Jste zde


Numeroskop na leden
Magica Bohemica

Ti kdo sledují numeroskop pravidelně již jistě znají postup výpočtu čísla osobní měsíční vibrace. Zopakujme si aspoň pět základních pravidel výpočtu:

1. K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Př.a) 15. 1. jakéhokoliv roku. Sečteme den narození 1+5=6, opíšeme číslo kalendářního měsíce 1, sečteme rok, ve kterém se nacházíme, výsledkem je universální roční vibrace 2+0+0+8=10, 1+0=1. Mezi jednotlivé výsledky dáme plus a sečteme 6+1+1=8, osobní roční vibrace je jednoduché číslo 8. Př.b) Pokud jste se narodili v měsících od února do prosince počítáte osobní roční vibraci pomocí universální roční vibrace roku 2007 - 9. Datum 15.11. - 6+10+9= 25, 2+5=7; složené číslo 25 s jednoduchým číslem 7.
2. Osobní roční vibrace působí od narozenin k narozeninám - Př.a) Od 15.1. 2008 do 15.12. 2009 a z toho vycházíme při výpočtu osobní měsíční vibrace. Př.b) Od 15.10.2007 do 15.10.2008.
3. Př.a) Výpočet pro toto datum se skládá po měsíc leden z těchto čísel 8+1=9. Měsíční vibrace je jednoduché číslo 9. Př.b) 7+1=8; měsíční vibrace je jednoduché číslo 8.
4. Čísla kalendářních měsíců 10, 11, 12 se nesčítají.
5. Pokud nám vyjde u osobní roční nebo u osobní měsíční vibrace 11, 22 a 33 tyto čísla nesčítáme jsou to mistrovská čísla.
6. Bereme v potaz i charakter složeného čísla.
Ti kdo budou mít problém s výpočty, napište si o výpočet na mou e-mailovou adresu, kterou najdete v mém profilu.

Omlouvám se všem čtenářům za chybné uvedení čísla universální vibrace měsíce prosince, správně jsem měla uvést číslo pět. Pro leden je to číslo 4. Měsíční vibrace ČR počítám s datem 1.1. (1993 - znovu obnovení ČR). Universální roční vibrace je pro ČR trojka /1+1+1(rok 2008)=3/. Trojku sečteme s jedničkou - leden.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE LEDNA PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO ČTYŘI: Čtyřka je číslem síly, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto období udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému.

Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 9 nemusí mít tento měsíc strach začít něco nového. (Roční vibrace devítky jak je známo to nedoporučuje.) Navíc je zde ochrana složeného čísla deset, která má moc nepřízeň nového začátku negovat, ale musíte myslet pouze pozitivně bez negativního obalu; viz níže. Je čas pro nové začátky, osobní a profesionální. Nové starty, myšlenky. Nezávislost. Můžete se cítit tak trochu zmateni ze změn, které se vibrací hrnou jako lavina. Naskytnou se mnohé příležitosti k projevení více odhodlanosti a sily. Postup v zaměstnání nebo zpráva, která bude ve Vašem životě znamenat pozitivní změnu. Vaše složené číslo pro toto období je číslo 10 je symbolem světla (LIght) a lásky (LOve) a obsahuje kód: představit (Image) 10 poručit (Ordain). Představ si a bude! Poruč a stane se!

Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, protože moc absolutního tvoření obsahuje i opačnou polaritu. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit jinak hrozí sebezničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28.

Osobní měsíční vibrace 2 - Lidé s osobní roční vibrací 1 mají možnost tento měsíc zrealizovat své cíle pomocí kolektivu. Dvojka představuje intuici, citlivost, koncepci a výchovu. Buďte trpěliví a klidní, když se Vám něco nebude dařit. Podělte se o své pocity a každodenní zážitky s někým Vám blízkým. Dvojka je také číslem splněných snů. Nemějte strach ze ztrát, nebuďte majetničtí, budujte si své sebevědomí a sny se stanou realitou. Spolupracujte, studujte, pracujte v týmu. Nejlepší období pro seznámení. Všímejte si detailů. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 2 mají šanci dostat novou pracovní příležitost a ztučnit si tak své konto. Tři je číslem logiky, optimismu, pohybu. Je čas se uvolnit a vyrazit do světa. Tato vibrace přináší mentální čilost, činorodou mysl se seberealizovat. Vyvolává potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Práce v týmu je pro toto období nejlepší a nejplodnější, může vás také obohatit o nové poznatky. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Věřte si. Všude je láska. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte do rána. Šiřte kolem sebe harmonii. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24.

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 3 budou tento měsíc více pracovat na své kariéře a svých vytčených cílech. Čtyřka je číslem síly, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto roce udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Myslete na své zdraví. Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Myslete na své zdraví. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 4 nastává pro Vás obrat a osvobození ode všech omezení, kterým jste podléhali v předešlých obdobích. Pětka reprezentuje aktivitu a komunikaci. Zasloužíte si dovolenou. Ve vzduchu je volnost a změna. Je důležité aby jste pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Ujistěte se, zda je přijmou i ostatní. Vykročte správnou nohou. Odhoďte své myšlenky, udělejte něco neobvyklého. Změňte sebe, váš domov, životní styl, zaměstnání. Svoboda je v tomto období pro vás velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevřete náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22.

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 5 toto období přeje harmonii, romantice a lásce. Přináší soucit a také peníze. Nastává čas pro rodinu a přátele. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, rodí se také více dětí. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30.

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 6 toto období může vyvolat změny, které se hluboce dotknou citů, nedají vám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Meditujte, ponořte se do sebe, rozjímejte, toto je Váš duchovní měsíc. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Nesnažte se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k vám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Cestujte a poznávejte sami sebe. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20.

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 7 Přichází pro Vás čas rovnováhy a klidu. Osmička reprezentuje stabilitu, opatrnost, zodpovědnost a finanční jistotu. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Zadostiučinění. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě. Můžete uskutečnit velké věci. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k Vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28.

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 8 je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Devítka je číslem dovršení, úspěchu, naplnění a také plodnosti. Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. V tomto období mnohé od Vás odejde. Požehnejte a propusťte. Vytvořte prostor pro nové období, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy (příští měsíc). Radujte se je období zakončení. Nechte vše plavat. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Šťastné dny: 9., 18., 27.

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 11 viz. výše. Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte.

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 22 viz. výše. Vaše složené číslo této vibrace je 23. Poskytuje příslib úspěchu v osobním i kariérou spojeném snažení. Zaručuje pomoc dobře postavených lidí a ochranu z vyšších míst. Je to velmi příznivé číslo. I když se Vám může stát, že v tomto období přijdou nějaké potíže, nic a nikdo nemůže čelit síle tohoto čísla a zvítězit!Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více