Jste zde


Numeroskop na červenec
Magica Bohemica

K výpočtu čísla osobní měsíční vibrace musíme znát číslo osobní roční vibrace. Pro tento výpočet nám postačí číslo dne a měsíce narození. (př: datum narození - 24. 5. jakéhokoliv roku). Tyto čísla sečteme s universálním číslem roční vibrace 9 (rok 2007 (2 + 0 + 0 + 7 = 9). Postup: Nejprve sečteme číslo dne na jednoduchou šestku: 2 + 4 =6 + 5(měsíc narození - měsíce 10, 11, 12 se nesčítají) + 9 (universální roční vibrace): 6 + 5 + 9 = 20, 2 + 0 = 2, číslo osobní roční vibrace je dvojka. Osobní měsíční vibraci vypočítáme tak, že sečteme číslo osobní roční vibrace s číslem měsíce, 2 + 7 (číslo měsíce července) = 9, vaše číslo osobní měsíční vibrace je devítka.

TI kdo jste se narodili v měsících od srpna do prosince, budete až do svých narozenin počítat své osobní vibrace pomocí čísla 8 - universální roční vibrace roku 2006, po svých narozeninách budete už počítat s pomocí čísla 9 (2007). Př: narodili jste se - 16.8., kteréhokoliv roku) v tomto případě Vám vyjde číslo pět; 7 (1+ 6 = 7) + 8 + 8 = 23, 2 + 3 = 5 - působí od narozenin - 16.7.2006 do následujících - 16.7.2007 od tohoto data osobní roční vibrace přechází do šestky. Měsíční vibrace je pro toto datum 3 se složeným číslem 12. 5 + 7 = 12, 1 + 2 = 3. Osoba narozen/a 9.1.: 9 + 1+ 9 = 19, 1+ 9 = 10, 1 + 0 = 1 - osobní roční vibrace + měsíc: 1 + 7 = 8.

UNIVERZÁLNÍ VIBRACE MĚSÍCE ČERVNA PRO ČESKOU REPUBLIKU JE ČÍSLO OSM: Osmička reprezentuje stabilitu, opatrnost, zodpovědnost a finanční jistotu. Přichází čas rovnováhy a klidu. Těžíme z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Je čas sklizně. Pokud jsme vložili do předešlých sedmi měsíců velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáme se odměny. Chovali jsme se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíme trpkou odplatu. Ze sebevědomím kráčejme za tím, co chceme. Jednejme poctivě a toto období bude velmi úspěšné. Můžeme uskutečnit velké věci. Mějme, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejme. Peníze si k nám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní.

Osobní měsíční vibrace 1 - Lidé s osobní roční vibrací 3 máte celý rok ve znamení nových kontaktů. Teď je pro vás vhodné začít pracovat na novém projektu, stanovit si nový cíl pro nastávajících devět měsíců. Nezapomínejte na kulturu a zábavu, práce vám neuteče. Složeným číslem pro toto období je 10 - kolo štěstí v Tarotu vykládané jako "jednou na hoře - jednou dole", toto číslo s sebou nese i dar tvoření. Tvoříme-li s láskou a positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu a vaše přání budou naplněna. Důležité schůzky plánujte na: 1., 10., 19. nebo 28. Méně příznivé dny: 8., 17., 26..

Osobní měsíční vibrace 11 - Lidé s osobní roční vibrací 4 si vypočítají mistrovskou jedenáctku, kterou již dále nezredukují. Číslo plné kompromisů: Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. Kompromisy se mohou týkat především, rodiny a blízkých přátel. INTUICE. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. Pozvedněte se nad denní života běh. Univerzální láska je tento měsíc důležitější než láska osobní. Udělejte něco prospěšného, pomáhejte. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Změny se mohou týkat vašeho nitra. Toto není vhodný měsíc pro podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů, počkejte na květen. Důležitá rozhodnutí konejte: 2., 11. nebo 29. Méně příznivé dny: 7., 16., 25..

Osobní měsíční vibrace 3 - Lidé s osobní roční vibrací 5 tento měsíc můžete mít hodně nabídek na lepší práci nebo nové pracovní kontakty. Můžete potkat někoho zajímavého, kdo dlouhodobě ovlivní vaši kariéru a váš život, ale nezapomínejte na to, že Vaše složené číslo této vibrace je 12. Upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci. Z nepozornosti byste se snadno mohli stát obětí nějaké nepříjemné společenské intriky, mějte se na pozoru, nedůvěřujte těm, kteří vám pochlebují a opatrně zkoumejte jejich motiv. Je zde nebezpečí, že by vás mohli využít ve prospěch vlastních cílů. Když odevzdáte rozum pocitům, vaši mysl osvítí odpovědi, které hledáte. Pokud se budete opatrní a nenecháte za se sebe udělat oběť, tento měsíc bude velmi zábavný a šťastný. Šťastné dny: 3., 12., 21. Méně příznivé dny: 6., 15., 24..

