínaní. Zadostiučinění. Buďte v rovnováze a v klidu. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě a Váš měsíc bude velmi úspěšný. Můžete uskutečnit velké věci. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k Vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní. Vaše složené číslo pro toto období slibuje povznesení na duchu po životních strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Vytvořte něco zajímavého, kde se uchová vaše pozitivní energie. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28.

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 7: Bilancujete své skutky a uklízíte v sobě i kolem sebe. Co už nepotřebujete, toho se s chutí zbavujete: Lidí, kteří Vás zneužívají. Myšlenek, které Vás zatěžují. Věcí, které Vám zabírají místo a už jsou pro Vás nepotřebné. Nic nového nezačínejte. Vytvořte prostor pro nové období, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy (příští měsíc). Radujte se je období zakončení. Nechte vše plavat. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Láska musí patřit všem. Zeptejte se těch, kteří jsou k Vám neupřímní, nespravedlivý či zlí, proč to dělají, jaký mají důvod se k Vám tak chovat. Co je trápí? Pomozte jim najít se. Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3. a 6. , zdůrazněte a zvyšte moc čísla 6 všude tam kde je to možné, např. v adrese, telefonním čísle. Pamatujte si, že číslo 9 - konflikt (1+8), nemůže nikdy zvítězit nad 6 - číslem lásky.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více