Jste zde


Mistrovská čísla
Magica Bohemica

Mistrovská čísla jsou čísla: 11, 22, a 33.

Mistrovské číslo je spirituální a magické. Pokud je Vaším aktivním číslem (křestní jméno), dědičným (rodné příjmení) nebo číslem přijatého příjmení nemůže být sečteno podle zákona numerologie na jednoduché číslo.

Když se toto číslo naučíte správně chápat, pracovat a žít podle jeho výzev, může vám v životě přinést mnoho dobrého - hodnotného poznání, které významně přispěje k duševnímu - duchovnímu růstu naší osobnosti, ke spirituálnímu a magickému osvícení.


Pozitivní vibrace:
11 - přináší vyšší intuici a duchovní nadhled, řešení stálých kompromisů, které jsou-li zdárné vedou k dosažení štěstí.
22 - přináší vhled do budoucnosti, prorokování, je potřeba vyvinout duševní agresivitu pro zdárné splnění svých vizí.
33 - přináší vysoký vnitřní magnetismus, přitahuje si dobré vztahy, je odměňována za své positivní vyzařování.¨

Mistrovská čísla: 11, 22, a 33; fungují jen v případě, přijmete-li jejich mystickou spiritualitu, která z nich vyzařuje za svou.
Neboť s těmito čísly není jednoduché žít.

Negativní vibrace:
11 jedince stahuje k samotě a duchovní cestě, v opačném případě se můžou projevit i sebevražedné sklony…
Proroctví 22 je často zesměšňováno.
A 33 se může začít s dobrými vztahy nudit a sklouzne k promiskuitě či nějakým drogám.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TĚCHTO ČÍSEL

11: Je plná skrytých zkoušek, zrady a kompromisů. A následně číslo vyšší intuice, pokud se s ním naučí osoba vycházet v dobrém a pochopí ho. Reprezentuje dva jedince stejného nebo opačného pohlaví - nebo dvě protikladné situace. V obou případech chybí soulad zájmů, a je nutno bojovat proti zásahům třetí síly. Rozdílné cíle je třeba sjednotit k odstranění k pocitu frustrující neúplnosti. Další rušivou sílou může být osoba nebo nápad, který vzal na sebe podobu odmítnutí a ukázala se tak druhá strana jako překážka harmonie. Je nutné odhalit rozdělující sílu a učinit pokus o nalezení kompromisu. Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. Často se Vám v životě může stát, že stolíte mezi dvěma možnostmi volby, obě možnosti se vám zdají dobré, nevíte ke které se přiklonit, nechte to být učiňte kompromis a obě možnosti využijte tak aby se vzájemně doplňovali, ale každá měla svou rovnocennou hodnotu. Umlčený lev znamená, že něco nebo někdo brání či zdržuje vaše rozhodnutí, ale zaťatá pěst nalezne vždy východisko i ze zlé situace, vytěží ze "skrytých zkoušek" to nejlepší ponaučení a uhne před zradou od ostatních.

22: Ve starověku bylo symbolicky vyjádřeno jako "dobrý muž, oslepený pošetilostí druhých, s tornou plnou šípů na zádech". V této představě se zdá, že nemá šanci proti divokému tygrovi, který ho každým okamžikem napadne. Je varovné číslo iluze a bludu. Představuje beznadějného snílka bez možnosti své sny zrealizovat, který žije v bláznově ráji, z kterého se většinou probudí až obklopen nebezpečím, a to už je často příliš pozdě. Varuje před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. Opatrně postupujte v osobních i pracovních záležitostech. I Vy máte moc měnit věci a předejít neúspěchu. Vytyčte si svůj cíl, buďte obezřetní, naučte se potlačovat "duševní lenost" a rozvinout duševní agresivitu. Tak dosáhnete uskutečnění svých záměrů a splnění snů.

33: Větší a výraznější kouzlo lásky, míra originality a tvořivosti a příslib konečného finančního úspěchu. Vzhledem k dvojité vibraci trojky mají lidé jejichž jméno se rovná 33, ve všech ohledech větší štěstí na harmonické partnerství, což platí jak v kariéře, tak v milostných vztazích a manželství. Nepokazte si tuto výtečnou vibraci leností a přílišným sebevědomím a pocitem nadřazenosti. Když tuto vibraci doprovází smysl pro humor a opravdová pokora, jeto nádherně šťastné číslo.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více