Osobní měsíční vibrace 4 - Lidé s osobní roční vibrací 6 čeká vás hodně tvrdé práce. Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Dělejte vše s radostí. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Naučte se v tomto období udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému. Organizujete si svůj čas, nezapomeňte relaxovat. Nezapomínejte však na rodinu a přátele i s nimi se podělte o své úspěchy i neúspěchy. Zajděte k lékaři a nechte se preventivně vyšetřit. Něco pro vás skončí a něco nového začne. Je potřeba se této změně přizpůsobit. Pozitivní data: 4.,13., 22., 31. Méně příznivé dny: 5, 14., 23..

Osobní měsíční vibrace 5 - Lidé s osobní roční vibrací 7 mají tento měsíc plný prospěšných změn a dobré komunikace. Přicházíte s novými nápady, diskutujete o nich v kolektivu. Musíte se přesvědčit, že změny, které navrhujete, přijmou i ostatní. Nejlepší měsíc pro dovolenou a relaxaci, odpočívejte co nejvíce, práce vám jde sama od sebe. Nezůstávejte sami, hledejte podobně zaměřené lidi, kteří vám mohou odpovědět na spoustu vnitřních otázek. Na cestách můžete potkat někoho zajímavého, kdo příjemně ovlivní váš život. Složené číslo této vibrace je 14, která varuje před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení ...) proto se vyhýbejte místům kde by mohlo něco podobného hrozit. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" můžou přinést i finanční operace a "sázení", ale dejte si pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Příznivé dny: 5., 14., 23.. Méně příznivé dny: 4,. 13., 22..

Osobní měsíční vibrace 6 - Lidé s osobní roční vibrací 8 je čas pro rodinu a přátele, proto s nimi buďte více času. Starejte se o svůj majetek, lidi a věci. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. V tomto období se můžete dočkat přírůstku do rodiny či jiné změny s rodinou a přáteli spojené, neboť to napovídá měsíční vibrace čísla šest. Také vám mohou přijít peníze, na které jste už dlouho čekali. Složené číslo této vibrace je 15. Charisma - magická energie, která z Vás čiší a přitahuje ostatní, kteří jsou ve Vaší přítomnosti rádi. Což je mocné působení, které je na štědrost lidí zvlášť slibné, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Šťastné dny: 6., 15., 24.. Méně příznivé dny: 3., 12., 21., 30..

Osobní měsíční vibrace 7 - Lidé s osobní roční vibrací 9 se dočkají v tomto období uvolnění od všech povinností, toto je jejich meditační období výletů do nitra své duše a výletů do náruče přírody, kterou budou intensivně vnímat všemi smysli. Poznávejte, zajímejte se o skryté, esoteriku, o věci mezi nebem a zemí. Hledejte duchovno, buďte více sami, meditujte a přemýšlejte co by bylo vhodné změnit ve prospěch celé společnosti. Může Vás zajímat ekologie a lákat alternativní způsoby léčení - bylinky apod. Nic nového nezačínejte, myslete do budoucnosti. Nežeňte se moc do předu, vaše plány by se mohli sesypat. Poslouchejte svoji intuici. Příznivé dny: 7,. 16., 25.. Méně příznivé dny: 2., 11., 20..

Osobní měsíční vibrace 8 - Lidé s osobní roční vibrací 1 mají celý rok ve znamení nových začátků a nových cílů. Vaše píle dosahuje v tomto období odměny. Peníze. Nezapomeňte být v rovnováze. Se sebevědomím jděte za tím, co chcete. Vaše zdraví se posílí. V tomto období sklízíte ovoce plodů své práce. Kdo byl poslušný a pilně pracoval a jednal spravedlivě dočká se odměny. Čeká ho jistě milé překvapení, dlouhodobé hodnoty. Logika, schopnost racionálních úvah, mentální energie, která se snadno může změnit v nervovou energii, pokud bude narušena rovnováha sil a energií, kterou osmička potřebuje k životu jako sůl. Nezapomeňte i na relaxaci a vyjeďte si do přírody, sportujte, studujte a rozšiřujte své obzory. Vše důležité plánujte na: 8., 17., 26.. Méně příznivé dny: 1., 10., 19., 28..

Osobní měsíční vibrace 9 - Lidé s osobní roční vibrací 2 mají vhodný rok pro seznámení. V červenci však nové vztahy ani nic nového nezačínejte, nemělo by to trvání. Je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Vše prozkoumejte. Važte si toho čeho jste již dosáhli, toho špatného se nenávratně zbavte. Nechte vše plavat. Můžete se však uvolnit, zastavit se a trochu odpočívat. Tvořte positivní hodnoty, nebojte se vystoupit se svými názory na veřejnosti. Milujte. Lásku a positivní energii rozšiřujte kolem sebe. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Šťastné dny: 9., 18., 27..Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více